Verantwoordelijkheid

Wat is veiligheidscultuur?

Je spreekt van veiligheidscultuur binnen je organisatie wanneer iedereen binnen je organisatie verantwoordelijkheid neemt voor veiligheid en daar ook stappen in onderneemt. Je veiligheidscultuur omvat o.a. houding, gedrag, gewoontes en waarden van iedereen binnen je organisatie als het gaat om veiligheidsrisico’s.  Dit uit zich in een beleid met activiteiten, gedrag en procedures omtrent veiligheid. Een gewenste veiligheidscultuur is een cultuur waarbij iedereen zich vrij voelt om fouten/incidenten te melden en medewerkers aan te spreken. Tegenovergesteld zie je binnen organisaties vaak een angstcultuur: fouten worden gemaakt door mensenlijk falen en niet door nalatigheid omtrent veiligheidsmaatregelen vanuit het management. Daardoor ‘durven’ mensen fouten en incidenten simpelweg niet te melden.

Bouwbedrijven overtreden massaal veiligheidsregels

Waarom is een goede veiligheidscultuur belangrijk?

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland blijft stijgen. Onder andere door de prestatiedruk op de werkvloer en het gebrek aan belang voor veiligheid. Werken in sectoren als de bouw of techniek brengen nu eenmaal risico’s met zich mee. Ongevallen die vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld:

 • Vallen van een hoge plek;
 • Geraakt worden door vallende objecten;
 • Aanrijdingen met werkvoertuigen.

Zulke ongevallen kunnen je bedrijfsprocessen flink verstoren. Vaak wordt er dan geïnvesteerd in de processen of technieken binnen de organisatie. Maar meestal ontstaan ongevallen juist door het gedrag en gebrek aan veiligheidsbewustzijn van je medewerkers. Een goede veiligheidscultuur zorgt uiteindelijk voor minder ongevallen en soepelere bedrijfsprocessen. Investeren in veiligheidsbewustzijn en gedrag is dus erg zinvol!

ISO 45001 medewerkers betrekken

Herkennen

Wanneer is er sprake van een zwakke veiligheidscultuur?

Een zwakke veiligheidscultuur is te herkennen aan verschillende kenmerken. Er is bijvoorbeeld sprake van een zwakke veiligheidscultuur wanneer:

 • Er onduidelijkheden zijn over taken en bevoegdheden;
 • Het beleid niet consequent wordt nageleefd;
 • Onveilig gedrag normaal wordt gevonden;
 • Er blinde vlekken zijn voor risico’s;
 • Er een hoge drempel is voor het melden van incidenten (angstcultuur);
 • Productie voorrang heeft op veilig werken;
 • Kritiek/signalen worden genegeerd.

Hoe kun je de veiligheidscultuur verbeteren?

Er zijn tal van ideeën te bedenken om de veiligheidscultuur binnen je organisatie te verbeteren. Natuurlijk zijn veilige en goedgekeurde middelen hierin belangrijk, maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Vaak komt het besef van veilig werken pas wanneer er echt iets misgaat zoals een val van de ladder of een aanrijding met een heftruck. Het is uiteraard van groot belang om dit soort voorvallen te voorkomen. Het ontwikkelen van een veiligheidscultuur binnen de organisatie is hierbij essentieel, hierbij worden medewerkers aangestuurd op bewust en veilig handelen op de werkvloer.

De veiligheidscultuur binnen je organisatie gaat dus gepaard met het veiligheidsbewustzijn van je medewerkers. Dit kun je op verschillende manieren verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Workshops omtrent veiligheidsbewustzijn organiseren;
 • Resultaten zichtbaar maken (bijvoorbeeld de kostenbesparing als gevolg van minder incidenten);
 • Maak foto’s tijdens observaties en bespreek dit met je medewerkers;
 • Zorg ervoor dat iedereen zich vrij voelt om een ander aan te spreken op zijn/haar gedrag.

Training veiligheidsbewustzijn

Ben je benieuwd naar hoe je het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer kunt verhogen en deze kunt behouden?  Tijdens de trainingen veiligheidsbewustzijn leer je wat veilig gedrag inhoudt en hoe je je hiervan bewust kunt blijven tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

SCL

De Veiligheidsladder

De veiligheidsladder, afgekort als Safety Culture Ladder (SCL), is een methode van beoordeling die het veilig en bewust handelen van medewerkers stimuleert. De methode heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te vergroten door het terugdringen van onveilige situaties en daaropvolgende incidenten. De veiligheidsladder is een meetmethode om het veiligheidsbewustzijn in een organisatie in kaart te brengen.

Veiligheidsladder FAQ

Onze projectaanpak: een veiligheidstraject op maat

Wil je aan de slag met het verhogen van de veiligheid op de werkvloer binnen jouw organisatie? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland aan het juiste adres. Wij hanteren altijd een praktische werkwijze waarbij we jouw organisatie als uitgangspunt nemen. Aan de hand van jouw wensen, doelen en input verzorgen wij een compleet veiligheidstraject op maat.

Hoe gaat dat in zijn werk?

 • We starten met een 0-meting. Dit doen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij wordt bepaald wat er allemaal benodigd is. Bij veel organisaties vormt de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) het startpunt. Vanuit de RI&E wordt dan bekeken hoe een organisatie ervoor staat en van daaruit worden concrete actiepunten opgesteld.
 • Combinatie met certificeringen: Vervolgens bekijken we welke bedrijfscertificeringen je eventueel wilt behalen en wat je andere wensen en doelen zijn. Van daaruit wordt een plan van aanpak opgesteld.
 • Het traject: CertificeringsAdvies Nederland kan je op allerlei manieren ontzorgen gedurende het vervolgtraject. Dat kan in de vorm van advies en coaching, maar ook middels het verzorgen van (persoons)opleidingen, workshops en trainingen. Kortom, we begeleiden je op maat zoals dit het beste bij jouw organisatie past.
 • De audit en begeleiding: Indien je een bedrijfscertificering wilt behalen verzorgen we ook de interne audit en begeleiden we je naar de certificering toe.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossingen met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig, we maken het niet moeilijker dan het is.

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we proactief met je mee en adviseren we de beste oplossing. Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingsaanbod aan voor jouw branche. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!