Wat is het verschil tussen ISO 22000 en HACCP binnen voedselveiligheid?

ISO 22000, HACCP, het heeft met elkaar te maken, maar wat is nu precies het verschil?

Verschil ISO 22000 en HACCP
Profielfoto Tineke Arendsen
Tineke Arendsen
Adviseur

Tineke Arendsen is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Haar passie en drijfveer is tot een mooi resultaat komen met de klant door onder andere met een leergierige mindset de samenwerking aan te gaan!

tineke@certificeringsadvies.nl

Organisaties die in de voedingsmiddelensector actief zijn dienen te zorgen voor levensmiddelen en producten die de gezondheid en veiligheid van de consument niet in gevaar brengen. In relatie tot die voedselveiligheid kom je al snel in aanraking met begrippen als ISO 22000 en HACCP. Met regelmaat wordt de vraag gesteld wat precies het verschil is tussen ISO 22000 en HACCP. Alvorens we daar in dit artikel verder op inzoomen leggen we je eerst uit wat ISO 22000 precies is en waar HACCP voor staat. Mocht je na het lezen van het artikel nog verdere vragen hebben over ISO 22000 of HACCP, neem dan gerust contact met ons op.

De ISO 22000 norm voor voedselveiligheid

ISO 22000 is de internationaal erkende norm voor voedselveiligheid welke van toepassing is op de gehele voedselketen. Het is één van de snelst groeiende normen van dit moment. De norm is gebaseerd op een bedrijfskundige indeling van de processen binnen een organisatie en geeft richtlijnen voor het procesmatig inrichten van voedselveiligheid. Vergelijkbare normen zijn IFS en BRC.

Steeds meer organisaties die actief zijn in de voedingsmiddelensector kiezen ervoor om te certificeren voor ISO 22000. Doorgaans omdat het geëist wordt vanuit een opdrachtgever. Met een ISO 22000 certificering in bezit werk je als organisatie volgens een wereldwijd geldende standaard waar veel status en betrouwbaarheid aan ontleend kan worden.

Voedselveiligheid HACCP

HACCP betekent Hazard Control Analysis and Critical Control Point System en is een systeem dat wereldwijd gehanteerd wordt voor de vaststelling en beheersing van voedselveiligheidsrisico’s. Organisaties die actief zijn in de voedingsmiddelenbranche zijn vanuit Europese wet- en regelgeving verplicht om te werken volgens HACCP-richtlijnen. Deze richtlijnen vormen namelijk de basisregels voor voedselveiligheid waarop vrijwel alle voedselveiligheidsnormen, zoals ISO 22000, FSSC 22000, IFS en BRC, zijn gebaseerd.

Kun je dan ook certificeren voor HACCP? Nee, dat is niet (meer) mogelijk. Voorheen was een HACCP certificaat in Nederland gangbaar, maar per 1 januari 2021 wordt deze certificering definitief uitgefaseerd en zijn oude certificaten niet meer geldig. Overigens is het in Nederland vanuit de wet wel verplicht voor organisaties die levensmiddelen bereiden of verhandelen om in het bezit te zijn van een voedselveiligheidsplan. Zo’n plan wordt in de praktijk ook wel HACCP plan genoemd. Certificeren voor HACCP is, zoals eerder benoemd, geen verplichting vanuit de wet.

Verschil ISO 22000 en HACCP

Op basis van bovenstaande alinea’s heb je al een beeld van ISO 22000 en HACCP en hoe beide zaken van elkaar verschillen. Hieronder nog een korte toelichting zodat helemaal duidelijk is wat het verschil is tussen ISO 2200 en HACCP:

ISO 22000 is in de basis een managementsysteemnorm die gebaseerd is op HACCP-richtlijnen. Je kunt je als organisatie laten certificeren voor ISO 22000. HACCP is daarentegen geen op zichzelf staande norm waarvoor je kunt certificeren. Het is, zoals aangegeven, een systeem met basisregels om voedselveiligheidsrisico’s vast te stellen en te beheersen. Vrijwel alle voedselveiligheidsnormen zijn gebaseerd op het HACCP systeem. Daarmee benoemen we een belangrijk verschil tussen ISO 22000 en HACCP.

Wat verder nog noemenswaardig is, is dat ISO 22000 een managementsysteem is dat, in tegenstelling tot HACCP, verder kijkt dan enkel naar voedselveiligheid. Vanuit ISO wordt namelijk ook gekeken naar bedrijfskundige processen en structuren. Op die manier geeft het ISO 22000 managementsysteem echt vorm aan je hele organisatie. Ieder aspect waarmee je iets kunt of moet doen met het oog op voedselveiligheid komt erin aan bod.

Meer informatie?

Wil je meer weten over ISO 22000 en HACCP of over andere aspecten die binnen voedselveiligheid van belang zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg!

New call-to-action

Transcriptie video: BRC, IFS of FSSC 22000: welke voedselveiligheidsstandaard kies je?

BRC, IFS en FSSC 22000. Allemaal bekende voedselveiligheidsnormen. Maar hoe weetje nou welke het beste bij jou past? In deze video neem ik jou mee om te bepalen welke keuze je kunt maken. Alle genoemde certificaten kunnen van toepassing zijn op producenten van levensmiddelen. Vaak is het zo dat je een eis krijgt van de opdrachtgever of een retailer waarbij het niet altijd vanzelfsprekend is dat je ook daadwerkelijk voor die specifieke certificering moet gaan. Het is dus belangrijk om vooral te kijken naar je eigen activiteiten en om van daaruit te bepalen voor welke norm je kiest. Om de juiste keuze te maken voor welke norm het beste bij je past kun je dat aan de hand van een aantal vragen vaststellen. Ten eerste: wat is de reden dat je voor een bepaald certificaat wilt gaan? Ten tweede: Welke opdrachtgevers heb je mee te maken en wat zijn voor hun belangrijk eisen om aan te voldoen? Ten derde: sluit de norm waar je voor kiest aan op de toekomstplannen en ambities van de organisatie? Ten vierde: kun je als organisatie überhaupt wel voldoen aan de eisen uit de norm? En mogelijk vijfde vraag die je zelf zou kunnen beantwoorden is of er een commerciële waarde aan en bepaalde certificering vastzit. Het kan namelijk nuttig zijn om te kijken waar je afzetmarkt is, in welk land deze zich begeeft en in welk land het certificaat het meeste waard is.  Als we kijken naar de verschillen tussen alle drie de normen kun je eigenlijk spreken van een tweedeling. Enerzijds BRC en IFS, anderzijds FSSC 22000. BRC en IFS zijn wat dwingender opgesteld. Daar zijn het harde criteria waar je aan moet voldoen. Dat kan een voordeel zijn. Anderzijds: de FSSC 22000 geeft veel meer ruimte om je eigen invulling te geven aan bepaalde normeisen. FSSC 22000 is ook gebaseerd op de ISO-structuur waarin dat vaker voorkomt. De uitgebreide verschillen van deze drie normen lees je via de link in de beschrijving van deze video.  Naast de drie belangrijkste verschillen die ik zojuist heb opgesomd, is er ook een hele belangrijke overeenkomst. Alle drie de normen zijn GFSI-erkend. Dat wil zeggen dat ze wereldwijd geaccepteerd worden en dat het ook de hoogste voedselveiligheidsstandaarden heeft. Vaak is dit een belangrijke voorwaarde voor een opdrachtgever. Wil je meer weten over voedselveiligheid of heb je hulp nodig bij het implementeren van BRC, IFS of FSSC 22000? Neem dan vooral contact met ons op. Dat kan door te bellen of door een aanvraagformulier in te vullen via de website.

Wat is HACCP oftewel HACCP in de volksmond? Wat kun je ermee? En hoe stel je een HACCP plan op? In deze video ga ik jou dat vertellen! HACCP is een systeem wat de basis vormt voor elke GFSI-norm. Het is een wereldwijde systematiek die zowel de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en ook de beheersmaatregelen borgt. HACCP is verplicht, want het is een onderdeel van de geldende Europese wet- en regelgeving. Dus ben jij bezig met het produceren van voedsel, dan heb je al een HACCP systeem in je organisatie nodig. Om de stap te maken naar een GFSI norm is dus relatief klein aangezien er als het goed is al een uitgebreide HACCP systematiek aanwezig is in de organisatie. Een veelgestelde vraag die ik krijg is of de HACCP te certificeren valt voor een organisatie. Het antwoord daarop is nee. Dat is niet meer het geval. Sinds 2021 is het niet meer mogelijk om je alleen op HACCP te laten certificeren. Het is nu juist een belangrijk onderdeel van een GFSI norm of de ISO 22000. GFSI normen dat zijn BRC, IFS en FSSC 22000. Wanneer je met een HACCP plan aan de slag gaat dan kun je uitgaan van 7 principes. De eerste twee principes leggen de basis. De overige vijf principes zijn vooral in de uitvoering en toepassing van beheersmaatregelen. Stap 1 voer een gevarenanalyse uit. Stap 2 bepaal kritische controlepunten. Stap 3 stel kritische limieten vast. Stap 4 stel monitoringsprocedures vast. Stap 5 stel corrigerende maatregelen op. Stap 6 stel verificatieprocedures vast. En ten slotte stap 7 stel registratie- en documentatieprocedures vast. Wil je meer weten over deze zeven stappen? Klik dan op de link in de beschrijving van deze video en lees de toelichting op elke stap. De gevarenanalyse is een belangrijk onderdeel van het HACCP plan. Je brengt zowel intern als extern de grootste risico’s in kaart. En je stelt daar vervolgens de juiste en relevante beheersmaatregelen tegenover. Om voedselveiligheid goed geborgd te krijgen in de organisatie door middel van dit HACCP plan is het bewustzijnsniveau van je medewerkers ook een zeer belangrijk onderdeel hiervan. HACCP schrijft ook voor dat je medewerkers getraind en goed onderlegd bezig moeten zijn in de organisatie. Dat wil zeggen dat ze over de juiste kennis en vaardigheden beschikken over hoe om te gaan met de producten. Om dit te bereiken kun je periodiek een HACCP training geven als organisatie. Dat kun je zelf inrichten. Uiteraard kunnen wij je daar ook in ondersteunen en hebben we daar binnen onze Academy een trainingsprogramma voor. Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je ondersteuning nodig bij het inrichten van een HACCP plan? Neem dan vooral contact op met ons kantoor of vul een aanvraagformulier in via onze website. Bedankt voor het kijken weer en mocht je meer willen weten over de materie of over andere voedselveiligheidsnormen kijk dan vooral even rond op onze website.

Profielfoto Tineke Arendsen
Tineke Arendsen
Adviseur

Tineke Arendsen is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Haar passie en drijfveer is tot een mooi resultaat komen met de klant door onder andere met een leergierige mindset de samenwerking aan te gaan!

tineke@certificeringsadvies.nl

Voedselveiligheid Informatiegids

Aan de slag met voedselveiligheid?

  • Alles over voedselveiligheid
  • De rol van HACCP
  • Praktisch toepasbare tips

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields