Wat is ISO 45001ISO 45001, de norm gericht op arbomanagement is een steeds vaker gevraagde norm door bedrijven. En dat is niet zo gek, de veiligheid en gezondheid van medewerkers staat hoog op de agenda bij veel bedrijven. De norm is erop gericht een organisatie zo in te richten dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Met het behalen van het ISO 45001 certificaat toon je aan je klanten en stakeholders je zaken op het gebied van arbomanagement goed op orde te hebben in je organisatie.

Wat zijn de voordelen?

Het behalen van het ISO 45001 certificaat brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee;

1. Je hebt een professionele uitstraling richting de markt

Jouw zorg als bedrijf om de optimale arbeidsomstandigheden te bereiken zal niet onopgemerkt blijven bij potentiële klanten en werknemers. Het ISO 45001 certificaat belooft namelijk potentiële arbeidskandidaten een professionele werkplek binnen je bedrijf, waardoor de keuze eerder op jouw organisatie zal vallen. Daarnaast is de klant er zeker van dat je aan de arbo– en veiligheidseisen voldoet.

2. Je voldoet aan de geldende Arbo wet- en regelgeving

Met het ISO 45001 certificaat toon je aan te voldoen aan de actuele Arbo wet- en regelgeving. Dit kan als eis worden gesteld in een aanbesteding. Met het ISO 45001 certificaat voldoe je aan de minimale eis of heb je een streepje voor op andere kandidaten in de aanbesteding die geen ISO 45001 certificaat hebben. 

ISO 45001 contextanalyse stappenplan

Wil je aan de slag met ISO 45001? Dan kom je in aanraking met de contextanalyse. Download hier een handig stappenplan!

DOWNLOAD WHITEPAPER
Download contextanalyse whitepaper

3. Verhoging van de medewerkerstevredenheid

Door de organisatie te optimaliseren op het gebied van veiligheid en gezondheid zullen de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers verbeteren. Vervolgens levert dit meer gemotiveerde medewerkers op. Door meer focus op de gezondheid van medewerkers te leggen en hier aanpassingen voor te doen verlaag je tevens de verzuimkosten. 

4. Continue verbeteren van je organisatie

Gedurende het certificeringstraject voer je de nodige verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid uit om te voldoen aan de certificeringseisen. Daarna, wanneer de certificering heeft plaatsgevonden ga je zelf aan de slag om het proces van veilig en gezond werken continu te blijven verbeteren. In het certificeringstraject heb je hiervoor handvatten gekregen, zoals het organiseren van toolboxmeetings, veiligheidschecks en het jaarlijks uitvoeren van de interne audit. Naast het certificaat levert het dus ook een kwaliteitsverbetering van je interne organisatie op. 

5. Minder controles door de arbeidsinspectie

Doordat je met het ISO 45001 certificaat aantoont je zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid goed op orde te hebben zal de arbeidsinspectie in een mindere mate je organisatie controleren. Dit levert uiteindelijk tijdswinst en dus geldwinst op. 

Download ISO 45001 contextanalyse

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl