Veiligheidsregels in de bouw door bouwbedrijven massaal overtreden

Veiligheidsregels worden door bouwbedrijven massaal overtreden. Hoe kan dat?

Bouwbedrijven overtreden massaal veiligheidsregels
Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

In november 2019 bracht onder andere BNR Nieuwsradio het nieuws naar buiten dat uit een inventarisatie van de Inspectie SZW, de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is gebleken dat in minder dan twee jaar tijd maar liefst 1.076 ernstige overtredingen bij 849 werkgevers in de bouw zijn geconstateerd. In 830 van de gevallen was sprake van acuut gevaar voor werknemers en werden de bouwwerkzaamheden direct stilgelegd. De overtredingen werden geconstateerd bij zowel kleine bouwbedrijven, grote bouwbedrijven, alsmede ZZPers. ISZW maakt uit dit alles op dat er dus sprake is van een groot en structureel probleem.

De bouw is een risicovolle en complexe omgeving

Inspectie SZW doet regelmatig onderzoek naar de naleving van veiligheidsregels op bouwplaatsen in Nederland. De bouw is immers een risicovolle en complexe omgeving waarin een ongeluk in een klein hoekje zit. Denk alleen al aan de machines, constructies en materialen waarmee wordt gewerkt. Daarnaast zijn er ook nog allemaal voertuigen op en rondom de bouw die ook weer veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Bovendien zijn er op een bouwplaats altijd veel mensen op één plek bij elkaar. Kortom, de kans op ongelukken is groot in de bouw en die kans neemt nog eens toe als men zich niet houdt aan de veiligheidsregels.

Eerder al, in mei 2019, kwam het bericht naar buiten dat ISZW het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving bij bedrijven met betrekking tot veilig werken aanscherpt. De overheid heeft daarvoor 50 miljoen extra per jaar uitgetrokken. Meer informatie, lees dan het artikel: ISZW verscherpt toezicht bij bedrijven.

Veiligheid moet voorop staan in de bouwsector

Jaarlijks overtreden honderden bouwbedrijven de veiligheidsregels, waardoor honderden bouwvakkers onder gevaarlijke omstandigheden moeten werken en daarmee acuut gevaar lopen. Uit onderzoek van ISZW blijkt dus dat er sinds 2018 ruim 830 ernstige overtredingen zijn geconstateerd waarbij de Inspectiedienst de bouwer acuut opdracht heeft gegeven om het werk stil te leggen. Die overtredingen zijn uiteenlopend: van steigers die niet goed gebouwd zijn, machines die niet goed zijn afgeschermd, werknemers die geen veiligheidskleding dragen tot aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Branchevereniging ‘Bouwend Nederland’ heeft geen concrete verklaring voor het hoge aantal overtredingen in Nederland. Men sluit echter niet uit dat het een gevolg is van de toegenomen bouwproductie, de druk van opdrachtgevers en de aard van de werkzaamheden. Het is nu eenmaal zo dat werken op grote hoogte en met zware machines gepaard gaan met werken in de bouw. Wanneer er dan iets misgaat, dan is dat gelijk ernstig. Om die reden vindt ook de branchevereniging dat veiligheid voorop moet staan in de bouwsector. De branchevereniging overweegt bovendien om leden van de branchevereniging die herhaaldelijk in overtreding zijn te royeren.

Werken aan veiligheid en veiligheidsbewustzijn

Het is dus zeer belangrijk dat er aandacht is voor gezond en veilig werken in de bouw. Zo is het zaak dat bouwvakkers veiligheidsdiploma’s, zoals VCA Basis en VCA VOL en specifieke certificaten voor bijvoorbeeld steigerbouw, behalen. Diploma’s en certificaten alleen zijn natuurlijk niet de oplossing. Men moet zich ook houden aan veiligheidsvoorschriften en werkinstructies, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en werken met gekeurde machines en arbeidsmiddelen.

Veiligheidsbewustzijn wordt vanaf 2022 als verplichting meegenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Vanaf dat moment wordt middels de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de Veiligheidsladder in de bouwbranche gehanteerd om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Meer informatie? Zie:Vanaf 2022 Veiligheidsladder verplicht voor aanbestedingen in de bouw.

Ook bedrijven zelf dienen hier natuurlijk aandacht aan te besteden. Dat kan enerzijds door als organisatie certificeringen te behalen en anderzijds door continu aandacht te blijven besteden aan veilig werken en veiligheidsbewustzijn. Werken in de bouw is een gevaarlijk beroep en daarom is bijvoorbeeld een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) erg belangrijk. Ook kunnen bedrijven zich focussen op het behalen van een VCA-certificering en aan de slag met bijvoorbeeld de veiligheidsladder en/of een veiligheidsbewustzijn-programma opstarten.

Bron: BNR

Wil je als organisatie met veiligheid aan de slag en het veiligheidsniveau binnen je organisatie verbeteren? Dan kan dat met behulp van diverse normen en tools. Denk aan de Veiligheidsladder, VCA-certificaat, LRMA, veiligheidsbewustzijnprogramma etc. Meer informatie? Zie:Veiligheid(sbewustzijn) verbeteren? Met deze normen en tools kun je aan de slag.

Veiligheidsladder informatiesheets

Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Informatiesheets Veiligheidsladder

Kom alles te weten over de Veiligheidsladder!

  • De verschillende treden uitgelicht
  • Inzicht in het certificatieschema
  • Praktische tips

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields