Stoffencheck app AndroidOnlangs is de landelijke publiekscampagne omtrent veilig werken met gevaarlijke stoffen van start gegaan. In het kader van deze campagne heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) in samenwerking met het FNV de zogenaamde ‘Stoffencheck’ app gelanceerd. Een handig hulpmiddel waarmee bepaald kan worden of er binnen je bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, wat de risico’s zijn en welke maatregelen je kunt nemen. 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Middels de landelijke campagne ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ wil de Nederlandse overheid mensen bewuster maken van de mogelijke risico’s die gevaarlijke stoffen op de werkvloer met zich meebrengen. Daarmee wil de overheid realiseren dat werkgevers en -nemers na gaan denken over preventieve maatregelen, zodat het werken met gevaarlijke stoffen veiliger wordt.

Lees meer: Campagne veilig werken met gevaarlijke stoffen van start

Handige stoffencheck app

Wanneer je als werkgever of werknemer denkt dat er binnen je bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, kun je dit vanaf nu checken middels de ‘Stoffencheck’ app. In de app is informatie verzameld rondom gevaarlijke stoffen. Zo kun je checken of:

  • De stof waarmee je werkt onder de noemer ‘gevaarlijke stoffen’ valt;
  • Er bijbehorende risico’ zijn van het werken met deze stof;
  • Je ziek kunt worden van deze stof;
  • Je maatregelen kunt nemen om veilig te werken en zo ja welke.

Daarnaast laat de app de toelichting zien bij bepaalde pictogrammen die op verpakkingen te zien zijn. Verder wordt er in de app uitgelegd wat H- en P-zinnen inhouden, wat grenswaarden van bepaalde stoffen zijn en wat de gevaarlijkste stoffen zijn om mee te werken.

Video Stoffencheck app

Om te laten zien wat de Stoffencheck app is en kan, is er door het ministerie een video ter beschikking gesteld waarin de Stoffencheck wordt geïntroduceerd. De Stoffencheck zelf is verkrijgbaar in de App store en Google Play Store.

Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl