AVG wet concreet 2Als uitzendbureau heb je veel te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Doe je dat wel veilig genoeg? Sinds 2018 is de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR) in werking getreden. Dit is destijds de vervanging geworden van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Met deze wetgeving krijgen organisaties meer verplichtingen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Maar wat betekent AVG nu precies voor de uitzendbranche?

Wat houdt AVG in?

De AVG-wetgeving is een privacywetgeving geldig in de gehele Europese Unie. In het Engels wordt de AVG ook wel: General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Mensen hebben met deze wetgeving meer privacy rechten en organisaties hebben meer verantwoordelijkheden. De toezichthouder heeft meer bevoegdheden. Hoewel de bescherming van persoonsgegevens een grondrecht is, geeft de AVG men meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen wanneer het gaan om hun persoonsgegevens. Elke EU-lidstaat heeft een onafhankelijke privacy autoriteit die het toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens. De bevoegdheden van de toezichthouders zijn in elke EU-lidstaat gelijk. Ze zijn bijvoorbeeld bevoegd om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen!

AVG meest gestelde vragen [Download]

In onze handige ‘AVG veel gestelde vragen’ gids geven we je antwoord op de meest gestelde vragen over AVG. Download de gids geheel vrijblijvend via onze website. Zo helpen we je snel op weg!

DOWNLOAD WHITEPAPER

AVG whitepaper mockup

Wat betekent AVG voor een uitzendbureau?

Bij de AVG-wetgeving zit verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat je ten alle tijden moet kunnen aantonen middels documenten dat je technische en organisatorische maatregelen hebt getroffen om aan de AVG wet te voldoen. Voor alle persoonsgegevens die je gebruikt moet je toestemming hebben van de persoon in kwestie. Daarnaast verplicht de AVG je ook:

  • Het onderzoeken of een functionaris voor persoonsgegevens aangesteld moeten worden binnen je organisatie;
  • Datalekken te melden (o.a. aan de persoon in kwestie);
  • Het uitvoeren van een data protection impact assessment bij nieuwe verwerkingen of bij veranderingen;
  • Het verwijderen van gegevens of het laten zien van een dossier van alle persoonsgegevens die je van iemand hebt wanneer de persoon in kwestie daarom vraagt.

Wat betekent AVG voor een uitzendkracht?

Wanneer je als uitzendkracht aan de slag gaat (en daarmee ook je persoonsgegevens toevertrouwt aan een uitzendorganisatie), let dan op dat deze organisatie jouw toestemming vraagt voor het opslaan van je gegevens. Daarnaast is jouw uitzendbureau ook verplicht om je te vertellen wat er met je gegevens gaat gebeuren. Ook heb je als uitzendkracht nog bepaalde rechten vanuit de AVG wetgeving:

  • Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je onder bepaalde voorwaarden het recht hebt om een standaarddossier op te vragen bij je uitzendbureau waarin staat welke gegevens de organisatie van je heeft.
  • Daarnaast heb je recht op vergetelheid. Als uitzendkracht mag je de toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van je gegevens terugtrekken. Ook derden moeten jouw gegevens dan volledig verwijderen uit hun database.

Mag je persoonsgegevens van uitzendkrachten delen met derde partijen?

Ja, dit mag. Echter moet tussen het uitzendbureau en iedere derde partij waarmee persoonsgegevens van uitzendkrachten worden gedeeld een verwerkersovereenkomst te zijn afgestemd. Denk bij derde partijen bijvoorbeeld aan:

  • Een accountantsbedrijf;
  • Softwareleveranciers;
  • Het verloningsbedrijf.

In zo’n verwerkersovereenkomst wordt vastgelegd hoe een derde partij met persoonsgegevens om dient te gaan. Hierin komen onderwerpen zoals geheimhouding, aansprakelijkheid en beveiligingsmaatregelen voor.

Een verwerkersovereenkomst tussen een uitzendbureau en een opdrachtgever (inlener) is echter niet verplicht. Volgens de AVG-wetgeving is een inlener geen ‘verwerker’. Een verwerker is namelijk een partij die in opdracht van een uitzendbureau gegevens verwerkt waarbij de uitzendorganisatie de middelen en het doel bepaalt.


Meer informatie?

Wil je meer weten over de AVG met betrekking tot je uitzendorganisatie? Of wil je eens kijken of een VCU certificering interessant kan zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag op weg!

VCU snel op weg gids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl