VCA verplichting Stagiaires

Binnen de VCA-bedrijfscertificering zien we dat medewerkers een persoonlijk VCA-diploma moeten hebben, bijvoorbeeld het VCA-Basis diploma of VCA-VOL diploma voor leidinggevenden (en ZZP’ers). Dit diploma dient voor operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden binnen 3 maanden na indiensttreding te zijn behaald. Tevens dient dit diploma terug te vinden zijn in het Centraal Diploma Register. Het behalen van deze diploma’s is nodig zodat medewerkers aantoonbaar kennis hebben van veiligheid-, gezondheid- en milieurisico’s. Zo kunnen incidenten worden voorkomen.

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het VCA-certificaat is wettelijk niet verplicht, maar het zou natuurlijk een eis kunnen zijn vanuit je opdrachtgever. Met het VCA-certificaat toon je namelijk aan dat je op een veilige manier te werk gaat. Vooral in risicovolle branches zoals de bouwbranche of techniekbranche wordt basiskennis van veilig werken gevraagd. Operationele medewerkers kunnen het basis VCA-certificaat behalen. Voor werknemers met leidinggevende taken is dat een VCA-VOL certificaat.

*Transcriptie onderaan deze pagina

VCA Cursusaanbod op de CAN Academy

Wij bieden diverse VCA cursussen aan op onze CAN Academy.
Zoals de VCA Basiskennis of de cursus VCA VOL.

Training academy

VCA voor stagiaires

Als we in de VCA-norm kijken naar de definitie “medewerker”, dan vallen hier ook tijdelijke medewerkers onder zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires en jobstudenten. Dit betekent dat medewerkers in deze categorieën, waaronder stagiaires, ook binnen 3 maanden het VCA-diploma behaald dienen te hebben. Indien dit niet lukt is het zaak dat de desbetreffende medewerker geen risicovolle werkzaamheden uitvoert of (zelfstandig) leidinggeeft aan medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Wanneer een stage korter duurt dan 3 maanden, is dit dus niet van toepassing. Bij stageperiodes die langer duren dan 3 maanden, is het verstandig om te overleggen hoe wordt omgegaan met de certificeringseis voor stagiaires. Deze geldt namelijk ook voor stages waarbij maar 1 dag per week stage gelopen wordt.

Lees ook het artikel: ‘Voor wie is VCA persoonscertificering verplicht?

In het verlengde richt de beleidsverklaring (het veiligheidsbeleid) zich op iedereen die onder het gezag van de organisatie werkt. Immers is deze verplichting ook een voortvloeisel vanuit de Arbeidsomstandighedenwet waaraan je organisatie dient te voldoen. Het is dus vanuit de VCA-certificering belangrijk dat iedereen die onder jouw gezag werkt, binnen 3 maanden een VCA-diploma heeft behaald en zodoende (aantoonbaar) risico’s weet te herkennen.

Hoe lang is VCA voor stagiaires geldig?

Wanneer je het VCA-certificaat hebt behaald, is deze 10 jaar lang geldig. Het is dan wel de bedoeling dat je de kennis en vaardigheden onderhoudt. Om daarvoor te zorgen, is het van belang om toolbox meetings bij te wonen die georganiseerd dienen te worden door de werkgever met VCA-certificaat. Wanneer de geldigheid van je VCA-certificaat is verlopen, kun je een herhalingscursus volgen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over VCA of andere normen die op jou van toepassing zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag!

Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Transcriptie video: Voor wie is VCA verplicht?

Voor wie is VCA verplicht? In deze video geef ik daar antwoord op! De VCA norm legt eisen op voor de werkgever voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving aan de medewerkers. Hierbij kan de norm ook helpen bij het verhogen van veiligheidsbewustzijn zodat ongevallen voorkomen kunnen worden. Binnen CertificeringsAdvies Nederland krijgen we vaak de vraag of een VCA certificering verplicht is. Het antwoord daarop is: nee. De VCA norm is geen wettelijke verplichting. We merken wel dat het vaak in aanbestedingen of tenders gevraagd wordt en opgelegd wordt door opdrachtgevers. Wanneer je als bedrijf een VCA bedrijfscertificering behaalt, is het van belang dat je medewerkers een VCA persoonscertificering behalen. Hierbij moeten de operationele medewerkers een VCA-basis certificaat behalen en de operationeel leidinggevende een VCA-VOL certificaat behalen. Het VCA persoonscertificaat is te behalen door het volgen van een training aansluitend met een cursus zodat je in 1 dag geholpen bent. Wanneer je als bedrijf werkzaamheden uitvoert met een verhoogd risico is het zeker aan te bevelen om een VCA certificaat te behalen. Hierdoor kun je medewerkers beter instrueren zodat ongevallen voorkomen kunnen worden. Wil je meer weten over het behalen van een VCA bedrijfscertificaat? Neem vooral even contact met ons op of download de informatiegids via de link hieronder.