NEN-3140-elektrische-installatieWerken met elektrische installaties of apparaten brengt risico’s met zich mee. Denk aan brand, ontploffing, elektrische shock of elektrische verbranding. Ontzettend belangrijk om hier veilig mee om te gaan dus! De NEN 3140 norm helpt je hierbij. De norm is namelijk voor de veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden rondom, met of aan elektrische objecten in een laagspanningsgebied. Met behulp van de norm kun je de arbeidsmiddelen keuren en voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

NEN 3140 bedrijfsvoering

Om je arbeidsmiddelen te laten voldoen aan de NEN 3140 dien je een beleid vast te stellen binnen je organisatie. Een beleid waarin je bijvoorbeeld vastlegt hoe elektrische installaties en arbeidsmiddelen worden onderhouden, beheerd en geïnspecteerd. Vragen die je kunt stellen bij het opstellen van een dergelijk beleid:

  • Welke arbeidsmiddelen en installaties zijn in ons beheer?
  • Zijn er speciale werkprocedures nodig voor bepaalde werkzaamheden of handelingen?
  • Welke werkzaamheden voeren we zelf uit en welke werkzaamheden laten we uitvoeren door derden?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de ‘hardware’ (techniek)? En wie voor de ‘software’ (uitvoerenden)?

Elke elektrische installatie dient een eigen verantwoordelijke te hebben: een installatieverantwoordelijke (IV). De werkzaamheden aan een installatie zijn de verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke (WV). Een IV en WV samen zorgen ervoor dat er veilig wordt gewerkt met de elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Ondersteuning nodig bij NEN 3140 implementatie?

Ga je binnenkort aan de slag met NEN 3140 en kun je hier wel wat ondersteuning bij gebruiken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. We helpen je graag!

NEEM CONTACT OP
Contact CertificeringsAdvies Nederland

Is NEN 3140 verplicht?

NEN 3140 is niet wettelijk verplicht. Wel kan het verplicht worden gesteld vanuit je opdrachtgever. En daarnaast geeft de norm een praktische invulling aan de wettelijke eisen. Een handig hulpmiddel dus!

De NEN 3140 inspectie

Heb je alles binnen je organisatie ingericht conform de NEN 3140 norm? Dan is het tijd om dit te laten inspecteren door een deskundig persoon. Het doel hiervan is om er zeker van te zijn dat je elektrische installaties of arbeidsmiddelen voldoen aan de voorschriften. De inspectie wordt gedaan aan de hand van een inspectieplan. Er worden dan visuele schouwingen, beproevingen en metingen gedaan aan de hand van de specificaties en tekeningen van de installatie. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen om eventuele afwijkingen te herstellen.

Hoe lang is NEN 3140 geldig?

Wanneer je de certificering behaalt is deze 3 jaar geldig. Binnen die 3 jaar dien je uiteraard wel up-to-date te blijven van ontwikkelingen omtrent veiligheid op de werkplek. Maar de certificering is natuurlijk niet de enige reden om hier mee bezig te blijven. Je wilt veiligheid op de werkvloer. En dat bereik je voornamelijk met veiligheid uitdragen op de werkvloer en de mensen binnen je organisatie aan het denken te zetten! Behoed elkaar voor risico’s of ongelukken en spreek elkaar aan op veilig gedrag. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl