Wat is een certificatieschema?Een artikel uit de rubriek ‘veelgestelde vragen’ met een antwoord op de vraag: ‘wat is een certificatieschema’? In het kort is een certificatieschema een hulpmiddel dat Certificerende Instanties (CI’s) hanteren als grondslag bij de uitvoering van de toetsingstaak. Daarnaast helpt een certificatieschema organisaties bij het interpreteren van een norm en geeft het kaders voor de inrichting van een managementsysteem. In dit artikel wordt er nog wat uitgebreider ingegaan op het certificatieschema en het nut ervan.

Wat is een certificatieschema?

Veel organisaties tuigen een managementsysteem op, maar weten eigenlijk niet wat nu precies het doel en nut is van een certificatieschema. Allereerst een definitie van een certificatieschema:

Een stelsel van voorschriften en procedures voor het beheren en uitvoeren van certificatie van producten, realisatieprocessen, diensten, managementsystemen en de kwalificatie van personen. In een certificatieschema staat beschreven wat het onderwerp van de betreffende beoordeling is en welke eisen er gelden. (Bron: Komo.nl)

Wil je een impressie van ons managementsysteem? [Download]

In dit artikel hebben we diverse soorten managementsystemen op een rij gezet. Wil je een impressie van de door ons gehanteerde methode? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper impressie managementsysteem.

DOWNLOAD IMPRESSIE

Impressie managementsysteem

Om uniformiteit te waarborgen is het zaak dat (werk)processen in verschillende branches op dezelfde manier getest en getoetst worden conform (ISO) normen. Om die reden bestaan zogenaamde certificatieschema’s waarin eisen en verwachtingen staan beschreven. Een dergelijk schema bevat ‘regels’ voor uniforme toetsing tegen een bepaalde norm. Certificerende instanties (CI’s) hanteren om die reden het certificatieschema als grondslag bij uitvoering van de toetsingstaak.

Een certificatieschema:

  • Ondersteunt organisaties bij het interpreteren van een norm;
  • Geeft kaders voor wat er van het managementsysteem mag worden verwacht;
  • Omschrijft wat er van de auditor(s) mag worden verwacht bij een audit.

Een certificatieschema wordt beheerd door een schemabeheerder. Dit kan een CI zijn, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Een bekende beheerder van certificatieschema’s is bijvoorbeeld de NEN. Deze instantie certificeert niet zelf, maar beheert als onafhankelijke partij wel diverse schema’s. Voordeel daarvan:

  • Uniformiteit;
  • Voorkomen van versnippering;
  • Borgen dat gewerkt wordt met eenduidige keurmerken/certificaten.

Een certificatieschema wordt, op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten, regelmatig verbeterd en gewijzigd.

Ook interessant om te lezen: De interne audit uitbesteden of niet? 5 factoren om bij stil te staan.

Opbouw certificatieschema’s

Certificatieschema’s zijn over het algemeen op dezelfde manier opgebouwd. Zo zijn ‘toelichting op de norm’ en ‘werkwijze van de CI’ bekende hoofdstukken in een dergelijk schema.

In het hoofdstuk toelichting op de norm wordt voor veelbesproken normparagrafen beschreven wat er van een (gecertificeerde) organisatie verwacht mag worden. Op die manier is het voor organisaties makkelijker om een bepaalde norm te interpreteren. Daarnaast helpt het auditors bij de beoordeling van het managementsysteem, omdat veel organisaties hun managementsysteem op basis van dit schema inrichten.

Diezelfde auditors worden daarnaast geholpen in het hoofdstuk ‘werkwijze van de CI’. Daarin staat omschreven hoe een CI audits moet uitvoeren. Wat moet er gebeuren? Hoe voer je audits uit? Anderzijds kunnen (te certificeren) organisaties hier ook weer input uithalen, omdat hier in staat omschreven wat er in een audit van een auditor verwacht kan worden.

Wil je een audit uit laten voeren? Bekijk dan onze auditpagina! Wij helpen je graag verder.

Meer informatie?

Hopelijk heb je na het lezen van dit artikel een antwoord op de vraag ‘wat is een certificatieschema’ gekregen en heb je een indruk van hoe dit in de praktijk wordt toegepast. Mocht je hierover meer willen weten of kun je ondersteuning gebruiken bij het optuigen van je managementsysteem en interpretatie van een bedrijfsnorm, neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl