Wat is BRC en wat zijn de eisenBinnen het thema voedselveiligheid zijn concreet vier verschillende voedselveiligheidsgevaren groepen te onderscheiden. Wanneer je werkt met levensmiddelen (of producten die in contact komen met levensmiddelen) en je hanteert verkeerde protocollen, dan kan dit ernstige gevolgen hebben. Je draagt als organisatie namelijk de verantwoordelijkheid om levensmiddelen (voedsel)veilig te bereiden, verwerken en verhandelen. Door gebruik te maken van de HACCP-principes kun je de risico’s minimaliseren/voorkomen. In dit artikel vertellen we je meer over de vier gevaren van voedselveiligheid en hoe je ze voorkomt!

Soorten gevaren van voedselveiligheid

Binnen voedselveiligheid worden vier verschillende gevaren onderscheiden:

  • Allergenen
  • Microbiologische gevaren
  • Fysische gevaren
  • Chemische gevaren

Download de handige Informatiegids Voedselveiligheid

Wil je meer weten over voedselveiligheid? Download dan geheel vrijblijvend onze handige Informatiegids Voedselveiligheid. In deze complete gids vertellen we je alles over dit thema en de bijbehorende normen.

Download informatiegids

Mockup Voedselveiligheid whitepaper

Allergenen

Allergenen zijn natuurlijke stoffen waar iemand een allergische reactie op kan hebben. Allergenen zijn een belangrijk gevaar voor voedselveiligheid omdat een allergische reactie zelfs dodelijk kan zijn! Het is dus essentieel om in kaart te brengen welke allergenen er binnen jouw productieproces worden gebruikt, hoe ze behandeld moeten worden, hoe je het vermeldt op de verpakkingen én hoe je voorkomt dat ze ergens belanden waar ze niet thuishoren.

Microbiologische gevaren

Microbiologische gevaren bestaan uit micro-organismen en bevinden zich overal om ons heen. Je kunt hierbij denken aan bacteriën, gisten, schimmels en virussen. Wanneer dit soort gevaren op de verkeerde plek aanwezig zijn, kunnen deze leiden tot een voedselvergiftiging. Het is dus belangrijk om in kaart te brengen waar je micro-organismen voorkomen, hoe ze groeien en hoe je ze onder controle kunt houden.

Fysische gevaren

Bij fysische gevaren kun je denken aan vreemde voorwerpen die onbedoeld in levensmiddelen belanden. Een recent voorbeeld is de grote brand met zonnepanelen in Etten-Leur. De stukjes hiervan zijn in een weiland terechtgekomen waar koeien moeten grazen. Als die stukjes uiteindelijk in het voedsel terechtkomen, is dat een fysisch gevaar. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan restanten van elastiekjes of handschoenen die in een verpakking terechtkomen. Ondanks dat ieder voedselveiligheid gevaar uiterst serieus genomen moet worden, zijn er wel verschillende gradaties. Een elastiekje dat eenmalig in een verpakking terechtkomt heeft minder grote gevolgen dan een incident waarbij een product-recall nodig is.

Ondersteuning nodig?

Heb jij ondersteuning nodig op het gebied van voedselveiligheid? Neem dan gerust eens contact met ons op. Onze adviseurs denken graag met je mee!

NEEM CONTACT OP

Chemische gevaren

Bij chemische gevaren kun je denken aan verontreiniging en residu. Ze kunnen tijdens productie, verwerking, transport, opslag of milieu worden overgebracht op voedsel. Afhankelijk van de toxiciteit kunnen deze schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Chemische gevaren kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer tomaten in open teelt (in de buitenlucht) gekweekt worden en er een chemische fabriek naast staat. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan chemische gevaren die via de sloten naast gewasvelden in voedsel terechtkomen. Als je niet weet wat er in die sloten gebeurt, weet je ook niet wat het voor gevolgen het kan hebben voor het gewas!

Hoe voorkom je voedselveiligheid gevaren?

Binnen je organisatie is het belangrijk om naast je voedselveiligheidsplan een risicobeoordeling uit te voeren. Op die manier zie je met welke risico’s je te maken hebt. Op basis daarvan ga je beheersmaatregelen opstellen om de risico’s te verkleinen of te elimineren. In een supermarkt kan een beheersmaatregel bijvoorbeeld zijn dat de sinaasappelpers iedere dag uit elkaar moet worden gehaald en grondig moet worden gereinigd.

Wil jij meer weten over het uitvoeren van een risicobeoordeling of over het opstellen van beheersmaatregelen? Of heb je hier hulp bij nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl