Veiligheidsladder normVeilig werken en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn zijn actuele thema’s binnen veel bedrijven. Zeker voor bedrijven in de bouw– en techniekbranche, aangezien de werkzaamheden in deze branches nu eenmaal gepaard gaan met een heleboel risico’s. Nog altijd vinden er jaarlijks veel bedrijfsongevallen plaats door onveilig handelen, soms zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. Steeds meer bedrijven zien daardoor in dat ze een veiligheidscultuur dienen te ontwikkelen waarbij aangestuurd wordt op bewust veilig handelen van medewerkers. Door aan de slag te gaan met de Veiligheidsladder ga je als organisatie gericht aan de gang met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -gedrag. In dit artikel leggen we je uit wat de Veiligheidsladder, of internationaal ook wel Safety Culture Ladder, precies is.

Lees ook: De Veiligheidsladder treden: de 5 verschillende niveaus verklaard

Veiligheidsbewustzijn verhogen als drijfveer

De afgelopen jaren zijn bedrijven zich steeds bewuster geworden van het belang van veilig werken. Ze nemen technische en organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld op basis van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, met als doel om de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie te verbeteren. Echter is het vaak zo dat bedrijfsongevallen juist voortkomen uit onveilig gedrag van medewerkers. Dat laatste vormt een belangrijke reden om aan de slag te gaan met de Safety Culture Ladder, want daarmee realiseer je dat veilig werken structureel onderdeel wordt van de bedrijfscultuur en dat veilig werken tussen de oren van je medewerkers komt te zitten.

Meer informatie over de Veiligheidsladder? [Download]

Wil je alles weten over de Veiligheidsladder? Download dan geheel vrijblijvend onze handige informatiesheets Veiligheidsladder.

DOWNLOAD PRESENTATIE

Veiligheidsladder presentatie - Veiligheidscultuur

Wat is de veiligheidsladder norm?

De Veiligheidsladder, ook bekend als Safety Culture Ladder (SCL), is een beoordelingsmethode die veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen stimuleert. Het doel van de Veiligheidsladder is het terugdringen van onveilige situaties en de incidenten die daar het gevolg van zijn. Met de Safety Culture Ladder wordt dus gemeten hoe bewust, of juist onbewust, een organisatie omgaat met veiligheid. De Veiligheidsladder werd oorspronkelijk ontwikkeld door ProRail en is geïnspireerd op het ‘Hearts and Minds model’ dat is gebaseerd op 20 jaar universitaire studies rondom het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Per 1 juli 2016 is de NEN de beheerder van de Veiligheidsladder norm, die ook wel de internationale naam Safety Culture Ladder draagt.

Lees ook het artikel: In 2019 meer aandacht voor veiligheidsbewustzijn.

Kaders voor veilig werken in de gehele keten

Het kernconcept van de Safety Culture Ladder kan generiek toegepast worden, maar biedt daarnaast voldoende ruimte om deze per sector op maat te kunnen toepassen. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor ieder bedrijf, ongeacht het type bedrijf of de branche waarin het bedrijf acteert. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, -nemers of leveranciers. De Safety Culture Ladder is zo ontwikkeld dat deze toegepast kan worden op de gehele keten met als doel dat bedrijven en hun leveranciers gestimuleerd worden om bewust veilig te werken. Je kunt ook alleen certificeren voor de Safety Culture Ladder als alle ketenpartijen die werkzaam zijn binnen je organisatie voldoen aan de eisen van de ladder norm.

Lees ook: Vanaf 2021 is de Veiligheidsladder verplicht voor aanbestedingen in de bouw.

Doe de SCL Keuzeboom en ontvang passend advies

Doorloop dan onze handige Keuzeboom SCL. Daarin geven we je aan de hand van door jou ingevulde antwoorden een aanbeveling over de vorm van de Safety Culture Ladder waarmee jouw organisatie aan de slag kan gaan om te voldoen aan de eisen/wensen van een opdrachtgever. Indien je dat wenst kunnen we daarna ook geheel vrijblijvend contact met je opnemen om je te voorzien van passend advies of op weg te helpen.

Wil je de SCL Keuzeboom doorlopen? Klik dan op de oranje button ‘Start keuzeboom’ en beantwoord de vragen:


Meer veiligheidsbewustzijn is een hogere trede op de ladder

De Veiligheidsladder is zoals gezegd een hulpmiddel voor organisaties die het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers willen verhogen door het creëren van een veiligheidscultuur. De Safety Culture Ladder kent, zoals de naam al zegt, de vorm van een ladder die bestaat uit vijf treden waarmee inzicht wordt gegeven in de mate van veilig werken. Daarbij de opmerking dat certificatietrajecten voor trede 5 van de ladder tijdelijk even niet mogelijk zijn geweest, maar per 1 juli 2019 kunnen deze certificatietrajecten weer gestart worden. Des te bewuster een organisatie bezig is met veilig werken in de vorm van verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen, des te hoger de score op de ladder. De hoogte van de score wordt bepaald op basis van 18 bedrijfskarakteristieken; dit vormen de beoordelingscriteria.

Binnen de vijf treden van de Safety Culture Ladder kan een bedrijf op deze 18 verschillende thema’s worden beoordeeld. Daarbij wordt gelet op:

  • Aan welke normen een organisatie dient te voldoen;
  • Welke eisen daarbij horen;
  • Hoe deze eisen worden gewaardeerd.

Doorgaans stappen de meeste bedrijven in op trede 3 van de Safety Culture Ladder, zeker wanneer een bedrijf al VCA-gecertificeerd is. Er is in het verleden echter nog geen enkel bedrijf gecertificeerd voor trede 5, de vooruitstrevende trede. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien dat zou betekenen dat alles perfect is en er niets meer veranderd hoeft te worden.

Lees ook: Het Veiligheidsladder Certificatieschema

Implementatie van de Veiligheidsladder norm

Certificeren voor de Safety Culture Ladder is in principe voor iedere organisatie mogelijk. Een veelgehoorde reden om te laten certificeren is dat het als eis wordt gevraagd bij een aanbesteding door een opdrachtgever. Het belangrijkste met betrekking tot certificeren is dat je als organisatie het resultaat van je aanpak aan kunt tonen. Dat je daadwerkelijk kunt (laten) zien dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van veilig werken. Wanneer je als bedrijf eenmaal gecertificeerd bent voor een trede van de Veiligheidsladder, dan wordt er jaarlijks gemeten hoe je organisatie ervoor staat en of dat je bijvoorbeeld een trede bent gestegen of juist bent gezakt.

Artikeltip: Lees ook het artikel ‘Veiligheidsbewustzijn verhogen? Met deze 10 tips zet je medewerkers aan het denken’.

Uit de praktijk blijkt dat bedrijven vaak moeite hebben met het implementeren van de Veiligheidsladder binnen de organisatie. Dit komt vaak omdat men het lastig vindt om de verschillende aspecten uit de Safety Culture Ladder te beoordelen of juist doordat het realiseren van gedragsverandering onder medewerkers een hele uitdaging is. Wil je met jouw organisatie graag aan de slag met de Veiligheidsladder, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of loop je juist vast? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseur kijkt graag met je mee, voorziet je van praktische tips en helpt je graag op weg!


Veiligheidsladder informatiesheets

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl