Verschil ISO 22000 en HACCPOrganisaties die in de voedingsmiddelensector actief zijn dienen te zorgen voor levensmiddelen en producten die de gezondheid en veiligheid van de consument niet in gevaar brengen. In relatie tot die voedselveiligheid kom je al snel in aanraking met begrippen als ISO 22000 en HACCP. Met regelmaat wordt de vraag gesteld wat precies het verschil is tussen ISO 22000 en HACCP. Alvorens we daar in dit artikel verder op inzoomen leggen we je eerst uit wat ISO 22000 precies is en waar HACCP voor staat. Mocht je na het lezen van het artikel nog verdere vragen hebben over ISO 22000 of HACCP, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten over ISO 22000?

Wil je meer weten over ISO 22000 en/of FSSC 22000? Download dan geheel vrijblijvend onze handige whitepaper over Voedselveiligheid. Daarin vertellen we je alles over dit thema en de bijbehorende normen.

Meer informatie

Mockup Voedselveiligheid whitepaper

De ISO 22000 norm voor voedselveiligheid

ISO 22000 is de internationaal erkende norm voor voedselveiligheid welke van toepassing is op de gehele voedselketen. Het is één van de snelst groeiende normen van dit moment. De norm is gebaseerd op een bedrijfskundige indeling van de processen binnen een organisatie en geeft richtlijnen voor het procesmatig inrichten van voedselveiligheid. Vergelijkbare normen zijn IFS en BRC.

Steeds meer organisaties die actief zijn in de voedingsmiddelensector kiezen ervoor om te certificeren voor ISO 22000. Doorgaans omdat het geëist wordt vanuit een opdrachtgever. Met een ISO 22000 certificering in bezit werk je als organisatie volgens een wereldwijd geldende standaard waar veel status en betrouwbaarheid aan ontleend kan worden.

Wil je meer weten over ISO 22000, lees dan ook: ‘Wat is ISO 22000 en wat zijn de ISO 22000 eisen?

Voedselveiligheid HACCP

Voedselveiligheid wet- en regelgevingHACCP betekent Hazard Control Analysis and Critical Control Point System en is een systeem dat wereldwijd gehanteerd wordt voor de vaststelling en beheersing van voedselveiligheidsrisico’s. Organisaties die actief zijn in de voedingsmiddelenbranche zijn vanuit Europese wet- en regelgeving verplicht om te werken volgens HACCP-richtlijnen. Deze richtlijnen vormen namelijk de basisregels voor voedselveiligheid waarop vrijwel alle voedselveiligheidsnormen, zoals ISO 22000, FSSC 22000, IFS en BRC, zijn gebaseerd.

Kun je dan ook certificeren voor HACCP? Nee, dat is niet (meer) mogelijk. Voorheen was een HACCP certificaat in Nederland gangbaar, maar per 1 januari 2021 wordt deze certificering definitief uitgefaseerd en zijn oude certificaten niet meer geldig. Overigens is het in Nederland vanuit de wet wel verplicht voor organisaties die levensmiddelen bereiden of verhandelen om in het bezit te zijn van een voedselveiligheidsplan. Zo’n plan wordt in de praktijk ook wel HACCP plan genoemd. Certificeren voor HACCP is, zoals eerder benoemd, geen verplichting vanuit de wet.

Artikeltip: ‘Met welke voedselveiligheid wet- en regelgeving moet je als organisatie rekening houden?

Verschil ISO 22000 en HACCP

Op basis van bovenstaande alinea’s heb je al een beeld van ISO 22000 en HACCP en hoe beide zaken van elkaar verschillen. Hieronder nog een korte toelichting zodat helemaal duidelijk is wat het verschil is tussen ISO 2200 en HACCP:

ISO 22000 is in de basis een managementsysteemnorm die gebaseerd is op HACCP-richtlijnen. Je kunt je als organisatie laten certificeren voor ISO 22000. HACCP is daarentegen geen op zichzelf staande norm waarvoor je kunt certificeren. Het is, zoals aangegeven, een systeem met basisregels om voedselveiligheidsrisico’s vast te stellen en te beheersen. Vrijwel alle voedselveiligheidsnormen zijn gebaseerd op het HACCP systeem. Daarmee benoemen we een belangrijk verschil tussen ISO 22000 en HACCP.

Lees ook: ‘HACCP gecertificeerd? Dit is er in 2021 veranderd voor jouw organisatie!

Wat verder nog noemenswaardig is, is dat ISO 22000 een managementsysteem is dat, in tegenstelling tot HACCP, verder kijkt dan enkel naar voedselveiligheid. Vanuit ISO wordt namelijk ook gekeken naar bedrijfskundige processen en structuren. Op die manier geeft het ISO 22000 managementsysteem echt vorm aan je hele organisatie. Ieder aspect waarmee je iets kunt of moet doen met het oog op voedselveiligheid komt erin aan bod.

Meer informatie?

Wil je meer weten over ISO 22000 en HACCP of over andere aspecten die binnen voedselveiligheid van belang zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg!


New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl