Wat is het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001?

ISO 50001 en ISO 140001 zitten in dezelfde hoek, maar wat is precies het verschil tussen deze normen?

iso14001-iso50001
Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Wanneer het gaat over termen als ‘milieu‘, ‘energie’, ‘duurzaam ondernemen of MVO’ en/of CO2-emissie en je gaat daar normen bij halen, dan kom je al snel in aanraking met normen als ISO 14001 en ISO 50001. Maar welke norm is nu waar voor bedoeld? En wat is precies het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001? Kort samengevat: ISO 50001 gaat over energiemanagement en kan gezien worden als een verdieping op ISO 14001 die over een veel breder palet aan milieuaspecten (waaronder energiemanagement) gaat. Meer over de verschillen en overeenkomsten tussen beide normen lees je verderop in dit artikel.

ISO 14001 vs. ISO 50001: wat is het?

Alvorens we ingaan op het verschil, hieronder nog even kort toegelicht waar beide normen over gaan:

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement. De norm draait om het beheersen van de milieuaspecten (waar energie er één van is) die voor een organisatie aan de orde (kunnen) zijn en helpt organisaties ook om milieudoelstellingen te realiseren. Daarbij wel de opmerking dat, hoewel ISO 14001, het energie-aspect omvat, het alleen gaat over energie-efficiëntie met het oog op de reductie van CO2-emissie voor het milieu.

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagement waarbij de focus ligt op het terugdringen van het energieverbruik, en daarmee gepaard de kosten, van een organisatie en daarmee het verbeteren van de energieprestaties. Deze norm draait dus veel meer, dan ISO 14001, om het verminderen van het energieverbruik IN de organisatie met als doel energie en energiekosten besparen.

Des te kleiner de CO2-voetafdruk (Carbon footprint) van een organisatie, des te beter de activiteiten in lijn zijn met de milieuregels. Beide normen dragen daar, direct of indirect, dus aan bij.

Verschil ISO 14001 en ISO 50001

Wat is dan het belangrijkste verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001? De focus van de norm. In de ISO 14001 norm is energie één van de milieuaspecten, terwijl energiemanagement binnen de ISO 50001 norm HET centrale onderwerp is waar alles om draait. In feite kun je ISO 50001 dus zien als een verdieping op (één van de milieuaspecten van) ISO 14001.

Wanneer we ISO 50001 naast ISO 140001 leggen, dan kan gesteld worden dat er binnen de ISO 50001 norm zwaardere eisen worden gesteld aan:

 • De mate van monitoring van het energieverbruik. Bij ISO 50001 zit hier een stuk meer diepgang in dan bij ISO 14001 het geval is.
 • Het niveau van het identificeren van verbeteringen en maatregelen om deze te realiseren.

Dat ISO 50001 een stuk dieper op energiemanagement ingaat dan ISO 14001 is terug te zien in de onderwerpen die aan ISO 50001 zijn toegevoegd (t.o.v. de ISO 14001 norm):

 • Energiebeoordeling;
 • Energieprestatie-indicatoren;
 • Referentie energiegebruik;
 • Verzamelen van energiegegevens;
 • De manier waarop je in de operationele uitvoering omgaan met ontwerp en inkoop.

Eigen organisatie vs. de keten

Naast het verschil in diepgang, is er nog een ander opvallend verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001. Dat is namelijk het feit dat er bij ISO 50001 alleen focus wordt gelegd op het eigen energieverbruik van een organisatie, terwijl er bij ISO 14001 zowel wordt gekeken naar mogelijkheden die je kunt identificeren om direct (in de eigen organisatie) alsmede indirect (in de hele keten) bij te dragen aan het terugdringen van o.a. CO2-emissie. Vanuit dit oogpunt heeft ISO 14001 dus een breder perspectief.

Qua structuur zijn de normen verder wel vergelijkbaar met elkaar en mede dankzij de High Level Structure is het daarom mogelijk om je energiemanagementsysteem (50001) te integreren in je milieumanagementsysteem (14001).

Ondersteuning bij ISO 50001 en/of ISO 14001?

Wil je aan de slag met ISO 50001 en/of ISO 140001 of ben je op zoek naar ondersteuning bij het onderhouden van je milieu- en/of energiemanagementsysteem? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg!

New call-to-action

Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Start vandaag met verduurzamen

Download de gids

 • Wet- en regelgeving
 • Uitleg
 • Handige tips

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields