VCU en VCAVCA voor bedrijven: van de bouw tot de schoonmaakbranche, er is eigenlijk geen ontkomen meer aan. Het VCA certificaat voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren wordt steeds vaker als voorwaarde gesteld voor het meedoen aan een aanbesteding of voor een opdracht. Komt dit je bekend voor? Lees dan verder! In dit artikel geven we antwoord op de 4 meest gestelde vragen over VCA voor bedrijven.

1. VCA voor bedrijven of personen?

Het meeste personeel dat door hun beroep risicovolle werkzaamheden uitvoert, heeft al een VCA diploma. VCA voor bedrijven is echter een ander verhaal. Hier ontstaat regelmatig verwarring over. Met een persoonlijke VCA opleiding toont een medewerker aan dat hij een opleiding heeft gehad omtrent veilig werken. Met een VCA bedrijfscertificaat toont een organisatie aan dat er bewust wordt omgegaan met veiligheid op de werkvloer.

Bekijk VCA Cursussen

Wat betekent dit concreet voor bedrijven?

Bij een VCA bedrijfscertificering wordt een handboek opgesteld. In dit handboek komen verschillende zaken naar voren, zoals:

  • Het beleid binnen de organisatie omtrent veiligheid en gezondheid;
  • Aanschaf en keuring van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en incidenten.

Het is duidelijk dat deze aspecten bij het behalen van een VCA bedrijfscertificaat over de werkwijze van een bedrijf in het algemeen gaan. Een persoonlijke VCA opleiding is alleen voor de werknemer zelf. Wat wel van belang is bij een VCA bedrijfscertificering, is dat personeel dat in aanraking komt met relevante risico’s ook een VCA diploma nodig heeft. Dat is een VCA-VOL diploma voor medewerkers met leidinggevende taken en een VCA-B diploma voor medewerkers met uitvoerende taken.

Download vrijblijvende de VCA informatiegids

Wil je alles weten over de VCA-norm en hoe je deze implementeert? Download dan geheel vrijblijvend onze handige VCA Informatiegids waarin we je op weg helpen met de VCA-certificering.

DOWNLOAD WHITEPAPER

VCA Infogids

2. Wat zijn de verschillende certificatieniveaus van VCA voor bedrijven?

Nadat je hebt bepaald of je een persoonlijke VCA opleiding of een VCA bedrijfscertificering nodig hebt, ga je het niveau van VCA bedrijfscertificering bepalen. VCA voor bedrijven kent drie certificatieniveaus:

  • VCA*: dit is de basisversie, bedoeld voor bedrijven die vooral als onderaannemer optreden.
  • VCA**: deze versie is bedoeld voor bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer optreden.
  • VCA Petrochemie: de meest uitgebreide versie, bedoeld voor bedrijven in de petrochemische sector.

Bedenk dus of je voornamelijk als onderaannemer of als hoofdaannemer optreedt, of zelfs werkzaam bent in de petrochemische sector.

Misschien ook interessant: Ben ik verplicht om te werken met aannemers met VCA* als ik VCA** heb?

3. Wat is de doorlooptijd van het VCA certificeringstraject?

Als een VCA certificaat een voorwaarde is voor een opdracht, is het begrijpelijk dat je het liefst direct VCA voor je bedrijf wilt behalen. Het komt dan ook nogal eens voor dat wij de vraag krijgen om ‘zo snel mogelijk’ een bedrijf helpen klaar te zijn voor VCA certificering.

In de praktijk is ‘zo snel mogelijk’ echter beperkt. Dit komt door de bewijsperiode die geëist wordt vanuit de VCA norm. VCA vraagt namelijk van ieder bedrijf dat wil certificeren, om een periode van drie maanden om te laten zien dat de VCA norm in de praktijk wordt gebracht.

Het komt er dus op neer dat ‘zo snel mogelijk certificeren’ minimaal 3 maanden kost. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden in je planning zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Hoe moet het dan als VCA als voorwaarde wordt gesteld?

In de praktijk komen we vaak organisaties tegen die niet weten dat er een bewijsperiode van 3 maanden is voor VCA. Daarom stellen wij altijd een brief op richting de opdrachtgever waarin wij aangeven dat jouw organisatie binnen afzienbare tijd gecertificeerd zal zijn. Vaak blijkt dit voldoende te zijn om de opdracht te krijgen, of mee te mogen doen met de aanbesteding.

Hulp nodig met een VCA traject?

Heb je hulp nodig met het behalen van het VCA certificaat? Of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op! Of het nu gaat om een persoonscertificering, of een bedrijfscertificering. Onze adviseurs staan je graag te woord!

NEEM CONTACT OP

Contact CertificeringsAdvies Nederland

4. Hoe zit het met de Veiligheid Gezondheid en Milieu Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Tot slot dien je rekening te houden met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf verplicht een RI&E te hebben. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers moet de RI&E ook getoetst worden. In het kader van VCA dient deze RI&E uitgebreid te worden met een zogenaamde Taak Risico Analyse (TRA). Dit is de VGM-RIE. Deze VGM-RIE moet getoetst worden door een kerndeskundige, bijvoorbeeld een MVK-deskundige.

Voor VCA moet elk bedrijf (dus ook van minder dan 25 medewerkers) een VGM-RIE hebben. In de praktijk betekent dit dat er per functie (taak) een analyse wordt gemaakt van de risico’s die daarbij horen. Uiteraard moeten hiervoor beheersmaatregelen worden opgesteld, bijvoorbeeld door persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikbaar te stellen.

Lees ook: De RI&E als onderdeel van een VCA-certificering

Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl