Voor wie is PGS 37 van toepassing

Heb jij in je organisatie te maken met de opslag van lithium-Ion batterijen? Dan krijg je zeer waarschijnlijk te maken met de PGS-37 wetgeving. Dé wetgeving rondom de opslag van lithiumbatterijen. Maar voor wie is de PGS-37 precies wel en niet van toepassing? In dit blogartikel vertellen we je meer over wanneer de PGS-37 wetgeving op jouw organisatie van toepassing of wanneer je hiervoor juist een vrijstelling hebt.

Bekijk ook de training: Opslag lithiumbatterijen volgens PGS 37

Moet ik voldoen aan PGS-37?

Wanneer je organisatie te maken hebt met de opslag van lithiumbatterijen krijg je in veel gevallen te maken met de PGS-37 wetgeving. Toch kan er een uitzondering gelden voor jouw organisatie waardoor je er niet aan hoeft te voldoen. Er gelden namelijk een aantal vrijstellingen.

In onderstaande situaties hoef je niet aan de PGS-37 wetgeving te voldoen;

Vrijstellingen voor oplaadbare batterijen:
Wanneer de batterij totaal max 100 watt uur bevat van de totale oplaadbare batterij;
Wanneer één losse cel maximaal 20 watt uur bevat;
<1000 kg gevaarlijke stoffen: De PGS 37 kent een vrijstelling voor organisaties die minder dan 1000 kg per brandcompartiment aan gevaarlijke stoffen (waaronder lithiumbatterijen) hebben opgeslagen.
Vrijstellingen niet oplaadbare batterijen
Lithium metal:

Wanneer de batterij maximaal 1 gram lithium per cel bevat

Hybride:

Wanneer de batterij maximaal 10 watt uur per batterij bevat

Wanneer de batterij maximaal 1,5 gram lithium per batterij bevat

Vrijstelling in de praktijk

Valt de opslag van lithiumbatterijen in jouw organisatie binnen de vrijstelling? Dan hoef je niet aan de PGS-37 wetgeving te voldoen. Let er echter wel op dat het verstandig is om ook bij een vrijstelling kritisch naar de veiligheid rondom de opslaglocatie en handelingen van de medewerkers te kijken. Lithium-Ion blijft immers een stof in de categorie gevaarlijke stoffen. Bekijk jaarlijks of er wijzigingen zijn in de situatie; is de omvang van de opslag nog hetzelfde? Zijn de handelingen rondom de batterijen nog hetzelfde en wat zijn hierbij actuele veiligheidsrisico’s? Hiermee wordt jaarlijks kritisch stil gestaan bij de veiligheid rondom de opslag van lithiumbatterijen in je organisatie.

Lees ook het artikel: : Opslag lithiumbatterijen: PGS 37 in concept gepubliceerd

Voldoen aan PGS-37

Voldoe je niet aan de eerdergenoemde vrijstellingen in dit artikel? Dan dien je te voldoen aan de PGS-37 wetgeving. Dit wil zeggen dat je aan een aantal belangrijke veiligheidseisen rondom de opslag van lithiumbatterijen in je organisatie moet voldoen.

Aan de slag?

Wil je aan de slag met de PGS-37 wetgeving in jouw organisatie? Onze veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen helpt je hier graag mee verder!

Offerte aanvragen algemeen