Wat is NEN 4400-1

Tijdens VCU-trajecten krijgen we regelmatig de vraag; wat is NEN 4400-1? Voordat potentiële opdrachtgevers of relaties met jouw uitzendorganisatie in zee gaan willen ze natuurlijk zeker weten dat ze met een gedegen organisatie te maken hebben. De NEN 4400-1 certificering helpt hierbij. Met de certificering toon je aan dat je je financiële zaken op orde hebt. Specifiek op het gebied van aangifte en afdracht van belastingen en premies en het administratief verwerken van identiteitsdocumenten. Voor uitzendorganisaties is het behalen van de NEN 4400-1 verplicht wanneer je de VCU-certificering wilt behalen.

Artikeltip, lees ook: Wat is VCU?

NEN 4400 certificering

De NEN 4400-1 certificering is bedoeld om het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. Zo wordt het risico voor de opdrachtgever beperkt. Met het behalen van de certificering toon je aan als uitzendorganisatie of onderaannemer dat je aan je verplichtingen voldoet. Je kunt hierbij denken aan o.a. de volgende verplichtingen;

  • De aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies;
  • Het administratief verwerken van identiteitsdocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle of iemand gerechtigd is om te werken in Nederland.

NEN 4400-1 is een variant van de NEN 4400 certificering, deze kent drie varianten:

  1. NEN 4400-1; deze is specifiek gericht op bedrijven in Nederland.
  2. NEN 4400-2; deze is specifiek gericht op ondernemingen buiten Nederland.
  3. NEN 4400-3; deze is specifiek gericht op ZZP’ers.

Snel op weg met VCU? Download de Snel op Weg Gids!

Speciaal om je snel vooruit te helpen met de VCU-certificering hebben wij de ‘VCU Snel op Weg Gids‘ ontwikkeld. Deze is geheel vrijblijvend te downloaden via onze website.

DOWNLOAD DE GIDS

VCA Infogids

NEN 4400-1 behalen

Wanneer je NEN 4400-1 wilt behalen dien je een aantal zaken te regelen en aan te tonen om te voldoen aan de certificeringseisen. Deze zaken beschrijf je in een managementsysteem. De opzet van het managementsysteem is daarom vaak onderdeel van het certificeringstraject. Aan een aantal eisen voldoe je waarschijnlijk al omdat deze onderdeel uitmaken van geldende wet- en regelgeving. Daarnaast stelt de Stichting Normering Arbeid (SNA) een aantal eisen.

SNA stelt o.a. de volgende eisen:

  • Aangifte en afdracht van loonheffing en omzetbelasting;
  • Eventuele strijdigheid van loonbetaling met de Wet Minimumloon;
  • Controle op personeelsdossiers.

Of je voldoet aan de certificeringseisen bekijkt een certificerende instantie tijdens de audit. De auditor controleert daarbij bijvoorbeeld op de afdracht van belastingen, de juiste uitbetaling van lonen, de opbouw van dossiers en het in bezig hebben van de juiste personeelsgegevens.

Voordelen NEN 4400-1 voor de uitzendbranche

De NEN 4400-1 certificering is ontwikkeld in overleg met de uitzendbranche en organisaties die veelvuldig gebruik maken van het inlenen van personeel. In samenspraak beschreven zij de eisen waar organisaties aan moeten voldoen. Op die manier weet je als partner/leverancier dat je met een betrouwbare partij te maken hebt. Het voordeel voor jou, als uitzendorganisatie is daarbij dat je het vertrouwen wekt van de (toekomstige) klant. Daarnaast leg je met het behalen van het certificaat de juiste basis voor het behalen van het VCU-certificaat. Het NEN 4400-1 certificaat is namelijk een verplicht onderdeel van de VCU-certificering.

Wil je meer weten over het behalen van het NEN 4400-1 certificaat? Neem contact met ons op, onze adviseurs vertellen er graag meer over!


VCU snel op weg gids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl