activiteitenbesluit

Wanneer je begint met ISO 14001 certificering zullen het vaststellen van de doelstellingen in het milieumanagementsysteem en het vaststellen van de eisen in milieuwetgeving aan je organisatie een van de eerste dingen zijn die je gaat doen. Het identificeren van welke milieueisen in de wet milieubeheer van toepassing zijn op je organisatie begint bij het activiteitenbesluit. In het activiteitenbesluit zijn de algemene milieuregels voor bedrijven opgenomen. In dit blog vertellen we je er meer over. Na het lezen van dit artikel weet je alles over AIM module binnen ISO 14001.

Lees ook het artikel: ‘Stappenplan ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen’

Download geheel vrijblijvend de ISO 14001 veelgestelde vragen gids

Wil je alles weten over ISO 14001? Download dan geheel vrijblijven de handige ISO 14001 veelgestelde vragengids.

DOWNLOAD WHITEPAPER
ISO 14001 certificeringseisen

De AIM Module binnen ISO 14001

De activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is het centrale systeem waarmee je inzicht kunt krijgen in de milieueisen (het activiteitenbesluit) waaraan je als organisatie moet voldoen. In de AIM-module kun je een melding doen, nagaan of je een vergunning nodig hebt en bekijken welke voorschriften gelden. Voorbeelden van meldingen in de AIM-module zijn bijvoorbeeld de start van een nieuw bedrijf, het veranderen van een bestaand bedrijf of het plaatsen van een gasinstallatie in je organisatie. 

Bekijk ook het artikel: De belangrijkste ISO 14001 certificering eisen!

Wat kan ik zien in de AIM Module?

In de AIM-module kun je als bedrijf onderstaande zaken controleren;

 • Omgevingsvergunning milieu 
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 
 • Watervergunning  
 • Watermelding  
 • Of er een melding activiteitenbesluit nodig is 
 • Bepalen welke milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing zijn 
 • De melding elektronisch doen bij de gemeente of provincie
 • Voor een specifieke bedrijfssituatie een checklist samenstellen en downloaden 
 • Bepalen om welk ’type’ bedrijf het gaat  (A, B of C)

Type A

Dit is de lichtste categorie bedrijven op het gebied van milieubelastende activiteiten. Je kunt hierbij denken aan veel kantoorgebouwen en/of scholen. Wanneer je een bedrijf opricht of wijzigt wat onder type A valt is een melding aan het bevoegd gezag niet nodig. Ook een omgevingsvergunning is niet nodig in deze categorie omdat ze volledig vallen onder het activiteitenbesluit. Naast het activiteitenbesluit kunnen ook andere milieuregels van toepassing zijn. 

Type B

Wanneer je als organisatie onder type B valt dien je bij oprichting of wijziging van je organisatie een melding te doen aan het bevoegd gezag. Een omgevingsvergunning milieu is bij dit type niet nodig. Wel kan er er een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) gevraagd worden. Type B bedrijven vallen volledig onder het activiteitenbesluit.  Voorbeelden van bedrijven die onder type B vallen zijn garagebedrijven, metaalbedrijven en jachthavens.  

Type C

Als Type C organisatie dien je een omgevingsvergunning milieu te hebben. Wanneer er activiteiten plaatsvinden in de organisatie waarop hoofdstuk 3 van het activiteitenbesluit van toepassing is, dient de organisatie hier altijd een melding activiteitenbesluit van te doen. Voor deze activiteiten hoeven geen voorschriften in de vergunning te staan. Voor bedrijven in type C is slechts een gedeelte van het activiteitenbesluit van toepassing, de rest van de milieuregels staan in de omgevingsvergunning van het bedrijf. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een Type C organisatie ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.  

Artikeltip: Meer weten over ISO 14001? Bekijk dan het artikel: Wat is ISO 14001?

Wat zijn de voordelen van de AIM Module?

ISO 14001 milieuaspectenregister opstellenJe bent als organisatie niet verplicht om de AIM-module te gebruiken volgens de ISO 14001 norm, maar erg handig is het wel. Door gebruik te maken van de AIM-module krijg je in eenhandig overzicht grip op welke milieu eisen voor je organisatie van toepassing zijn. Door het invullen van een vragenlijst op maat voor jouw type organisatie krijg je;  

 • Een overzichtelijke lijst met daarop jouw gemaakte keuzes
 • Een overzicht met maatregelen die je kan gebruiken als naslagwerk bij het uitvoeren van verschillende activiteiten 
 • Een beknopte checklist met maatregelen waarmee je een eerste check kan doen in je organisatie 
 • Een duidelijk overzicht van alle maatregelen waarmee je zelf je eigen checklist kunt samenstellen 
 • Een overzicht van toepasbare artikelen uit het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling 

“We hebben gekozen om het ISO 14001 certificaat te behalen via CertificeringsAdvies Nederland. Onze keuze is op CertificeringsAdvies Nederland gevallen vanwege de no-nonsense aanpak, korte lijnen en een goed advies! We hebben hierbij gekozen voor een multisite certificering voor alle 18 vestigingen.” – Wil je het hele verhaal van onze klant Kyocera lezen? Bekijk dan de Kyocera klantcase.

Wanneer er naast een melding activiteitenbesluit ook eventueel een omgevingsvergunning milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), watermelding en/of watervergunning nodig is geeft de AIM dit vanzelf aan. De AIM leidt je vervolgens door naar het Omgevingsloket online (OLO), waar je deze aanvraag kunt doen. 

De AIM module en ISO 14001

Vanuit ISO 14001 wordt vereist dat je de relevante milieuwet – en regelgeving voor je organisatie in kaart brengt en deze beoordeelt op het voldoen aan de wettelijke eisen. Aan de hand van de ISO 14001 norm en de PDCA-cyclus kun je meten of je aan de eisen voldoet en je milieuprestaties behaalt en moet verbeteren. 

Een veel gemaakte fout is dat veel organisaties in het ISO 14001 traject alleen de milieueisen vanuit het activiteitenbesluit onder de loep nemen en geen rekening houden met andere wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp transport en eisen aan Co2 emissies aan je wagenpark. 

ISO 14001 FAQ gids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl