Leestijd: 5 minuten

Wat zijn de ESRS standaarden?

ESRS standaarden zijn bij het rapporten over duurzaamheidsprestaties een veelvoorkomend begrip.

Wat is ESRS?
Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Organisaties die zich met het oog op duurzaamheid verplicht moeten houden aan de CSRD-richtlijn zullen hun rapportage moeten opstellen volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Wat de ESRS standaarden precies zijn en hoe je het moet gebruiken voor de CSRD, leg ik je uit in dit artikel!

Wat zijn ESRS standaarden?

ESRS staat voor: European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en zijn opgericht door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Het zijn richtlijnen die omschrijven hoe bedrijven dienen te rapporteren over hun bijdrage (zowel positief als negatief) aan duurzaamheid en de omgeving. De ESRS geven dus de richtlijnen voor het rapporteren over duurzaamheid. In totaal zijn het 12 richtlijnen of “standaarden” waar bedrijven rekening mee moeten houden bij duurzaamheidsrapportages. Binnen de twaalf standaarden zijn de eerste twee algemeen van toepassing.

De overige tien standaarden zijn van thematische aard en schrijven dus voor hoe er over een specfiek milieuthema moet worden gerapporteerd. Deze tien thematische standaarden zijn onderverdeeld in Environment, Social en Governance (de zogeheten ESG-categorieën). Daarnaast zijn er nog sector-specifieke standaarden. Om te zorgen dat er in de uiteindelijke duurzaamheidsrapportage écht belangrijke thema’s worden opgenomen, gaan de ESRS uit van een beoordeling op basis van dubbele materialiteit.  

CSRD en ESRS

Wat is dan de relatie tussen de CSRD en de ESRS? Waar de ESRS richtlijnen zijn over hoe een bedrijf moet rapporteren over duurzaamheid, is de CSRD de verplichting voor bedrijven om überhaupt hierover te rapporteren. Voor bedrijven die vallen onder de CSRD verplichting, en dus moeten rapporteren over duurzaamheid, is het bovendien verplicht om de rapportage op te stellen volgens de ESRS richtlijnen.

Hoe zijn de ESRS standaarden onderverdeeld?

De ESRS definiëren een reeks specifieke openbaarmakingsvereisten voor twaalf ESG-aangelegenheden, onderverdeeld in drie categorieën: 

In totaal zijn er 12 ESRS verdeelt in twee categorieën. Deze zijn:

 1. De “cross-cutting standards”. Deze categorie ESRS zijn algemeen en voor iedereen van toepassing. Hieronder vallen ESRS 1 en ESRS 2.
 2. De “topical standards”. Deze categorie ESRS is thematisch van aard. Hieronder vallen 10 verschillende ESRS die raakvlak hebben met het milieu, maatschappij of bestuur (de ESG-categorieën).

Naast deze 12 ESRS standaarden kunnen er in bepaalde sectoren ook nog extra specifieke ESRS standaarden van toepassing zijn. Deze ESRS standaarden zijn dan specifiek van toepassing binnen een bepaalde sector en worden niet volledig gedekt door de tien topical standards.

De ESRS standaarden

Er zijn, zoals gezegd, twaalf verschillende ESRS standaarden (afgezien van de mogelijke sector specifieke ESRS standaarden). Deze licht ik hieronder toe.

Cross-cutting standards / algemene standaarden

ESRS 1 en ESRS 2 zijn algemene standaarden omdat zij de toon zetten voor het gehele duurzaamheidsverslag. Ze vereisen dat organisaties beschrijvingen en context over hun bedrijf bieden. Dit is essentiële informatie om de duurzaamheid van de organisatie te beoordelen.

ESRS 1 – Algemene vereisten

ESRS 1 omschrijft algemene vereisten waar de duurzaamheidsrapportage in ieder geval uit moet bestaan. Denk aan de manier waarop de impact op milieu en maatschappij beoordeeld wordt en hoe zij alle informatie dienen te presenteren.

ESRS 2 – Algemene bepalingen

ESRS 2 bespreekt specifieke rapportagegebieden waarop bedrijven zich moeten concentreren bij het verstrekken van duurzaamheid gerelateerde informatie. Concreet omvatten deze gebieden governance (hoe het bedrijf wordt bestuurd), strategie (hoe de plannen en bedrijfsmodellen van het bedrijf de duurzaamheid beïnvloeden), impact-, risico- en kansenbeheer (hoe het bedrijf omgaat met duurzaamheid gerelateerde kwesties) en ten slotte meetgegevens en doelstellingen (hoe het bedrijf zijn prestaties en voortgang in de richting van duurzaamheidsdoelstellingen meet).

De 10 thematische ESRS standaarden

Zoals gezegd zijn de 10 thematische ESRS standaarden verdeeld in de zogeheten ESG-categorieën. Als er een E bij de standaard staat heeft het betrekking op Milieu (Environment), een S betekent dat het betrekking heeft op de Maatschappij (Social) en een G betekent dat de standaard gaat over bestuurlijke zaken (Governance).

Environment

 1. ESRS E1. Het eerste onderwerp is klimaatverandering, Hieronder vallen drie sub-onderwerpen: energie, emissies en klimaatgerelateerde effecten.
 2. ESRS E2. Hierin staat het onderwerp vervuiling centraal. Hieronder vallen zaken als lucht-, water- en bodemverontreiniging.
 3. ESRS E3. Deze standaard is gericht op water en mariene hulpbronnen. Het neemt zaken mee als waterverbruik, waterschaarste en mariene hulpbronnen.
 4. ESRS E4. Deze richtlijn gaat over biodiversiteit en ecosystemen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als biodiversiteit, ontbossing en aangetaste ecosystemen.
 5. ESRS E5. Deze standaard gaat over het gebruik van hulpbronnen en circulaire economie. Hieronder vallen thema’s als recycling, het gebruik van niet-hernieuwbare materialen en afvalbeheer.

Social

 1. ESRS S1. De sociale thema’s beginnen met het onderwerp “own workforce”. Dit richt zich op het eigen personeel en gaat over de arbeidsomstandigheden, mensenrechten, fundamentele vrijheden en gelijke behandeling en kansen voor iedereen.
 2. ESRS S2. Hierbij wordt ook gekeken naar de arbeidsomstandigheden, gelijke kansen en mensenrechten maar bij ESRS S2 worden alle werknemers in de waardenketen meegenomen.
 3. ESRS S3. Hierin staat het thema “getroffen gemeenschappen” centraal. Hierbij wordt stilgestaan bij de impact van je organisatie op verschillende typen rechten. Denk hierbij aan economische-, sociale-, culturele-, burgerlijke-, politieke rechten evenals aan de rechten van inheemse gemeenschappen.
 4. ESRS S4. Het laatste sociale onderwerp focust zich op consumenten en eindgebruikers. Hierbij gaat het om zaken zoals het meenemen van deze groep, hoe er wat omgegaan met privacy en klachten en met de persoonlijke veiligheid van de consumenten en eindgebruikers.

Governance

 1. ESRS G1. Het hoofdonderwerp bij governance is zakelijk gedrag. Dit onderwerp gaat kort gezegd over leveranciersrelaties, corruptie, late betalingen, omkoping en politieke invloed.

Welke ESRS zijn verplicht?

De ESRS 1 en 2 zijn transversale normen, wat betekent dat ze van toepassing zijn op alle organisaties, terwijl de andere standaarden verplicht zijn op basis van de uitkomst van de materialiteitsanalyse.

Meer informatie?

Heb je vragen over de ESRS standaarden, de CSRD of duurzaamheids(rapportages) in het algemeen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Duurzaamheidsscan meer info

Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Inzicht in je duurzaamheidsprestaties?

Laat een duurzaamheidscan uitvoeren!

 • Concreet inzicht
 • Advies op maat
 • Inclusief rapport

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields