Verschil ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015Het is alweer even geleden dat de nieuwe ISO 9001:2015 norm is geïntroduceerd. Met regelmaat wordt aan de adviseurs van CertificeringsAdvies Nederland de vraag gesteld wat nu eigenlijk het verschil is tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015. In dit blogartikel vertellen we daarom op hoofdlijnen waarin de nieuwe ISO 9001:2015 norm verschilt van de vorige versie.

Nieuwe ISO-normen op basis van High Level Structure

Alle nieuwe managementnormen zijn gebaseerd op de High Level Structure (HLS). Dat betekent dat er één structuur is voor alle managementnormen waardoor deze dus geïntegreerd toegepast kunnen worden. Je zet als organisatie eenmalig het basismanagementsysteem, op basis van ISO 9001, op en kunt vervolgens de andere normen daarop implementeren.

Lees ook het artikel: De belangrijkste ISO 9001 certificering eisen in 10 minuten!

Download de whitepaper: De ISO 9001 contextanalyse stap voor stap

Wil je alles weten over ISO 9001? Download dan geheel vrijblijvend de handige whitepaper: ‘De ISO 9001 contextanalyse stap voor stap’.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Impressie managementsysteem

Verschil ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 is het certificeren zonder handboeken

Een belangrijk verschil tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 is de structuur voor vastlegging. Waar in de 2008 versie het welbekende handboek en procesbeschrijvingen nog gangbaar waren, is dat in de 2015 versie verleden tijd. De nieuwe norm neemt de organisatie als uitgangspunt en spreekt over ‘gedocumenteerde informatie’.

In de ISO 9001:2015 versie zijn de dikke papieren tijgers in de vorm van handboeken, procedures en formulieren verleden tijd. Het gaat er in de nieuwe ISO-norm namelijk niet zozeer om dat je alles vastlegt, maar het draait er vooral om dat je relevante zaken vastlegt. En hoe je dat doet, dat mag je zelf bepalen. Hierdoor kun je als organisatie veel sterker focussen op het meten en verbeteren van de resultaten.

Tip! Lees ook het artikel: ISO 9001, geen handboek maar gedocumenteerde informatie

De contextanalyse centraal in de nieuwe ISO 9001:2015 norm

In de nieuwe generatie ISO-normen staat de contextanalyse centraal. Daardoor ligt er veel meer nadruk op:

  • De organisatie
  • De toegevoegde waarde van de organisatie voor de omgeving
  • De risico’s en kansen voor de organisatie

Bij het opzetten van de contextanalyse ga je als organisatie aan de slag om je stakeholders en je risico’s te identificeren. Hierdoor worden organisaties gedwongen om bewust na te denken over bedrijfsprestaties en de sturing van de organisatie. Door deze benadering ligt er een sterke focus op continue verbetering van de organisatie in plaats van op het vastleggen van zaken omdat dit moet van ISO.

Een belangrijk verschil tussen de ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 norm is dat het kwaliteitsmanagementsysteem niet leidend maar juist ondersteunend is aan de norm. De contextanalyse vormt namelijk de input voor het managementsysteem. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken je als organisatie vast gaat leggen en hoe je dat doet. Het grote voordeel is dat je enkel relevante zaken vastlegt op basis van de contextanalyse.

Meer lezen over de contextanalyse? Bekijk dan ook: De contextanalyse in de ISO 9001 norm

Meer betrokkenheid van directie en management

Een belangrijk aspect waardoor het verschil tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 is het feit dat in de nieuwe ISO-norm meer betrokkenheid van directie en management is vereist. De nieuwe generatie ISO-normen vormen namelijk een directe koppeling tussen de strategie van een organisatie en de operationele bedrijfsvoering.

De sturing van de organisatie dient in de ISO 9001:2015 norm aan te sluiten bij de context van de organisatie. Vanuit de missie en doelstellingen van de organisatie wordt gekeken naar de relevante stakeholders en risico’s en op basis daarvan wordt er ingespeeld op kansen, dreigingen en behoeften van belanghebbenden. Hierdoor is ISO 9001 veel meer een middel om strategisch succesvol te zijn en precies om die reden zijn leiderschap en actieve betrokkenheid van directie en management zo belangrijk.

Lees ook het artikel: 5 tips voor de betrokkenheid van de directie bij ISO 9001:2015

Download contextanalyse ISO 9001

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl