Wil je een antwoord op de vraag ‘wat is ISO 9001? In dit artikel vind je een handige video waarin je dat wordt uitgelegd. Daarnaast lees je in dit artikel nog wat ondersteunende informatie over deze kwaliteitsnorm. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op!

* Video transcriptie onderaan de pagina

Wat is ISO 9001?

Wat is ISO 9001? Deze vraag wordt veel gesteld door mensen die voor het eerst met deze norm voor kwaliteitsmanagement te maken krijgen. Doorgaans is het vaak zo dat opdrachtgevers eisen dat je als organisatie aantoonbaar maakt dat je werkt conform ISO 9001. Dat vormt voor veel organisaties dan ook de aanleiding om met de norm aan de slag te gaan.

Artikeltip: De contextanalyse in de ISO 9001 norm

ISO 9001 eisenOfficieel heet de norm ‘NEN-EN-ISO 9001:2015’. De norm is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement en daarmee ook één van de meest bekende normen uit de ISO-familie. Wanneer je met ISO 9001 aan de slag gaat, dan ga je in de praktijk een aantal zaken inregelen:

 • Je gaat aan de slag met vaststellen van kwaliteitseisen aan producten/diensten;
 • Je denkt na over risico’s voor je organisatie en neemt maatregelen om deze risico’s te verkleinen;
 • Je inventariseert je stakeholders en kijkt naar hun wensen en eisen;
 • Je brengt je processen in kaart en gaat deze optimaliseren;
 • Je gaat aan de slag met het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Je stelt een beleid op en legt daarin doelen voor je organisatie vast.

Dit is slechts een greep uit hetgeen waarmee je te maken krijgt als je met de norm aan de slag gaat. Toch zegt het in de kern al wat het doel is van de implementatie van ISO 9001: Met een norm in bezit kun je namelijk aantonen dat je voldoet aan de eisen en wensen van je stakeholders en klanten, dat je voldoet aan geldende wet- en regelgeving en dat continu verbeteren geborgd is in je organisatie.

Lees ook het artikel: De belangrijkste ISO 9001 certificering eisen in 10 minuten!

Wat zijn de voordelen?

ISO 9001 is een bedrijfsnorm die je organisatie veel op kan leveren. Hieronder een greep uit de voordelen van ISO:

 • De commerciële waarde van het certificaat. Het wordt gevraagd vanuit de markt;
 • Je kunt richting prospects aantonen dat je voldoet aan klanteisen en -wensen;
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen;
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 • Continue verbetering van de organisatie;
 • Verhoging van de klanttevredenheid;
 • Verlaging van de kosten;
 • Aantonen van een professionele organisatie.

Bekijk ook het artikel: De toegevoegde waarde van ISO 9001 (2015)

Aan de slag?

In deze video en tekst heb je kunnen lezen over ‘wat is ISO 9001’. Wil je aan de slag met deze norm? CertificeringsAdvies kan je daarbij ondersteunen. In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Samen met jou tillen we de interne organisatie naar een hoger niveau en maken we je bewust van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Videotranscriptie

ISO 9001 is de meest bekende norm op het gebied van kwaliteitsbeheersing. De norm is toepasbaar voor alle typen organisaties ongeacht de grootte, de vorm of in welke branche je actief bent. Met ISO 9001 toon je aan dat als organisatie bewust bent van alle relevante ontwikkelingen van binnen en buiten jouw organisatie.

Daarnaast heb je duidelijk in kaart gebracht wie de relevante belanghebbenden zijn van jouw organisatie en wat hun wensen, verwachtingen en eisen zijn aan jullie organisatie. Binnen ISO 9001 draait het er vervolgens om dat je al deze relevante onderwerpen op een adequate wijze geborgd hebt binnen je organisatie en dat je een structuur hebt geïmplementeerd waarbij je continu bezig bent je organisatie verder te ontwikkelen.

In de praktijk zien we vaak dat deze borging gedaan wordt doormiddel van een kwaliteitshandboek. Wij zijn daar niet een groot voorstander aan. Als organisatie doe je namelijk heel veel dingen goed. Denk aan automatiseringssystemen die geïmplementeerd zijn en het gebruik van sharepoint, rapportage momenten en overlegmomenten.

Tijdens een ISO 9001 traject kijken wij wat je als organisatie allemaal doet en hoe we de relevante onderwerpen hierin kunnen verwerken. ISO 9001 zegt namelijk niet hoe het moet maar geeft richtlijnen om relevante onderwerpen op een goede manier op te pakken om de kwaliteit aan je organisatie verder te verbeteren en te beheersen.