VCA verplichting Stagiaires

Binnen de VCA-bedrijfscertificering zien we dat medewerkers een persoonlijk VCA-diploma moeten hebben, bijvoorbeeld VCA-Basis diploma of VCA-VOL diploma voor leidinggevenden (en ZZP’ers). Dit diploma dient voor operationele medewerker en operationeel leidinggevenden binnen 3 maanden na indiensttreding te zijn behaald. Tevens dient dit diploma terug te vinden zijn in het Centraal Diploma Register. Het behalen van deze diploma’s is nodig zodat medewerkers aantoonbaar kennis hebben van veiligheid-, gezondheid- en milieurisico’s. Zo kunnen incidenten worden voorkomen.

Lees ook het artikel: Voor wie is VCA persoonscertificering verplicht?

VCA voor tijdelijke medewerkers

Als we in de VCA-norm kijken naar de definitie “medewerker”, dan vallen hier ook tijdelijke medewerkers onder zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiairs en jobstudenten. Dit betekent dat deze categorieën ook binnen 3 maanden het VCA-diploma behaald dienen te hebben. Indien dit niet lukt is het zaak dat desbetreffende medewerker geen risicovolle werkzaamheden uitvoert of (zelfstandig) leidinggeeft aan medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

In het verlengde richt de beleidsverklaring (het veiligheidsbeleid) zich op alles wat onder het gezag van de organisatie werkt. Immers is deze verplichting ook een voortvloeisel vanuit de Arbeidsomstandighedenwet waaraan uw organisatie dient te voldoen. Het is dus vanuit de VCA-certificering belangrijk dat alles wat onder uw gezag werkt binnen 3 maanden een VCA-diploma heeft behaald en zodoende (aantoonbaar) risico’s weet te herkennen.

VCA Infogids [Download]

Wil je alles te weten komen rondom een VCA certificering? Download dan geheel vrijblijvend onze handige ‘VCA Infogids‘ waarin we je alles vertellen over een VCA certificering.

DOWNLOAD DE GIDS

VCA Infogids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl