HKZ certificering klanttevredenheidWat is de HKZ norm zorg en welzijn? Het woord HKZ zelf staat voor ‘harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector’. De stichting die achter de HKZ norm zit heeft een normenpakket samengesteld voor een betrouwbare organisatie aanpak. Voor elke zorgbranche is vervolgens een eigen normenpakket ontwikkeld. HKZ is in feite niets anders dan een vertaling van de ISO 9001 norm naar de zorgsector. In dit artikel vertellen we wat meer over de HKZ certificering en de sectorspecifieke HKZ normen.

Wat is HKZ certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)?

Voor de verschillende zorgbranches is een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld, namelijk het HKZ harmonisatiemodel. De stichting die hiervoor verantwoordelijk is, is geboren uit het feit dat mensen van zorginstellingen verwachten dat zij hun zaakjes goed op orde hebben en daarnaast streven naar continue verbetering. Deze kritische blik vanuit de maatschappij heeft er dus voor gezorgd dat er behoefte is ontstaan aan een instrument om de prestaties beter inzichtelijk te maken.

Download een impressie van ons managementsysteem [whitepaper]

Wil je meer weten over hoe een managementsysteem kan werken in jouw organisatie? Download dan geheel vrijblijvend onze whitepaper ‘impressie managementsysteem’.

DOWNLOAD IMPRESSIE

Voorbeeld managementsysteem mockup

Het is belangrijk om te weten dat HKZ een middel is en absoluut geen doel. Je kunt het vergelijken met een blauwdruk of een tekening. In feite niets anders dan een stukje papier wat je vertelt hoe iets eruit kan gaan zien. Het zijn eigenlijk minimumeisen die je verder niets vertellen over hoe de invulling ervan eruit gaat zien. Na de tekening, ofwel het HKZ managementsysteem, ga je als organisatie zelf bepalen hoe je het managementsysteem gaat invullen en implementeren. De HKZ norm is ontwikkeld om je richting te geven aan bepaalde eisen, maar schrijft nergens voor wat je precies moet doen.

Na de implementatie van het managementsysteem in de organisatie kan de zorginstelling op gaan voor HKZ certificering. Uiteraard houdt kwaliteitszorg niet op bij het certificaat. Uiteindelijk is je doel om te voldoen aan de eisen van de klant of de patiënt. Veranderende belanghebbenden, nieuwe wetgeving, andere wensen en nieuwe technieken zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat kwaliteitszorg een continu proces is binnen de organisatie.

Sectorspecifieke HKZ normen

HKZ gaat hand in hand met kwaliteitszorg. Je kunt HKZ dus eigenlijk zien als een ISO plus norm. Maar wat houdt die plus dan precies in? Dat is als volgt: naast het feit dat de HKZ norm zorg specifieke onderdelen bevat, is er tevens onderscheid gemaakt tussen de verschillende sectoren binnen de zorg. Elke zorgsector heeft namelijk een eigen specifieke toevoeging (Hoofdstuk 1 t/m 3 van de HKZ norm) ten opzichte van de overige generieke hoofdstukken uit de norm (Hoofdstuk 4 t/m 9). De betreffende sectoren worden onderverdeeld in:

 • Thuiszorg
 • Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Ambulancezorg
 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker
 • Centrale Posten Ambulancevervoer
 • Dialyse
 • Eerstelijnspsychologenpraktijken
 • Extramurale Fysiotherapiepraktijken
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • GHOR
 • Infectieziekten
 • Kinderopvang
 • Medische Opvang Asielzoekers
 • MEE
 • Openbare Apotheken
 • Forensische Geneeskunde
 • Gezondheidsbevordering
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Medische Milieukundige Zorg
 • Organisaties voor OGZ
 • Epidemiologie (in ontwikkeling)
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (in ontwikkeling)

Alle verschillende zorginstellingen dienen dus te voldoen aan een generieke norm (HKZ Hoofdstuk 4 t/m 9) en daarnaast de zorginstelling specifieke toevoegingen (HKZ Hoofdstuk 1 t/m 3).Meer informatie over de HKZ norm zorg en welzijn?

Heb je vragen of wil je graag meer weten over de mogelijkheden van de HKZ certificering voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze HKZ adviseurs staan je graag te woord met passend advies en beantwoorden tevens al je vragen.

NEEM CONTACT OP


CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl