Voorkom fraude met RI&E’s

Onlangs kwam fraude met RI&E's aan het licht. Hoe zit dat precies? En hoe voorkom je het?

fraude rie
Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

Onlangs kwam bij een bedrijfscontrole van een inspecteur van ISZW aan het licht dat er bij een heleboel organisaties gefraudeerd is met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Op basis van ‘valsheid in geschrifte’ is bij al deze organisaties de, wettelijk verplichte, RI&E ongeldig verklaard. Niet alleen vervelend voor deze organisaties, maar ook nog eens een behoorlijk risico met het oog op gezond en veilig werken. In dit artikel leggen we daarom nog eens uit hoe je een RI&E kunt opstellen en kunt laten toetsen, zodat je altijd beschikt over een geldige RI&E.

Fraude met de RI&E

Nog even terug naar de RI&E fraude. Wat was er precies aan de hand? Tijdens een bedrijfscontrole van een inspecteur van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) kwam naar voren dat een adviesbureau onrechtmatig gebruik maakte van de naam van een gecertificeerde kerndeskundige, zonder diens weten, bij de toetsing van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De handtekening van de kerndeskundige ontbrak echter op het bewijs van toetsing van de RI&E.

Na grondiger onderzoek bleek dat dit adviesbureau 77 organisaties begeleid had bij het opstellen van een dergelijke rapportage, maar dat de toetsing ervan vervolgens geen waarde had omdat de naam van de kerndeskundige was misbruikt. Er was dus sprake van ‘valsheid in geschrifte’ en alle rapporten waren ongeldig. Het gevolg: vele organisaties zonder een wettelijk verplichte RI&E en straffen en boetes voor de directie van het adviesbureau.

Bovendien leverde het ook nog allerlei gevaarlijke situaties op bij de organisaties die dachten dat ze over een geldige RI&E beschikten. Bij veel organisaties was bijvoorbeeld nog nooit een instructie over rijden op de heftruck gegeven, waardoor er totaal onverantwoord mee werd omgegaan.

Bron: Arbo-online.nl 

De RI&E is wettelijk verplicht

De aanwezigheid van een actuele RI&E is een wettelijke verplichting en kan zeer waardevol zijn voor een organisatie, mits naar waarheid opgesteld. Binnen CertificeringsAdvies Nederland wordt de kwaliteit, integriteit en volledigheid van de RI&E’s geborgd door het laten toetsen van de rapportages.

Samen met een kerndeskundige wordt een vragenlijst opgesteld. Aan de hand van deze vragenlijst, waarvan de vragen oorsprong vinden in o.a. de Arbowet en het Bouwbesluit, worden de risico’s geïnventariseerd. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan de kantoorlocatie alsmede een projectlocatie. Zodra de vragenlijst is doorgenomen en inzichtelijk is gemaakt welke onderdelen aandacht behoeven, wordt het plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak wordt door de organisatie/opdrachtgever beschreven op welke wijze de risico’s gereduceerd worden. Wanneer dit plan van aanpak volledig is, is de RI&E klaar om getoetst te worden door de kerndeskundige.

Tijdens deze toetsing kijkt de geaccrediteerde kerndeskundige kritisch naar de bevindingen uit de rapportage en het plan van aanpak. Bij eventuele onduidelijkheden wordt er contact opgenomen met de contactpersoon van CertificeringsAdvies Nederland en wordt de opvolging besproken. Op basis van een steekproef is het mogelijk dat de kerndeskundige een bezoek brengt aan je organisatie om bevindingen te controleren.

Wanneer de rapportage goedgekeurd is wordt er door de kerndeskundige een handtekening geplaatst, waardoor jouw organisatie in het bezit is van een (geldige) RI&E van de benodigde kwaliteit.

Aan de slag met je RI&E?

Heb je vragen over het actualiseren van de RI&E of kun je hierbij ondersteuning gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseur helpt je graag op weg!

New call-to-action

Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

Meer inzicht in de RI&E hebben?

Download de gids

  • Uitleg RI&E
  • Stap voor stap
  • Praktische tips

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields