ISO certificering behalen PDCA cycleWanneer je met de ISO 9001:2015 norm aan de slag gaat binnen je organisatie, krijg je er ongetwijfeld mee te maken; de PDCA-cyclus. PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act  (zie Figuur 1) en is een belangrijke methode die inhoudelijk sterk in de ISO 9001:2015 norm en zelfs in de structuur van de norm zit verweven. Tijdens het opzetten van je kwaliteitsmanagementsysteem (= een kwaliteitssysteem om je organisatie mee te managen) zal deze PDCA-cyclus daarom al snel naar voren komen. Het voordeel van deze cyclus is dat een continue verbetering van jouw organisatie kan worden gerealiseerd, mits natuurlijk de afspraken goed worden geborgd.

Meer lezen over ISO 9001? De belangrijkste ISO 9001 certificering eisen in 10 minuten!

Het Deming wheel bestaat uit het Plan-Do-Check-Act concept (PDCA).

  • Plan: Hierbij wordt gekeken naar de huidige werkzaamheden. Je ontwikkelt een plan van aanpak voor verbetering van de huidige werkzaamheden. Daar hang je tevens doelstellingen aan.
  • Do: Je gaat de geplande verbeteracties daadwerkelijk uitvoeren. Zorg ervoor dat je het resultaat ervan kunt meten.
  • Check: Door het resultaat dat je meet te analyseren en te vergelijken met de eerdere situatie kun je deze toetsen aan de hand van vastgestelde doelstellingen.
  • Act: Je kunt de resultaten bijstellen en verder optimaliseren.

Download geheel vrijblijvend de ISO 9001 contextanalyse whitepaper

Wil je alles weten over de contextanalyse in de ISO 9001 norm? Download dan geheel vrijblijvend deze handige whitepaper waarin we je stap voor stap de contextanalyse uitleggen.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Download contextanalyse
PDCA cyclus ISO 9001

PDCA Cyclus ISO 9001:2015

Misschien weet je het niet, maar je hebt op dit moment ook al een managementsysteem; immers wordt je organisatie op dit moment ook al gemanaged. De ISO 9001:2015 norm vraagt je enkel om als organisatie een aantal zaken goed onder de loep te nemen en hier ook iets in je organisatie mee te doen, mits het relevant is. De kans bestaat dat je dus al veel doet conform de eisen uit de ISO 9001:2015 norm. Onderstaand worden de stappen van het ISO 9001:2015 traject verder toegelicht en wordt duidelijk welke belangrijke rol de PDCA-cyclus hierin speelt.

Fases ISO 9001 traject
New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl