Veiligheidsladder verplicht in de bouwVeiligheidsbewustzijn wordt vanaf 2021 als verplichting meegenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw (Bron: rijksvastgoedbedrijf.nl). Dat is door de ondertekenaars afgesproken in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). De werkzaamheden in de bouwbranche gaan gepaard met een heleboel risico’s en de bouwsector is één van de sectoren waarin jaarlijks nog veel ongevallen plaatsvinden. Om die reden wordt vanaf 2021 certificering voor de Veiligheidsladder (of ook wel Safety Culture Ladder) gevraagd. Het doel van deze afspraken is het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn in de hele keten. 

Veiligheidsladder voor opdrachtnemers en -gevers

Vanaf 2021 wordt middels de GCVB de Veiligheidsladder in de bouwbranche gehanteerd om zo het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn in de hele keten te verhogen wordt niet enkel certificering voor de Veiligheidsladder gevraagd van opdrachtnemers, maar ook opdrachtgevers laten zich certificeren. De ondertekenaars van de GCVB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen in de bouw.

Meer informatie over de Veiligheidsladder? [Download]

Wil je alles weten over de Veiligheidsladder? Download dan geheel vrijblijvend onze handige informatiesheets Veiligheidsladder.

DOWNLOAD PRESENTATIE

Veiligheidsladder presentatie

Veiligheidsbewustzijn en -gedrag beïnvloeden

“Bij certificering voor de Veiligheidsladder – of Safety Culture Ladder – wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit”, aldus de voorzitter van de GCVB. Om die reden is er gekozen voor deze beoordelingsmethode, want juist het veiligheidsbewustzijn en -gedrag is hetgeen dat de GCVB wil beïnvloeden. De invoering van de Veiligheidsladder gaat in fasen. Vanaf 2021 is trede 2 van de ladder vereist en vanaf 2023 is trede 3 vereist. Wil je meer weten over de verschillende laddertreden van de Veiligheidsladder? Lees dan het artikel: ‘De Veiligheidsladder treden; de 5 verschillende niveaus verklaard.

Wat is de Veiligheidsladder?
De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode die veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen stimuleert. Het doel van de ladder is het terugdringen van onveilige situaties en de incidenten die daar het gevolg van zijn. Met de Veiligheidsladder wordt dus gemeten hoe bewust, of juist onbewust, een organisatie omgaat met veiligheid. Lees ook het artikel: ‘Wat is de Veiligheidsladder norm’.

Uit recente cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is gebleken dat het aantal bedrijfsongevallen jaarlijks nog altijd stijgt. In 2018 vonden er 4.368 ongevallen plaats, een stijging van 4% ten opzichte van een jaar eerder. De bouwsector is één van de sectoren waar jaarlijks veel ongevallen plaatsvinden. Dat gaat hand in hand met het (on)veilig handelen van werknemers. Door diverse redenen, zoals gebrekkige communicatie en afstemming, het gevoel van werk- en tijdsdruk en inadequaat handelen bij onveilige situaties, gebeuren er veel ongelukken. Het is voor bedrijven van groot belang dat er een veiligheidscultuur wordt ontwikkeld waarbij aangestuurd wordt op bewust veilig handelen van medewerkers om zo het aantal ongevallen terug te dringen.

Lees ook het artikel: Veiligheidsbewustzijn verhogen? Met deze 10 tips zet je medewerkers aan het denken!

Meer informatie over de Veiligheidsladder?

Bij CertificeringsAdvies Nederland begeleiden we bedrijven bij het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie. Ook ondersteunen we organisaties richting certificering voor een trede van de Veiligheidsladder. Heb je vragen of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan je graag te woord!

NEEM CONTACT OP


Veiligheidsladder informatiesheets

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl