Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)

VGM Checklist Aannemers

De VGM (veiligheid, gezondheid & milieu) Checklist Aannemers is ook wel bekend als VCA en heeft als doel de veiligheid en gezondheid binnen je organisatie te verhogen. Onder andere door iedereen veiliger te laten werken en daarmee bedrijfsongevallen te verminderen/voorkomen. Wanneer je gaat certificeren voor VCA, heb je drie verschillende certificatieniveaus: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. Je wordt getoetst op 12 verschillende hoofdstukken van de VGM Checklist. Op deze pagina lees je hier meer over!

VGM-bewustzijn

1. VGM-beleid en betrokkenheid van de directie

Het doel van een gedegen VGM-beleid is het continu verbeteren ervan en het reduceren van incidenten, ongevallen en schade. Hierbij is het vaststellen en volgen van het VGM-beleid, het (eventueel) aanstellen van een veiligheidskundige, het reduceren van de Injury Frequency rate, het aansturen en realiseren van VGM-doelstellingen, het op de hoogte houden van je medewerkers en het stimuleren van VGM-zorg essentieel.

2. VGM-risicobeheer

Risicobeheer is ontzettend belangrijk om VGM-incidenten te voorkomen/verminderen. Je stelt mogelijke risico’s vast en stelt hier beheersmaatregelen voor op. Daarbij laat je ook al je medewerkers een LMRA uitvoeren en stel je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking.

3. Instructie, voorlichting en opleiding

Bewustzijn en de juiste kennis en kunde bij je medewerkers is essentieel om VCA te kunnen behalen en de veiligheid binnen je organisatie te waarborgen. Daarbij is het van belang dat alle medewerkers de juiste VGM-kennis hebben en dit correct beheren. Er moet helder gecommuniceerd worden (zonder taalbelemmeringen) zodat iedere medewerker op de hoogte is van de interne regels en procedures.

4. VGM-bewustzijn

Veiligheidsbewustzijn bij je medewerkers zal het veiligheidsniveau van je organisatie flink omhoogtrekken. Je medewerkers voeren tenslotte het werk uit, dus als zij niet bewust zijn van veiligheid en mogelijke risico’s, dan is de veiligheid binnen je organisatie ook niet op orde. Besteed hier dus voldoende aandacht aan!

5. VGM-projectplan

Om duidelijk te hebben wie waar verantwoordelijk voor is, is het belangrijk om dit vastgesteld te hebben in een VGM-projectplan. Dit helpt je bij het beheersen van je risico’s, opdrachtgevers duidelijk te maken hoe je te werk gaat als het gaat om VGM, een duidelijk overzicht van je beheersmaatregelen en het inlichten van medewerkers.

6. Milieuzorg

Ook het milieu is een belangrijk onderdeel van VGM. Een van de doelen van VCA is daarom ook preventie van milieuverontreiniging. Er wordt dan o.a. gekeken naar het beheren van afvalstoffen en het voorkomen van bodemverontreiniging.

7. Voorbereiding op noodsituaties

Wanneer noodsituaties zich voordoen binnen je organisatie is het belangrijk om hier goed op voorbereid te zijn zodat hierop georganiseerd en effectief gereageerd kan worden. Ook hier is de juiste kennis en kunde bij je medewerkers belangrijk zodat zij ook in staat zijn om eerste hulp te verlenen wanneer dat nodig is.

8. VGM-inspecties

Het doel van VGM-inspecties is om afwijkingen in gedrag/handelingen/werkplekken op tijd te signaleren en hierop de juiste maatregelen voor te treffen om incidenten/ongevallen te voorkomen. Belangrijk hierbij is het in stand houden van de veiligheid van de werkomstandigheden en het continu blijven verbeteren van afwijkingen/tekortkomingen.

9. Bedrijfsgezondheidzorg

Als werkgever is het beschermen van de gezondheid en veiligheid van je medewerkers ontzettend belangrijk. Een juist beleid betreft het medisch verantwoord inzetten van personeel of het re-integreren na ziekteverzuim als gevolg van een bedrijfsincident kan daarbij helpen. Aandachtspunten hierbij zijn o.a.:

  • Het bevorderen van het herstel;
  • Een medische deskundige beschikbaar hebben;
  • Gezondheidsproblemen die veroorzaakt kunnen worden door werkomstandigheden.

10. Aanschaf en keuring van arbeidsmiddelen, PBM en materialen

Wil je de gezondheid en veiligheid van je medewerkers garanderen? Zorg en dan voor dat je arbeidsmiddelen, PBM en andere materialen die voldoen aan VGM-eisen beschikbaar stelt.

11. Inkoop van diensten

Ook bij het inschakelen van externe dienstverleners is het belangrijk dat zij beschikken over voldoende VGM-kennis. Het inzetten van VGM-gekwalificeerde onderaannemers of uitzendkrachten is een must.

12. Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en incidenten

Tot slot is het bij VCA belangrijk om te blijven leren. Inzicht hebben in de actuele VGM-prestaties en de (bijna)ongevallen is hierbij een bruikbaar hulpmiddel. Wanneer je dit namelijk inzichtelijk hebt, kun je ook onderzoeken wat de oorzaak van een (bijna)ongeval is en hierop kun je vervolgens weer maatregelen treffen. Op die manier ben je continu aan het verbeteren en trek je overal lering uit.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!