EED plichtig

De EED, ook wel de Europese Energie Efficiency Richtlijn is erop gericht om organisaties een duidelijk inzicht te verschaffen in de huidige energiestromen met als doel de organisatie te verduurzamen. De EED rapportage geeft handvatten om hieraan bij te dragen en zo de verspilling binnen de organisatie te minimaliseren. Naast dat het voor iedere organisatie een interessante besparing kan opleveren en een bijdragen aan het klimaatdoel van 2030 is het voor sommige organisaties wettelijk verplicht om de EED rapportage op te stellen. Wanneer je verplicht bent om aan de EED Energieaudit te voldoen is afhankelijk van een aantal factoren. In dit artikel leggen we je uit wanneer je wel en niet moet voldoen aan de EED-plicht en waarom.

Wanneer je als organisatie een bepaalde grote van omvang bereikt krijg je steeds meer te maken met strenger wordende milieuaspecten. En dat is ook niet gek, gezien je ecologische voetafdruk steeds groter wordt naarmate je organisatie groeit. Om duurzaam ondernemen te bevorderen en het bewustzijn rondom je totale verbruik te vergroten voer je de EED audit uit. Voor middelgrote tot grote organisaties is het een verplichting om de EED audit te doen, In dat geval dien je de rapportage in bij de gemeente.

Download het stappenplan EED Rapportage

Wil je aan de slag met het opstellen van de EED rapportage? Download dan geheel vrijblijvend het handige stappenplan EED Rapportage waarin we je meenemen door de belangrijkste stappen van de rapportage.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Download Stappenplan EED

Ben je EED plichtig?

In onderstaande situaties is de EED Energie audit een verplichting voor je onderneming (of instelling met een economische activiteit);

  • Wanneer je organisatie bestaat uit 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen; of
  • Een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een balanstotaal van meer dan €43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen;
  • In sommige specifieke gevallen zoals wanneer je CO2 verevening doet in de Glastuinbouw. Onze adviseurs zullen aan de hand van jouw specifieke bedrijfssituatie bepalen of je EED plichtig bent of niet.

Meer weten over de EED Energie audit? Bekijk dan onze adviespagina: Energie audit (EED) en vraag direct een offerte aan!

Uitzonderingen

In sommige specifieke situaties kun je ondanks dat je aan bovenstaande criteria voldoet toch niet EED plichtig zijn. Bijvoorbeeld;

  • Wanneer je als organisatie een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepast, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.

Let op: Een combinatie van factoren kan ervoor zorgen dat je onverwacht wel plichtig bent of juist tot een uitzondering behoort. Wil je het zeker weten? Neem dan contact op, zodat we jouw specifieke situatie geheel vrijblijvend kunnen bekijken en beoordelen.

Voldoen aan de EED plicht

Wanneer je EED-plichtig bent is het verstandig de Energieaudit z.s.m. uit te (laten) voeren. Er staan namelijk hoge boetes op het niet naleven van de EED plicht. Je voert de Energieaudit uit door het opstellen van de EED rapportage. Hierin beschrijf je de te nemen maatregelen om energiekosten te besparen aan de hand van een lijst met erkende maatregelen. Ook bereken je het besparingspotentieel. Het is daarna van belang dat je de te nemen maatregelen binnen de beschreven termijnen uitvoert. De EED rapportage dien je in bij de gemeente. Zij beoordelen de rapportage en voeren steekproefsgewijs controles uit op het naleven hiervan.

Tip! Lees ook: De EED Energiebalans opstellen, hoe werkt dat? 

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl