WKBVanaf 1 januari 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) in werking. Deze wet zorgt, door enkele aanpassingen aan het Burgerlijke Wetboek, voor een betere bescherming voor de consumenten in de Bouw. Door de WKB wordt o.a. de aansprakelijkheid bij gebreken aan bouwwerken (zelfs na oplevering) meer bij de aannemer gelegd. Het is dus goed om te weten wat de WKB is en wat dit specifiek voor jouw organisatie betekent.

Allereerst is het van belang om vanaf 1 januari 2022 als aannemer dossiervorming op te bouwen voor de te bouwen werken, voor zowel het bevoegd gezag als voor de consument. Deze dossiervorming is verplicht voor alle bouwwerken en zorgt ervoor dat de aannemer aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen uit het contract en het Bouwbesluit.

Wijziging eisen toezicht

Daarnaast zullen er door de inwerkingtreding van de WKB, wijzigingen plaatsvinden in de eisen voor het toezicht. Daar waar de Gemeente voorheen verantwoordelijk was voor het controleren van het bouwwerk t.o.v. het Bouwbesluit, zal deze taak door de WKB vanaf 1 januari 2022 bij een onafhankelijke kwaliteitsborger komen te liggen. De bovengenoemde dossiervorming vorm hiervoor de basis.

Tip! Lees ook het artikel Bouwbedrijven moeten terug naar de tekentafel

Meer informatie over de Veiligheidsladder? [Download]

Naast de WKB is ook de Veiligheidsladder per 01-01-2022 aan de orde. Wil je alles weten over de Veiligheidsladder? Download dan geheel vrijblijvend onze handige informatiesheets Veiligheidsladder.

DOWNLOAD PRESENTATIE

Veiligheidsladder presentatie - Veiligheidscultuur

Onafhankelijk keuren

Aanbestedingen winnen

De onafhankelijke kwaliteitsborger dient een goedgekeurd instrument te gebruiken, zodat geborgd wordt dat de bouwwerken constant voldoen aan de geldende wetgeving, bijvoorbeeld uit het Bouwbesluit. Wanneer de kwaliteitsborger geen akkoord geeft voor het bouwwerk kan de Gemeente ingebruikneming van het bouwwerk verbieden. Het is dus van belang om deze onafhankelijke kwaliteitsborger te betrekken vanaf de bouw tot de oplevering van een project!

Lees ook: Veiligheidsbewustzijn verhogen? Met deze 10 tips zet je medewerker aan het denken.

WKB 5% regeling

De laatste grote wijziging die de inwerkingtreding van de WKB met zich meebrengt is de 5% regeling. Deze regeling verplicht de aannemer om na 1 maand of uiterlijk na 2 maanden schriftelijk aan de bouwconsument of het depot, zoals betaald aan de notaris, of deze het depot wil laten uitbetalen of wilt behouden. De notaris ontvangt een kopie van deze brief. Indien na twee maanden geen reactie van de bouwconsument is ontvangen dient de notaris het depot naar de aannemer over te maken, zelfs zonder toestemming van de consument.

Wees voorbereid

Door de inwerkingtreding zal veel veranderen, voor zowel de aannemer als de bouwconsument. Het is dus verstandig om je als organisatie tijdig voor te bereiden op de WKB. Wil je meer weten over de WKB in het algemeen of over de mogelijkheden voor jouw organisatie in het bijzonder? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze adviseurs beantwoorden graag je vragen en voorzien je van passend advies.

New call-to-action


CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl