De impact van de wijzigingen in de Arbowet op de Preventiemedewerker

Lees alles over de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 en de impact daarvan op de Preventiemedewerker. Bekijk direct!

waarom veiligheidsladder
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Er zijn vijf belangrijke wijzigingen in de Arbowet die ervoor zorgen dat preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid nog centraler is komen te staan. Daarnaast is de betrokkenheid van werkgevers en -nemers bij de Arbodienstverlening vergroot en verder is de positie van de bedrijfsarts in de nieuwe Arbowet versterkt. In dit artikel worden de wijzigingen in de Arbowet besproken en wordt de impact op de functie van de Preventiemedewerker toegelicht.

Formeel heet het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’.

De vijf belangrijkste wijzigingen in de Arbowet (van 2017)

De wijzigingen in de Arbowet kunnen op vijf punten samengevat worden:

1. Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts

In de gewijzigde Arbowet is een overeenkomst tussen het bedrijf en de bedrijfsarts verplicht. Hierin moet ook de manier van ondersteuning zijn vastgelegd. Daarnaast kan de bedrijfsarts bijvoorbeeld ook de werkplek bezoeken. Tenslotte moet hij nauw samenwerken met de Preventiemedewerker en de ondernemingsraad.

2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

De ondernemingsraad moet instemmen met de keuze voor de Preventiemedewerker. Dat houdt dus in dat zij kunnen bepalen wie Preventiemedewerker wordt en wat zijn rol is in de organisatie. Is jouw bedrijf al klaar voor de gewijzigde Arbowet?

3. Beter herkennen en melden van beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt ruimte om beroepsziekten te melden. In 2020 zal een evaluatie worden uitgevoerd. Als hieruit blijkt dat er te weinig verbetering is, wordt een boete ingevoerd als beroepsziekten niet gemeld worden.

4. Meer preventie

De rol van de preventiemedewerker zal belangrijker worden. Dat komt doordat er een spreekuur wordt ingevoerd voor werknemers bij de bedrijfsarts. Werknemers krijgen bovendien het recht om al een afspraak met de bedrijfsarts te maken voordat ze ziek worden. Tenslotte zal de ondernemingsraad verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de Preventiemedewerker.

5. Handhaving

Zoals genoemd zal een basiscontract met de bedrijfsarts verplicht worden. De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) zal hierop gaan controleren. Ook de verplichte onderdelen van het basiscontract worden gecontroleerd. Daarnaast is er nog de eventuele invoering van een boete als beroepsziekten niet gemeld worden.

Is een Preventiemedewerker verplicht?

Vanaf 2005 is ieder bedrijf verplicht om een Preventiemedewerker aan te stellen. Als een bedrijf niet meer dan 25 medewerkers heeft, mag de werkgever de taak van de Preventiemedewerker op zich nemen. Maar voor ieder bedrijf geldt dat de Preventiemedewerker voldoende kennis, ervaring en middelen moet hebben om zijn taak uit te voeren. Hoeveel kennis is dan genoeg? Dat is afhankelijk van de bedrijfsrisico’s en de ervaring van de Preventiemedewerker zelf.

Veel bedrijven willen aantoonbaar maken dat ze er alles aan hebben gedaan om ‘Arbozaken’ goed geregeld te hebben. Dit om latere discussies te voorkomen. Bovendien geeft het ook een professionele uitstraling aan je bedrijf. Daarom laten zij vaak een medewerker een cursus volgen of zelfs een opleiding. Bijvoorbeeld Middelbare Veiligheidskunde.

Wat betekenen de wijzigingen in de Arbowet voor de Preventiemedewerker?

De wijzigingen in de Arbowet zullen ook gevolgen hebben voor de rol van de Preventiemedewerker. Werkgever en werknemers raken meer betrokken bij de keuze voor de Preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. Als Preventiemedewerker zul je dus meer moeten samenwerken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en werknemers. Bovendien krijg je als taak samen te werken met de bedrijfsarts en hem te adviseren. Omdat de bedrijfsarts nadrukkelijker aanwezig zal zijn in de organisatie, zal dit ook invloed hebben op de rol van de Preventiemedewerker.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de Preventiemedewerker een belangrijkere rol zal krijgen met meer invloed op het Arbobeleid in het bedrijf.

Hulp of ondersteuning nodig?

Wil je meer weten over de wijzigingen in de Arbowet? Kun je advies of ondersteuning gebruiken? Of wil je bijvoorbeeld een preventiemedewerker inhuren? Dat en meer behoort tot de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.

New call-to-action

Transcriptie video: Wat is een preventiemedewerker en wat is zijn/haar rol?

Het aanstellen van een preventiemedewerker is vanuit de Arbowet verplicht. Maar wat betekent dat precies? In deze video leg ik het je uit. Een preventiemedewerker opereert vanuit de organisatie met als doel om de arbeidsrisico’s te beperken het verzuim binnen de organisatie te verminderen. Deze persoon is de aanjager bij het verbeteren en het maken van het arbobeleid binnen de organisatie. De Arbowetgeving stelt geen eisen aan hoeveel preventiemedewerkers er binnen de organisatie aangesteld moeten worden. Wel stelt de Arbowetgeving de eis dat er voldoende capaciteit moet zijn om de taken van de preventiemedewerker uit te voeren. Vaak is de rol van de preventiemedewerker een secundaire rol van een persoon die de werkzaamheden naast zijn primaire taken binnen de organisatie oppakt. Hierbij is het belangrijk dat deze medewerker affiniteit heeft met Arbozaken dus ook hierbij voldoende kennis en kunde heeft om de taken van de preventiemedewerker uit te voeren. Is er binnen de organisatie niemand beschikbaar om deze preventiemedewerker taken op te pakken? Dan kun je er ook voor kiezen om deze taken bij verschillende personen binnen de organisatie weg te leggen. Of je kunt ervoor kiezen om deze taken bij een externe persoon/partij weg te leggen. Onze Arbo-adviseurs kunnen je hierbij helpen. Vanuit de Arbowet heeft een preventiemedewerker verschillende taken. Deze zijn op te delen in vier verschillende categorieën. De eerste is: het uitvoeren of het meewerken aan het maken van een RI&E. Ofwel een risico-inventarisatie en evaluatie. Het maken of meewerken aan het plan van aanpak van de risico’s die voortkomen uit de RI&E. Daarnaast heeft een preventiemedewerker de taak om te adviseren aan bijvoorbeeld de directie, personeelsvertegenwoordiging, de ondernemingsraad over de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Tot slot werkt de preventiemedewerker samen met de bedrijfsarts en de arbodienst. Naast de eerder genoemde taken die een preventiemedewerker uitvoert, heeft de preventiemedewerker nog meer taken. Bijvoorbeeld het opstellen van procedures of het registreren van (bijna) ongevallen. Wil jij meer weten over een preventiemedewerker? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!

Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Preventiemedewerker ondersteuning nodig?

Van advies, tot inhuren tot aan training. Wij bieden een totaaloplossing!

  • Altijd een passende oplossing
  • Op maat advies
  • Ook inhuren mogelijk

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields