Het verschil tussen VCA* en VCA**

Een veelgestelde vraag; Wat is VCA? VCA is dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken.  Het VCA-certificaat vormt de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het doel is om werknemers kennis en bewustzijn bij te brengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om onveilige situaties te herkennen en hierbij passende maatregelen te nemen. Hiermee wordt de kans op een ongeval of klein letsel verlaagd/voorkomen.

Wat betekent VCA?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Wat is VCA?

VCA is dé norm om veilig en gezond werken aan te tonen. In onderstaande video geeft adviseur Rob een uitleg.


*Video-transcriptie onderaan de pagina


Meer weten over VCA? Download de informatiegids.

Wil je alles weten over een VCA certificering? Download dan geheel vrijblijvend onze handige informatiegids.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Checklist voor de nieuwe norm

Welke certificering is geschikt voor mij?

VCA kent twee type certificeringen; de VCA-bedrijfscertificering en de VCA-persoonscertificering. Het VCA bedrijfscertificaat is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld bedrijven in de bouw. Omdat er in verschillende bedrijven en verschillende branches andere eisen worden gesteld aan veiligheid, zijn er drie certificatie niveaus ontwikkeld:

  • VCA* (VCA 1 ster): dit certificatie niveau is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven (tot 35 mensen) die meestal als onderaannemer werkzaam zijn.
  • VCA** (VCA 2 sterren): dit certificatie niveau is vooral bedoeld voor grotere bedrijven (vanaf 35 mensen) die meestal als hoofdaannemer werkzaam zijn.
  • VCA-P (VCA Petrochemie): dit certificatie niveau is speciaal bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische sector.

Lees ook: Het verschil tussen 1 ster en 2 sterren.

In de praktijk hebben vaak de meeste bedrijven aan een VCA* of VCA** certificaat voldoende.

VCA persoonscertificering

Wanneer je als bedrijf VCA-gecertificeerd bent, dan dienen je werknemers ook in bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Voor nieuwe medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires wordt daarom gesteld dat zij binnen drie maanden hun VCA-certificaat halen. Afhankelijk van de functie behalen zij het VCA Basis of VCA VOL diploma.VCA veilig werken in de praktijk

VCA Basis: Basisveiligheid VCA

Tijdens de VCA-basiscursus word je bewust gemaakt van de risico’s die aanwezig zijn tijdens het werken op een bouwplaats of ander terrein waar zich gevaarlijke situaties voordoen. Uiteraard leer je ook hoe je met deze gevaarlijke situaties moet omgaan.

VCA VOL: VCA voor Leidinggevende

Het VCA VOL certificaat is bedoeld voor personen in een leidinggevende functie. Dit certificaat voor leidinggevende is verplicht voor tenminste één leidinggevende van bedrijven die als organisatie het VCA certificaat willen behalen.

In de cursus leer je hoe jij en je medewerkers veilig kunnen werken in een risicovolle omgeving. Doormiddel van het behalen van het VCA VOL certificaat toon je aan deze kennis te bezitten.


Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

*Video transcriptie

VCA ofwel Veiligheid, Gezondheid, milieu Checklist aannemers bestaat uit twee delen: een persoonlijke certificering en een bedrijfscertificering. De bedrijfscertificering is niet verplicht, maar wordt soms wel verplicht door de organisatie of door de aannemer. De persoonlijke certificering wordt vaak verplicht gesteld door de werkgever, maar is niet verplicht volgens de Arbo-wet. De persoonlijke certificering toont aan dat die persoon kennis heeft van de risico’s die zijn werkzaamheden en zijn omgeving met zich meebrengen. Door de risico’s te erkennen en te herkennen kunnen er maatregelen worden genomen om die risico’s te beperken of zelfs helemaal weg te nemen. De bedrijfscertificering zorgt voor een gestructureerd managementsysteem met daarin continu verbetering. Hierin worden de risico’s voor de medewerkers, het milieu en de omgeving in kaart gebracht, zodat ze worden weggenomen in de toekomst of  verminderd. De combinatie van een VCA-persoonlijke certificering en bedrijfscertificering zorgen daarom voor veiligheid in en om de werkplek.