Wat betekent de nieuwe versie van ISO 27001 voor NEN 7510?

De komende maanden gaat de NEN aan de slag met de herziening van NEN 7510. In dit artikel lees je er meer over!

Nieuwe versie van 27001 en 7510
Profielfoto Tobias op den Brouw
Tobias op den Brouw
Manager Advies

Tobias op den Brouw is Manager Advies en Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Zijn kernwaarden zijn helderheid, samenwerken en doelgericht werken en daarmee samen veranderingen realiseren.

tobias@certificeringsadvies.nl

NEN 7510 is: dé norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Na de publicatie in 2004 zijn er zowel in 2011 als in 2017 revisies geweest. Momenteel wordt gewerkt met de versie uit 2017. De NEN 7510 norm is gebaseerd op drie andere normen voor informatiebeveiliging: ISO 27001ISO 27002 en ISO 27799. Aangezien van de ISO 27001 en ISO 27002 in 2022 nieuwe versies zijn gepubliceerd, doet zich automatisch de vraag voor wat dit betekent voor NEN 7510.  In dit artikel vertellen we je er alles over (voor zover nu bekend)!

NEN 7510

Het oorspronkelijke doel van de NEN 7510 norm was:

 • Het creëren van vertrouwen tussen ‘zakenpartners’.
 • Eisen stellen aan de organisatie, ondersteund door techniek.
 • Aantoonbaar maken van hoe zorgvuldig er met informatie wordt omgegaan.

Veel mensen denken vaak dat een informatiebeveiligingsnorm, in dit geval NEN 7510, volledig gericht is op IT aspecten. Het tegendeel is echter waar. Informatiebeveiligingsnormen bevatten zeker (veel) IT technische elementen, maar zijn daarnaast vooral ook gericht op risicomanagement, beleid, organisatie, personele en fysieke aspecten en techniek. De reden om voor de zorgsector een specifieke branchegerichte ‘vertaling’ te maken in de vorm van NEN 7510, is dat de zorgsector te maken heeft met bijzondere risico’s en medische informatie (bijzondere persoonsgegevens volgens de AVG).


De NEN 7510 herziening

Ondanks de directe verwantschap aan de ISO 27001/27002, betekent de publicatie van de nieuwe 2022 versie van deze ISO-normen niet dat de NEN 7510 ook per direct wijzigt. Daar zitten nog stappen tussen. De komende maanden gaat de NEN aan de slag met de herziening van de NEN 7510 norm. Input daarvoor vormt naast de eerdergenoemde ISO-normen ook de gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers (NFU/NVZ). Dit is een onderlinge afspraak die tussen ziekenhuizen gemaakt is en dus ook essentieel is voor de herziening van NEN 7510. Tot slot wordt uiteraard ook de input vanuit betrokkenen en lessen uit de praktijk meegenomen. Iedere belanghebbende partij (denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen, ICT-leveranciers, zorgverzekeraars of adviesbureaus) mag deelnemen aan het herzieningstraject vanuit de NEN.

Nationale ontwikkelingen

Buiten de internationale herzieningen zijn er nationale ontwikkelingen die van invloed zijn op de herziening van NEN 7510:

 • Momenteel worden NEN 7512 en NEN 7513 ook herzien. Daarbij is er extra aandacht voor consistentie tussen deze normen en NEN 7510.
 • In september 2022 is de ‘Wet elektronische gegevensuitwisselingen in de zorg’ (Wegiz) unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. NEN 7510 is een generieke norm die als randvoorwaarde geldt voor informatiebeveiliging voor alle normen gericht op specifieke gegevensuitwisselingen. De normen die binnen EGIZ (Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg) ontwikkeld worden verwijzen ook naar NEN 7510 voor de eisen van informatiebeveiliging.
 • Er is vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) continu aandacht voor de implementatiegraad van de norm. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de resultaten van het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd op informatiebeveiliging in de zorg. Het ministerie VWS wil ook de NEN 7510 norm bekijken in het licht van de herziene NIB (Netwerk- en Informatiebeveiliging). 
 • Er worden bijzondere functionele eisen aan de informatievoorziening en informatiebeveiliging gesteld doordat de zorgsector te maken heeft met bijzondere risico’s (in het ergste geval kunnen er doden vallen).

Naast de herziening van de NEN 7510 norm is er ook aandacht voor de ontwikkeling van implementatiepools om zorgaanbieders te helpen.

Wet- en regelgeving

Veel ISO-normen hebben een ‘vrijwillig’ karakter en zijn niet verplicht. Toch zijn er wel een aantal normen die wel worden verplicht vanuit wet- en regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld wettelijk verplicht dat elektrische laagspanningsinstallaties voldoen aan de opleveringsinspectie van NEN 1010. Dit geldt (deels) ook voor de NEN 7510 norm:

 • Regeling gebruik Burgerservicenummer in de zorg: de gegevensverwerking, bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de wet in artikel 9.1.1., vierde lid, van de Wet langdurige zorg, in artikel 86, eerste, vierde en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet en in de artikelen 28, tweede lid, en 29 van het Besluit gebruik Burgerservicenummer in de zorg voldoet aan de NEN 7510.
 • Besluit elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieders (Begz): De verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem draagt overeenkomstig het bepaalde in NEN 7510 en NEN 7512, zorg voor een veilig en zorgvuldig gebruik van dat elektronisch uitwisselingssysteem. Een zorgaanbieder draagt overeenkomstig het bepaalde in NEN 7510 en NEN 7512, zorg voor een veilig en zorgvuldig gebruik van het borginformatiesysteem en een veilig en zorgvuldig gebruik van het elektronisch uitwisselingssysteem waarom hij is aangesloten.

Buiten bovenstaande specifieke wetten zijn er nog meer (indirecte) relaties tussen NEN 7510 en de Nederlandse wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht moeten voldoen aan de AVG-wet (veilig omgaan met persoonsgegevens). Aangezien de NEN 7510 norm betrekking heeft op beveiliging van persoonlijke gezondheidsgegevens, kom je automatisch ook bij de AVG uit. Aan die wet kun je voldoen door met persoonsgegevens om te gaan volgens de NEN 7510 norm.

NEN 7510 behalen?

Met een NEN 7510 toon je aan belanghebbende partijen aan dat je zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met gegevens en de juiste beheersmaatregelen treft. Wil je aan de slag met het behalen van NEN 7510? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag!

New call-to-action

Transcriptie video: Wat verandert er met de ISO 27001 update?

Wat verandert er aan ISO 27001? Even wat context. ISO 27001 is een norm voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Die norm die wordt uitgegeven door, in Nederland, de NEN. En die verandert periodiek. Dus we hebben het nu over een normtekst die in 2022 is geactualiseerd. Die norm is geactualiseerd voor zowel ISO 27001 (het management stuk van de norm) als ISO 27002. Het stuk waarin een aantal best practices (dus goede beheersmaatregelen) zowel organisatorisch als technisch bijvoorbeeld worden geactualiseerd. Die tekst is veranderd in 2022. Dat betekent dat organisaties die een werkend managementsysteem hebben voor informatiebeveiliging een nieuwe lat hebben om dat systeem tegen af te meten. Dat betekent dat in de komende periode van drie jaar jouw managementsysteem in transitie zal moeten gaan. Als je dat nog niet hebt, kun je gewoon beginnen aan een managementsysteem voor ISO 27001 alsof je elk willekeurig moment zou beginnen. Moet je een transitie doen, dan is het goed om te weten dat het management-denken fundamenteel niet aangepast is. Als je enigszins ingevoerd bent in die ISO 27001 norm zou ik je bij wijze van spreken in een half uurtje op detail wijze de ISO 27001 wijzigingen kunnen laten zien waarbij de grootste wijziging dan misschien wel is dat je iets beter over je inkomen moet nadenken. Met betrekking tot 27002: daar zitten nu 93 beheersmaatregelen in terwijl dit er vroeger 114 waren. Zijn die echt nieuw? Nee. Er zijn er misschien een paar waarvan je kan zeggen dat ze nieuw zijn. Het is goed om eens een keer via een risicoanalyse na te denken over wat dat precies voor je betekent. Maar in feite is misschien wel de grootste impact dat je even bekijkt in hoeverre jouw managementsysteem echt geënt is op 114 best practices (de oude werkwijze van de norm). Want dan heb je waarschijnlijk een harde koppeling naar de normtekst die immers moet gaan vervallen want er is een nieuwe norm. Daar kan ik je ook meer over vertellen, maar dat duurt wat langer want er zitten meer details aan vast. Dat doen we niet in deze video. In ieder geval: de transitie is goed te doen. Zeker voor iemand die ingevoerd is in het ISO-denken. Ik wens je sowieso succes daarbij!

Profielfoto Tobias op den Brouw
Tobias op den Brouw
Manager Advies

Tobias op den Brouw is Manager Advies en Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Zijn kernwaarden zijn helderheid, samenwerken en doelgericht werken en daarmee samen veranderingen realiseren.

tobias@certificeringsadvies.nl

Download NEN 7510 informatiegids

Aan de slag met NEN 7510? Download vrijblijvend de handige NEN 7510 informatiegids. Met daarin:

 • Uitleg over de norm
 • Antwoord op al je vragen
 • Praktische tips

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields