Eisen VCADe VCA-bedrijfscertificering is tegenwoordig niet meer weg te denken in het kader van veilig werken. Het wordt daarom ook steeds vaker vereist vanuit opdrachtgevers. Werk aan de winkel dus wanneer je nog niet voldoet aan de VCA-norm! Wanneer je met de norm aan de slag wilt gaan ben je vast benieuwd naar de eisen van VCA. Wat moet je regelen? Waar moet je aan voldoen? Hoe implementeer ik de norm? In principe is VCA een checklist waar je aan moet voldoen, waarin een aantal hoofdthema’s van belang zijn. Over die thema’s (eisen) lees je in dit artikel meer!

Veilig werken

Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen je organisatie veilig kan werken, dienen de faciliteiten er natuurlijk te zijn. Zorg er daarom bijvoorbeeld voor dat je werkt met veilige materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere arbeidsmiddelen die tijdig worden gekeurd. En zorg er daarnaast bijvoorbeeld voor dat je veiligheidsvoorschriften hebt opgesteld voor de voertuigen die worden gebruikt binnen je organisatie. Deze brengen namelijk ook allerlei risico’s met zich mee. De kans op ongelukken is altijd aanwezig en die kans neemt natuurlijk nog meer toe wanneer er geen veiligheidsregels zijn opgesteld waar mensen zich aan dienen te houden!

Wil je meer weten over hoe je het VCA certificaat kunt behalen? Download dan geheel vrijblijvend de handige VCA informatiegids. Daarin vertellen we je alles over de VCA norm, de eisen en een stappenplan.

*Transcriptie onderaan deze pagina

Instructie

Veilig werken begint met weten hóe er veilig gewerkt met worden binnen een bepaalde situatie. Je dient je medewerkers dus te instrueren. Dit kan je bijvoorbeeld doen met behulp van een toolboxmeeting. Een toolboxmeeting is simpel gezegd een veiligheidsoverleg waarin veiligheidsinstructies centraal staan. In zo’n overleg komen leidinggevenden en medewerkers bij elkaar om hierover van gedachte te wisselen. Binnen de VCA-norm (en zelfs vanuit de wet) is het zelfs verplicht m (veiligheids)instructies te geven aan je medewerkers om risicovolle werkzaamheden veilig te kunnen laten plaatsvinden.

Lees ook: Een toolboxmeeting organiseren; waarom en hoe doe je dat?

Opleidingen

Om de VCA certificering te behalen, dienen je medewerkers ook de VCA-persoonscertificering behaald te hebben. Met behulp van het VCA persoonlijk diploma leer je veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen, word je bewust van de gevaren tijdens werkzaamheden en weet je veilig te handelen in gevaarlijke situaties. Daarnaast is het, indien van toepassing, natuurlijk ook van belang voor je personeel om andere benodigde veiligheidsopleidingen te volgen. Denk bijvoorbeeld aan een BHV-cursus of een cursus hef- of reachtruck.

Bewustwording

Veilig werken gaat altijd gepaard met het gedrag van mensen (op de werkvloer). Het vullen van documenten & spreadsheets en het opleggen van regels & protocollen is simpelweg niet genoeg om het af te dekken. De kunst is juist om mensen binnen je organisatie mee te krijgen. Je wilt dat je mensen bepaalde dingen doen vanuit hun eigen (veiligheids)bewustzijn, doordat ze weten wat de potentiële gevolgen zijn en deze willen vermijden bijvoorbeeld. Dit vraagt om een bottom-up benadering waarbij de mensen op de werkvloer een actieve rol vervullen. Let op: veilig werken is een proces dat in principe altijd door blijft gaan. Je hebt het niet op een bepaald punt volledig afgedekt.

Maar hoe krijg je mensen dan ook daadwerkelijk mee? Daar hebben wij wel ideeën over:

*Transcriptie onderaan deze pagina

Het veiligheidsbewustzijn van de mensen binnen je organisatie is tevens een belangrijk onderdeel in de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder).

Meer weten over de manskant van certificeren? Lees dan het artikel: ‘Is binnen jouw organisatie sprake van balans tussen Ondernemen, Organisatie en Mensen? dat is gepubliceerd in het vakblad Kwaliteit in Bedrijf.

Alles te weten komen over de VCA certificering? Download de informatiegids.

Wil je meer weten over de VCA certificering? Download dan gratis en vrijblijvend de handige VCA informatiegids op onze site. Daarin vertellen we alles over de norm, de eisen en de te volgen stappen.

DOWNLOAD WHITEPAPER
VCA Infogids

Controle

Om écht te borgen dat er veilig gewerkt wordt binnen de organisatie dien je dit te controleren. Dit kun je doen door middel van VGM-observaties of veiligheidsinspecties. De VGM-observaties zijn bedoeld om mensen van hun gedrag bewust te maken door het gesprek met hen aan te gaan. Let op: zorg ervoor dat dit geen eenzijdig gesprek wordt, want dan bereik je juist het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken. En zorg er daarnaast voor dat ook de positieve punten benoemd worden, moedig elkaar aan! Tijdens zo’n VGM-observatie kan bijvoorbeeld geobserveerd worden op onderwerpen als:

  • Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Naleving van veiligheidsregels en voorschriften
  • Omgang met gevaarlijke of milieubelastende stoffen

Een VGM-werkplekinspectie is juist gericht op de werkplek in plaats van de mensen. Het is hierbij handig om een standaard checklist te hebben om er zeker van te zijn dat bij iedere werkplekinspectie naar vaste punten gekeken wordt. Na enige tijd kun je dan in kaart brengen waar het goed gaat en waar niet. Onderwerpen waar tijdens een werkplekinspectie naar gekeken kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • Aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Orde en netheid
  • De status van gereedschappen en machines
  • Controleren van de EHBO koffer
  • Kennis van de opdracht (instructie en communicatie)
Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Transcriptie video: Hoe behaal ik het VCA certificaat?

Veilig werken is van groot belang voor ieder bouwbedrijf. Maar zoals het bekende gezegde luidt: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Daarom worden er door iedere aannemer veiligheidsmaatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen kunnen niet alle ongelukken voorkomen worden. Voor de medewerker in kwestie is dit natuurlijk het meest vervelend. Maar ook voor de aannemer zitten hier veel nadelige gevolgen aan vast. Hierdoor ontstaat de vraag: hoe kunnen we betere veiligheidsmaatregelen nemen om onze risico’s te beheersen? De VCA norm is een antwoord op deze vraag. Met de VCA norm verlaagt u het risico op ongevallen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op ziekte- en verzuimkosten. De kosten van bedrijfsongevallen zijn hoog en de aannemer is bijna altijd aansprakelijk. Ook haalt u met het VCA certificaat meer opdrachten binnen. VCA is namelijk vaak verplicht om mee te mogen doen met een aanbesteding. Dus: VCA zorgt voor meer opdrachten én meer omzet! Maar welke stappen moeten we nu zetten voor een VCA certificaat? Stap 1 is het maken van een VCA handboek waarin alle veiligheidsafspraken zijn vastgelegd. Vervolgens lopen we samen de norm door en vinden we de praktische toepassing voor uw bedrijf. Tijdens stap 3 voeren we een risico-inventarisatie en evaluatie uit. Een andere belangrijke eis uit de norm is dat uw mensen een persoonlijk VCA diploma halen. Tenslotte voeren we een interne audit uit zodat u goed bent voorbereid op certificering. Vindt u het net als deze aannemer lastig om alle stappen uit te voeren die de auditor van u verwacht? CertificeringsAdvies Nederland helpt u graag! Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van VCA trajecten. Ze plaatsen zich graag in uw schoenen en helpen u met al uw vragen. In samenwerking met onze klanten hebben we dan ook al veel mooie resultaten behaald. Ook met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op! Bel ons op 085-4879972

Transcriptie video: De MENSKANT van CERTIFICEREN

Ondernemen, Organisatie en Mensen. Hoe zit het met de balans tussen deze drie in jouw organisatie? Jouw organisatie heeft ook doelen. Bewust of onbewust. Een stip op de horizon waar je naar toe wil werken. Trends en ontwikkelingen waar je op in moet spelen. Onderwerpen of thema’s waar je goed in bent. Richt je je op je organisatie, dan kijk je vooral naar: structuur, processen, overlegvormen, auditprogramma’s, monitoringsprogramma’s, risicoanalyses. Misschien wel het belangrijkste element in deze driehoek zijn jouw mensen. Zijn jouw mensen gecommitteerd aan het doel van de onderneming? Passen ze in de structuur van jouw organisatie? Binnen dit element gaat het vooral om: Betrokkenheid, bewustzijn en gedrag. Deze drie elementen moeten zo optimaal mogelijk met elkaar in balans zijn. Helaas zien we in de praktijk dat dit vaak niet het geval is. Regelmatig komen we in contact met bedrijven die een prachtig managementsysteem hebben geïmplementeerd. Mooie procedures, structuren, monitoringsprogramma’s et cetera. Maar de vraag die we er dan bij krijgen is: Het leeft niet binnen ons bedrijf. Als je dan gaat kijken naar hoe dat systeem opgebouwd is, is het vaak iemand die bijvoorbeeld de rol van kwaliteitscoördinator heeft vervuld die zelf procedures heeft uitgewerkt en geïmplementeerd binnen de organisatie. Prachtig! Vaak ook nog mooie doelstellingen die in de directiebeoordeling zijn verwerkt. Maar het belangrijkste element is niet meegenomen. Dat zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Probeer mensen daarom ook echt vanaf het begin af aan te betrekken bij een dergelijk traject. Hoe krijg je mensen in beweging binnen jouw organisatie? Daar hebben wij als CertificeringsAdvies Nederland wel wat ideeën over. Mijn naam is Nelis van de Pol en ik kom heel graag met jou in contact om daar eens vrijblijvend over van gedachten te wisselen! E-mail naar info@certificeringsadvies.nl Of kijk voor meer informatie op onze website: www.certificeringsadvies.nl