Kwaliteit, Arbo en Milieu

Wat is een KAM-coördinator?

De KAM coördinator: in sommige organisaties is het een neventaak (vaak kleinere organisaties), in andere organisaties is het een op zichzelf staande functie (vaak middelgrote organisaties) en in andere organisaties zelfs een hele afdeling (vaak grote organisaties)! Dit is ook deels afhankelijk van het belang dat een organisatie hecht aan KAM (kwaliteit, arbo en milieu). De KAM coördinator is dus verantwoordelijk voor de kwaliteits- arbo- en milieuaspecten binnen je organisatie. In het Engels wordt deze functie ook wel de ‘QHSE-manager’ genoemd (Quality, Health, Safety and Environment).

KAM coordinator in dienst
kAM coordinator outsourcing

Takenpakket

Wat doet een KAM-coördinator?

De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het inrichten van de bedrijfsprocessen op een manier waarop het milieu er geen schade van ondervindt en arbeidsomstandigheden niet leiden tot beroepsziektes of ongevallen. Daarmee zorgt hij ervoor dat je organisatie volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden te werk gaat en dat alle werknemers veilig en verantwoord hun werk kunnen uitvoeren. Bij het takenpakket van de KAM coördinator kun je denken aan:

 • Het opstellen en beheren van een KAM zorgsysteem;
 • Het opstellen van programma’s om risico’s te beperken;
 • Het op orde houden van KAM aspecten;
 • Het uitvoeren van risico-inventarisaties en interne audits;
 • Het bijhouden van trends en ontwikkelingen;
 • Het aansturen van externe audits;
 • Het voorstellen en (laten) uitvoeren van verbeteractie;
 • Het onderhouden van het contact met CI’s (certificerende instanties).

De meerwaarde van een KAM coördinator

Vaak hebben KAM coördinatoren een achtergrond op het gebied van kwaliteit, arbo & veiligheid of milieu. Per organisatie is het verschillend hoe deze rol wordt ingevuld en wat van deze persoon verwacht wordt. Ongeacht hoe groot of klein deze rol is binnen je organisatie: je kunt ervoor zorgen dat de KAM coördinator dient als een onmisbare ondersteuning voor je organisatie. De meerwaarde van een KAM coördinator wordt daarom bepaald door wat voor rol deze persoon binnen je organisatie vervult. Laat je deze persoon alleen taken uitvoeren om een certificering binnen te halen? Of is deze persoon juist een duizendpoot die adviseert, coördineert en bezig is met continu verbeteren? Krijgt je KAM coördinator voldoende tijd en ruimte om van toegevoegde waarde te zijn? Of is deze persoon vooral bezig met brandjes blussen vlak voor de externe audit?

De rol van de KAM-coördinator uitbesteden

Naast het intern aanstellen van deze rol, kun je er natuurlijk ook voor kiezen om dit uit te besteden. Als Partner in Certificeren hebben wij medewerkers beschikbaar met de specifieke kennis en kunde die ingezet kunnen worden wanneer daar behoefte aan is. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de administratie rondom incidenten uit handen nemen, maar kunnen ze ook het managementsysteem actualiseren of interne audits uitvoeren. Voordelen hiervan zijn:

 • Het is een effectieve investering door de variabele kosten en de flexibele inzet (afhankelijk van je behoeften);
 • Je haalt meteen de juiste kennis en kunde in huis op tactisch, operationeel en strategisch gebied, dus je hebt optimaal projectrendement;
 • Er is 100% focus op het resultaat met de vooraf vastgestelde doelen;
 • Focus op de meerwaarde voor je organisatie.

Hulp of ondersteuning nodig?

Huur een KAM-coördinator in!

Bij CertificeringsAdvies Nederland bieden we allerlei diensten aan om de taken van de KAM-coördinator uit te kunnen voeren binnen jouw organisatie! Met onze dienst advies kunnen we jouw mensen ondersteunen met advies op maat en met onze dienst outsourcing kun je een (KAM) Officer-as-a-Service inhuren naar behoefte.