Wijziging toetsing RIEOp 24 maart 2022 maakte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middels een publicatie in de Staatscourant (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegengeid, 2022) bekend dat er wijzigingen plaats gaan vinden in de persoonscertificering van de (arbo)kerndeskundigen. Vanwege deze wijziging worden er tevens nieuwe eisen gesteld aan de toetsing van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In dit blogartikel vertellen we meer over die wijzigingen.

Lees ook: RI&E maken? Doorloop dan deze checklist!

Download de RIE veel gestelde vragen gids 

Wil je alles weten over de RI&E? Download dan deze handige veel gestelde vragen gids met daarin antwoord op allerlei vragen rondom de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie.

DOWNLOAD WHITEPAPER

RIE maken checklist (infogids)

Wijzigingen RI&E toetsing per 1 juli 2022

Binnen de Arbeidsomstandighedenwet zijn er vier kerndeskundigen beschreven, te weten:

  • De Arbeidshygiënist;
  • De Hogere Veiligheidskundige;
  • De Arbeids- en Organisatiedeskundige;
  • De bedrijfsarts.

Deze vier deskundigen mogen, mits gecertificeerd, de RI&E toetsen, zodat deze voldoet aan de wetgeving. Deze toetsing houdt in dat er gekeken wordt naar de inhoud van de rapportage die vervolgens getoetst wordt aan de wettelijke kaders. Dit houdt in de praktijk in dat een gecertificeerde kerndeskundige zijn eigen rapportage goed mag keuren tijdens de toetsing. Vanaf 1 juli 2022 gaat dit echter veranderen.

Bekijk ook het artikel: De RI&E uitvoeren: zelf doen of uitbesteden?

Systeemtoetsing en scopetoetsing binnen de RI&E

De nieuwe toetsing zal namelijk gaan bestaan uit een systeemtoetsing en een scopetoetsing. De systeemtoetsing mag door één van de hierboven genoemde kerndeskundigen worden uitgevoerd en is vergelijkbaar met de huidige toetsing. De kerndeskundige controleert de rapportage op volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit. Er wordt dus gecontroleerd of alles dat wettelijk verplicht is voor de organisatie ook daadwerkelijk in de rapportage is beschreven. Bij de systeemtoets wordt dus niet beoordeeld of het opgenomen onderwerp aan de eisen voldoet.

Bij de scopetoets controleert de kerndeskundige of de RI&E voldoende ingaat op alle risico’s die zich voor kunnen doen en of deze op juiste wijze in kaart zijn gebracht. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van metingen, door te bepalen of de risico’s op de juiste wijze zijn beoordeeld en door te bekijken of de juiste maatregelen worden beschreven. Daarbij geldt de regel dat enkel de kerndeskundige binnen zijn eigen scope een beoordeling mag uitvoeren (zie tabel 1 hieronder).

Wanneer er sprake is van meerdere scopes binnen de organisatie, is het dus verplicht om meerdere kerndeskundigen te betrekken bij de toetsing van de RI&E. Naar aanleiding van beide beoordelingen zal er een conclusie over de RI&E gegeven worden, waarna deze voldoet aan de wettelijke eisen.

RIE toetsing 1

RIE toetsing 2

Bron afbeeldingen: Staatscourant 2022, 7977

RI&E uitvoeren of actualiseren?

Heb je nog geen RI&E of dient je RI&E vernieuwd of geactualiseerd te worden? En kun je daarbij advies of ondersteuning gebruiken? Of wil je juist advies over de nieuwe toetsingsmethode? Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg en vertellen je graag meer over de wijzigingen binnen de RI&E toetsing.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl