CAN - Blog - waarom voedselveiligheidsplan-2Organisaties en producenten die levensmiddelen of diervoeder verwerken of distribueren zijn verplicht om een voedselveiligheidsplan op te stellen. Je kunt zelf een HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen, maar je kunt ook een erkende hygiënecode gebruiken. Een HACCP-plan vormt de basis voor GFSI-normen (Global Food Safety Initiative). Maar wat heb je eigenlijk aan een voedselveiligheidsplan? Stel je het op omdat je het moet? Of kun je zelf nog voordelen uit een voedselveiligheidsplan halen? In dit artikel gaan we daar dieper op in!

Wat is een voedselveiligheidsplan?

Een voedselveiligheidsplan omschrijft als het ware hoe jij garandeert dat er voedselveilig gewerkt wordt binnen jouw organisatie. In het plan staan de processen die belangrijk zijn bij:

  • Ontvangst
  • Bereiding
  • Productie
  • Verpakking
  • Opslag
  • Transport

Daarnaast staan in het plan ook kritische controlepunten (CCP’s) om ervoor te zorgen dat waar nodig extra beheersmaatregelen worden getroffen. Wanneer je werkt volgens de HACCP-regels ben je in staat om voedselveilig te werk te gaan.

Lees ook: ‘HACCP-plan opstellen in 7 stappen’

Download de handige Informatiegids Voedselveiligheid

Wil je meer weten over voedselveiligheid? Download dan geheel vrijblijvend onze handige Informatiegids Voedselveiligheid. In deze complete gids vertellen we je alles over dit thema en de bijbehorende normen.

Download informatiegids

Mockup Voedselveiligheid whitepaper

Voordelen van een voedselveiligheidsplan

Het werken met een voedselveiligheidsplan heeft een aantal voordelen:

  • Geen aansprakelijkheid bij besmetting
  • Medewerkersbetrokkenheid
  • Voldoen aan de eis van opdrachtgevers
  • Commerciële waarde

Geen aansprakelijkheid bij besmetting

Wanneer je werkt volgens je HACCP-voedselveiligheidsplan, verklein je de kans op een besmetting van bacteriën en je vergroot de veiligheid van het voedsel. Als er toch besmetting optreedt dan word je in de meeste gevallen niet aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Tevens wordt het productieproces onder loep genomen. Vaak komen inefficiënte processen naar voren. Deze processen kunnen dan verbeterd worden op een zo voedselveilig mogelijke manier. En een verbetering van de efficiëntie van processen betekent uiteindelijk ook weer kostenbesparing!

Medewerkersbetrokkenheid

Met een voedselveiligheidsplan loop je als organisatie je gehele productieproces na op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Voor elk product worden alle stadia van het productieproces, van grondstof tot consumptie, systematisch aan een kritisch blik onderworpen. De mogelijke gevaren worden benoemd. Vervolgens moet worden aangegeven hoe risico’s gebonden aan deze gevaren worden beheerst. Dit heeft als voordeel dat het hele bedrijf en alle medewerkers betrokken worden bij het opstellen van het plan en dus ook het plan beter gedragen wordt in het bedrijf. Eenieder krijgt een stukje verantwoordingsgebied binnen de processen van het bedrijf.

Voldoen aan de eis van opdrachtgevers

Buiten dat het een wettelijke verplichting is om een voedselveiligheidsplan te hebben als je met voeding werkt, zijn er vaak ook afnemers die eisen dat er in een organisatie voedselveilig gewerkt wordt in een schone omgeving. Daarom wordt een voedselveiligheidsplan, maar vaak ook een certificering zoals ISO 22000 of FSSC 22000, verplicht gesteld aan opdrachtnemers om de samenwerking te starten of voort te zetten. Hetzelfde geldt voor aanbestedingen. Heb jij je voedselveiligheid op orde, dan voldoe je aan de wensen en eisen van je opdrachtgevers!

Concurrentievoordeel

In veel gevallen is het praktisch om het voedselveiligheidsplan vast te leggen in een certificeerbaar managementsysteem. Het voordeel hiervan is dat je, in de keten van voedingsmiddelenleveranciers, eenvoudig met je certificaat aan kunt tonen dat je voedselveilig werkt. Je geeft in één oogopslag als het ware de garantie aan opdrachtgevers. Je laat zien dat je een betrouwbare partner bent op het gebied van voedselveiligheid. Aangezien dit vaak als eis wordt gesteld als opdrachtgevers behaal je hier dus groot voordeel. En andersom geldt waarschijnlijk hetzelfde. Als jij voedselveilig werkt, dan wil je ook dat jouw leveranciers dat doen. Je kunt dit met behulp van een certificaat eenvoudig controleren!

Hulp nodig?

Wil jij voedselveiligheid binnen je organisatie op orde krijgen en heb je daar hulp of ondersteuning bij nodig? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag op weg!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl