Wat is de High Level Structure precies? En hoe werkt die High Level Structure (HLS) in combinatie met ISO normen? Met enige regelmaat horen we deze vragen als we bij (potentiële) klanten aan tafel zitten. Reden genoeg om een blogartikel te wijden aan het begrip HLS. Wat is HLS? Hoe maakt HLS integrale bedrijfsvoering mogelijk? En wat zijn de voordelen van de HLS structuur? In dit artikel geven we daarop een antwoord. Mocht je vragen hebben, laat het ons dan gerust weten!

Wat is de High Level Structure?

De High Level Structure, kortweg HLS, is de structuur waarop de ‘nieuwe generatie’ ISO normen gebaseerd is. Wat is de High Level Structure dan precies? HLS is een uniforme standaardopbouw voor managementsysteemnormen. Met behulp van de High Level Structure is integrale bedrijfsvoering mogelijk.

Wil je een impressie van ons managementsysteem? [Download]

In dit artikel hebben we diverse soorten managementsystemen op een rij gezet. Wil je een impressie van de door ons gehanteerde methode? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper impressie managementsysteem.

DOWNLOAD IMPRESSIE

Impressie managementsysteem

De nieuwste versie van managementsysteemnormen, zoals ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001 ed., zijn ontwikkeld volgens het zogenaamde ‘Plug-in model’. Dat houdt in dat er sprake is van een uniforme structuur waarin de kernelementen apart van de normen worden vastgelegd. De verschillende normen, zoals bijvoorbeeld ISO 9001, sluiten aan op die kernelementen uit het Plug-in model en worden zo als het ware ingeplugd op die structuur.

NEN HLS model

Bron: Nen.nl

Momenteel is een werkgroep bestaande uit een aantal experts bezig met herziening van de HLS. Taak van de werkgroep is de HLS te bekijken en te verbeteren. Meer lezen over deze herziening? Bekijk dan het artikel: Herziening High Level Structure (HLS) voor ISO managementsysteemnormen

Wat zijn de basiseisen van de High Level Structure?

In 2008 is door ISO vastgesteld dat alle ISO normen goed op elkaar aan moeten sluiten. Dat is dankzij de gemeenschappelijke HLS-structuur die gebaseerd is op kernelementen, mogelijk gemaakt. Met behulp van de HLS is het veel makkelijker, dan vroeger, om verschillende ISO systeemnormen te integreren in de bedrijfsvoering. Je zet als organisatie eenmalig het basismanagementsysteem op en kunt vervolgens andere normen daarop pluggen.

De kernelementen waaruit de High Level Structure bestaat vormen de basiseisen voor ieder managementsysteem. Ze leggen de koppeling tussen strategisch en operationeel niveau. Dit zijn de 6 kernelementen (of kerneisen):

  1. Leiderschap
  2. Risicomanagement
  3. Compliance management
  4. Procesmanagement
  5. Verbetermanagement
  6. Borging en aantoonbaarheid

Wil je meer lezen over de contextanalyse? Bekijk dan het artikel: ‘De contextanalyse in de ISO 9001 norm’

Wat zijn de voordelen van de High Level Structuur?

Hierboven werd het al kort even benadrukt: dankzij de gemeenschappelijke structuur en dezelfde kerneisen is integratie van verschillende managementsysteemnormen een stuk eenvoudiger geworden. Door de jaren heen zijn steeds meer ISO normen vernieuwd en sluiten daarmee aan op de HLS. Het is daardoor mogelijk om steeds meer normen te pluggen op hetzelfde basismanagementsysteem vanwege dezelfde opbouw.

Doordat alle normen opgezet zijn volgens dezelfde basisstructuur kan de certificatie efficiënter en effectiever plaatsvinden. Er kunnen immers gecombineerde audits uitgevoerd worden. Voor organisaties kunnen hiermee kosten bespaard worden.

Lees ook het artikel: ‘Wat is het verschil tussen interne en externe audit?’

Met de komst van de HLS zijn risicomanagement, compliance management en procesbeheersing verankerd in ISO-normen. Daarnaast zijn de normen gebaseerd op de contextanalyse die bestaat uit de stakeholders– en risicoanalyse. Hiermee staan de eisen en behoeften van stakeholders centraal en daarnaast wordt er sterker gekeken naar de externe gerichtheid. Verder heeft het management (directie) een veel prominentere rol dankzij de HLS. Leiderschap is namelijk één van de kerneisen. Dit zorgt ervoor dat management actief betrokken moet zijn bij plannen, implementatie, beheren en verbeteren van het managementsysteem en daarin haar verantwoordelijkheid dient te nemen.

Lees ook het artikel: ‘5 tips voor de betrokkenheid van de directie bij ISO 9001:2015′

Meer informatie?

Heb je na het lezen van dit artikel vragen over de High Level Structuur? Of wil je aan de slag met het opzetten van een managementsysteem en/of implementatie van een systeemnorm? Neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben kennis van een breed scala aan normen binnen de thema’s kwaliteit, informatiebeveiliging, veiligheid, milieu en voedselveiligheid.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl