Veiligheidsadviseur Gevaarlijke StoffenWerken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Vanuit de wet- en regelgeving zijn er diverse richtlijnen waaraan voldaan moet worden om zo de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te beperken. Daarnaast is het van belang om een stuk bewustwording te creëren in je organisatie, zodat iedereen ook weet met wat voor stoffen er gewerkt wordt en hoe men daarmee om dient te gaan. In de omgang met gevaarlijke stoffen binnen je organisatie kan een veiligheidsadviseur een belangrijke rol spelen. Voor sommige organisaties is een veiligheidsadviseur zelfs verplicht. In dit artikel vertellen we je daar meer over.

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen verplicht?

Een gezonde en veilige werkplek creëren voor je medewerkers is van groot belang. Dat geldt zeker voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Maar wanneer je als organisatie de risico’s omtrent werken met gevaarlijke stoffen wilt beperken, waar begin je dan? In principe is de veiligheidsadviseur binnen de organisatie de aangewezen persoon hiervoor. Organisaties die betrokken zij bij het laden, verpakken, vullen, lossen en/of vervoer van gevaarlijke stoffen zijn zelfs verplicht om een veiligheidsadviseur binnen de organisatie aan te stellen. Deze verplichting is beschreven in het ADR, hoofdstuk 1.8.

De taken van een veiligheidsadviseur

Waar houdt een veiligheidsadviseur zich zoal mee bezig? Hieronder een opsomming van de meest voorkomende taken van de veiligheidsadviseur:

 • Adviseren;
 • Controleren of de vervoersvoorschriften worden nageleefd;
 • Opstellen van jaarverslagen;
 • Analyse en rapportage van incidenten;
 • Gevarenbewustmaking van medewerkers;
 • Inspectie van het materieel;
 • Controleren of medewerkers de juiste trainingen hebben gevolgd;
 • Controleren van noodprocedures voor calamiteiten;
 • Controleren en opmaken van vervoersdocumenten voor gevaarlijke stoffen;
 • Audits van de opslagfaciliteiten.

Uitbesteden of zelf doen?

Moet een veiligheidsadviseur altijd in dienst zijn van de organisatie? Het antwoord is nee. Je kunt er ook voor kiezen om een externe veiligheidsadviseur in de arm te nemen. Zo voldoe je aan alle wettelijke eisen. Het inschakelen van een externe veiligheidsadviseur heeft diverse voordelen:

 • Een extern adviseur is op de hoogte van de laatste regels en wetten omtrent gevaarlijke stoffen.
 • Een extern adviseur heeft doorgaans een bredere kennis, omdat hij/zij zich heeft gespecialiseerd op dit vlak en daarnaast met meerdere organisaties in aanraking komt.
 • Verder is een extern iemand onafhankelijk, waardoor deze een open blik en tevens kritische kijk heeft zonder daarbij beïnvloed te worden.
Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl