UV straling bouw

De vakantieperiode staat voor de deur en dat betekent voor vele dat er genoten gaat worden van de zon. Mensen gaan in deze periode wat meer naar buiten, aan het zwembad of op de fiets. Maar ook buitenberoepen zoals beroepen in de bouw, logistiek of infrastructuur zijn veel blootgesteld aan de zon. Kortom, we vertoeven én werken heel wat uur per dag in de zon. Wat hierbij vaak wordt vergeten is dat de blootstelling aan de zon grote risico’s met zich meebrengt, zoals het risico op huidkanker. In dit artikel een korte introductie over de risico’s en maatregelen welke hierbij van belang zijn.

Voorkom zonneschade

Zonneschade is schade die ontstaat door Uv-straling, zoals verbranding van de huid of huidkanker. Uv-straling is een onzichtbaar deel van het licht, wat energierijk is en schade kan toebrengen aan de huid/ogen. De hoeveelheid Uv-licht is niet altijd gelijk. In de maanden maart t/m september is deze hoger. Rondom het middaguur is de Uv-straling vanuit de zon het sterkst. Uv-straling kan ook worden weerkaatst door spiegels, water of sneeuw/ijs. Vandaar dat je wanneer je op het water recreëert of werkt hier extra alert op moet zijn.

Risicogroepen zijn mensen die in de zon werken, recreëren of sporten, denk bijvoorbeeld aan snorkelaars, surfers, badmeesters, skiërs of bouwlieden. De schade die Uv-straling bij individuen aan kan richten is afhankelijk van het type huid. Dit wil echter niet zeggen dat donkere huidtypes beter beschermd zijn.

Artikeltip! Lees ook het artikel: 18 tips bij werken in de hitte

Het is om deze reden dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de preventie ervan. Wat je kunt doen, zowel als organisatie, als individu, is beschreven in onderstaand hoofdstuk.

Maatregelen als organisatie

Het beperken of wegnemen van de risico(s) voor de medewerkers moet worden uitgevoerd vanuit de Arbeidshygiënische strategie (Arbobesluit, artikel 4.4). Deze Arbeidshygiënische strategie betekend dat er in 3 stappen wordt gezorgd voor het beperken of wegnemen van de risico’s:

  • Maatregelen aan de bron
  • Afscherming
  • Persoonlijke bescherming

Onderstaand de 3 stappen uitgelegd;

1. Maatregelen aan de bron

Het doel hiervan is de bron van het risico aan te pakken. Dit kan zijn de machine, de werkplek, en/of de werkwijze. Ook wel de bronbestrijding genoemd. Dit geniet de voorkeur. In het geval van Uv-straling betekent dit bijvoorbeeld uit de zon blijven op het hoogtepunt van de Uv-straling, denk aan buiten werken/zijn in de ochtend en in de middag maar niet tussen 11 en 15 uur (maart t/m september).

Wil je graag weten wat de mate van hittestress is bij de werkzaamheden die je verricht op je werk? Maak dan gebruik van de Hittestress calculator van de FNV. Dit geeft een globale indicatie van het risico dat je loopt.

2. Afscherming

Bronbestrijding is helaas niet altijd haalbaar. Soms is het technisch, organisatorisch of economische niet mogelijk. In dat geval, moet volgens deze stap het risico worden gescheiden van de medewerker. Denk aan ventilatie, automatisering, (af)schermen, isolatie. Veelal dus fysieke afschermingen. Het kan ook zo zijn dat het contact verminderd wordt, dit kan door minder tijd door te brengen bij het risico, bijvoorbeeld door taakroulatie of kortere werktijden. In het voorbeeld van Uv-straling betekent dit werken onder een scherm of bijvoorbeeld binnen werken tijdens de het hoogtepunt van de Uv-straling.

3. Persoonlijke bescherming

Als de vorige 2 opties niet mogelijk zijn of te weinig blijken te zijn, dan kan als laatste mogelijkheid gezorgd worden voor individuele bescherming. Dit zijn veelal persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer deze noodzakelijk zijn moeten ze gratis worden verstrekt door de werkgever en moet de werknemer deze verplicht gebruiken. In dit voorbeeld moet men denken aan het verstrekken en gebruiken van zonnecrème, pet, (helm met) nekflap, zonnebril.

Artikeltip! Lees ook: Werken bij hoge temperaturen: dit zijn de risico’s

Maatregelen als individu

Zoals we zien ligt blootstelling aan Uv-straling op de loer op het werk, maar dit kan ook buiten de werkplek plaatsvinden. Bijvoorbeeld aan het zwembad, op de skipiste, op de fiets of tijdens het werken in de tuin. Hierbij is het van belang om jezelf bewust te zijn van de risico’s van deze straling. Vraag jezelf hierbij de volgende zaken af:

  • Heb ik voldoende kennis van de Uv-straling op de locatie waar ik ben?
  • Kan ik ook uit de zon blijven of kan ik op een ander moment naar buiten gaan, zodat de blootstelling minder is?
  • Kan ik mijzelf ook afschermen van de zon, bijvoorbeeld door dekkleed en of zonnescherm?
  • Gebruik ik de benodigde beschermingsmiddelen, zoals de juiste zonnebrandcrème, zonnebril of dekkende kleding?

Het is dus van groot belang om zorgvuldig met de grote hoeveelheid UV-straling om te gaan in de zomermaanden om je gezondheid en je omgeving te beschermen.

Geniet van de zon maar wel met mate!

Beperk de risico’s, neem maatregelen!

Bij CertificeringsAdvies Nederland voorzien we je graag van passend advies. Uiteraard kunnen we aan hitte door warm weer niets doen, maar we kunnen je wel helpen met het nemen van maatregelen om risico’s te beperken. Deze risico’s kunnen in kaart worden gebracht met behulp van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Onze adviseurs staan je graag te woord!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl