uitvoeren-LMRADe LMRA is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie. Bij dagelijkse taken, handelingen of andere activiteiten komen geregeld risico’s om de hoek kijken die kunnen leiden tot verwondingen of ongevallen. Vaak zijn dit risico’s die eenvoudig verholpen kunnen worden door het uitvoeren van Taak Risico Analyses (TRA) of het invoeren van veiligheidsprocedures. Ondanks de voorbereidingen die genomen worden om een werkplek zo veilig mogelijk te maken, kan het zijn dat er dingen over het hoofd worden gezien. Hier komt een LMRA (Last Minute Risico-Analyse) om de hoek kijken. Wat dat precies is en hoe je het uitvoert vertellen we je in dit artikel!

Wat is een LMRA?

Een LMRA is een korte risicobeoordeling die je uitvoert voordat je de werkplek betreedt en aan je werkzaamheden begint. Dit hoeft niet langer dan een minuut te duren en vraagt verder ook geen administratieve ballast. De risico’s beoordeel je op het gebied van VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Je checkt in principe of tijdens de voorbereiding alle nodige maatregelen zijn getroffen. Met behulp van een de LMRA herken je last minute nog eventuele gevaren en kan je hierop inspelen om zo veilig mogelijk te werk te gaan.

Het doel van de LMRA

Het doel van de LMRA is om risico’s weg te nemen en het bewustzijn over gezondheids- milieu– en veiligheidsrisico’s te verhogen. Dankzij de LMRA wordt de werkplek last minute gecontroleerd en worden eventuele risico’s vastgesteld. Deze kunnen dan, waar mogelijk, direct worden weggenomen. De risico’s binnen je organisatie worden met behulp van de LMRA dus nog beter geconstateerd en het aantal ongevallen binnen je organisatie neemt af.

LMRA uitvoeren?

Hulp nodig bij het uitvoeren van de LMRA? Download dan gratis onze handige LMRA kaartjes die je helpen de risico’s en gevaren van je werkzaamheden op te sporen.

Download LMRA Kaartjes

De LRMA kaartjes

Wie voert de LMRA uit?

Een LMRA wordt door je medewerkers zelf uitgevoerd voorafgaand aan de werkzaamheden die iemand gaat uitvoeren. De voordelen zijn tenslotte ook (voornamelijk) voor de werknemer zelf. Hij neemt waar nodig extra voorzorgsmaatregelen ter bevordering van zijn eigen veiligheid. Is het niet veilig? Dan worden de werkzaamheden ook niet gestart. Een gevaar of risico dat voor anderen ook van toepassing is, wordt dan natuurlijk ook doorgegeven aan de omgeving.

Hoe voer je een LMRA uit?

De basis van een LMRA ziet er als volgt uit:

 • Potentiële gevaren of risico’s identificeren die zich nog voordoen, ondanks de reeds genomen maatregelen. Wat zijn de risico’s? Wat zou je kunnen overkomen? Een aantal vragen die je jezelf zou kunnen stellen:
  • Is er struikelgevaar in en rondom mijn werkgebied?
  • Is mijn werkruimte goed geventileerd?
  • Beschik ik over het juiste gekeurde materiaal (gereedschap bijv.)?
  • Brengen mijn werkzaamheden explosiegevaar/elektriciteitsgevaar met zich mee?
  • Weet ik wat te doen als er iets misgaat? (EHBO/BHV)
 • Bepalen van maatregelen om de risico’s uit de vorige stap weg te nemen/verminderen of aanvaardbaar te maken. Alle risico’s die je hebt geconstateerd ga je evalueren om hierop vervolgens de juiste maatregelen te nemen zodat je alsnog veilig aan het werk kunt.
 • Het uitvoeren van de maatregelen uit de vorige stap. Zorg ervoor dat je de juiste maatregelen treft voordat je aan je werkzaamheden begint. Denk bij deze maatregelen bijvoorbeeld aan:
  • Het plaatsen van pionnen;
  • Een controle van de werkvergunning;
  • Het volgen van werkprocedures;
  • Het parkeren van rijdend materiaal.

Is een LMRA verplicht?

Het uitvoeren van een LMRA is vanuit de VCA-norm (VGM Checklist Aannemers) verplicht. Volgens deze norm moet je als organisatie een procedure hebben waarin wordt geregistreerd wanneer, door wie en hoe een LMRA is uitgevoerd. Veelal is dit een onderdeel van de werkplekinspectie. Maak dit dus kenbaar bij je medewerkers! Tijdens de VCA-audit moet je namelijk kunnen aantonen dat je deze procedure hebt ingevoerd en je medewerkers dit ook daadwerkelijk uitvoeren in de praktijk. Met andere woorden: ondanks dat je de LMRA zelf niet vastlegt, is het wel belangrijk om je medewerkers aan te sporen om het vast te leggen tijdens de werkplekinspectie.

Download vrijblijvende de VCA informatiegids

Wil je alles weten over de VCA-norm en hoe je deze implementeert? Download dan geheel vrijblijvend onze handige VCA Informatiegids waarin we je op weg helpen met de VCA-certificering.

DOWNLOAD WHITEPAPER

VCA Infogids

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Contact

Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl