Anderhalf jaar geleden (september 2015) werden de nieuwe ISO’s actief. Belangrijke normen als ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 werden gepubliceerd. Daarom maakt certificerende instantie TÜV de tussenstand op.

Voor de klanten van TÜV geldt dat al 30% van de ISO 9001 gecertificeerde organisaties de transitie al heeft gemaakt. Voor ISO 14001 is dat 15%. Uit de cijfers van het SCCM blijkt dat landelijk 11% van de organisaties is overgestapt op ISO 14001:2015 (meting maart 2017). Dus dat betekent dat nog 89% van de ISO 14001 gecertificeerde organisaties de transitie nog moet maken! Daar hebben ze nog tot 15 september 2018 de tijd voor.

Verder blijkt dat de contextanalyse in hoofdstuk 4 van de nieuwe ISO’s een uitdaging vormt. Om de contextanalyse uit te voeren, moet de organisatie issues en stakeholders vaststellen en beheersmaatregelen treffen. De vertaling naar het managementsysteem wordt nog niet altijd voldoende uitgevoerd.

Tip: koppel risico’s en stakeholders aan elkaar, auditors waarderen dat. Achter ieder risico zit immers een stakeholder!

Top 3 afwijkingen bij audits voor de nieuwe ISO’s

Binnen de klantenkring van TÜV ziet de top 3 van afwijkingen bij audits voor de nieuwe ISO’s er als volgt uit:

  1. Aantoonbaarheid van de benodigde competenties van personen. Met de komst van de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001 wordt er extra nadruk gelegd op competentiemanagement.
  2. Beheersmaatregelen treffen voor extern geleverde diensten.
  3. Het uitvoeren van een directiebeoordeling met input van risico’s en kansen.

De eerste audit voor de nieuwe ISO’s is voor veel organisaties best spannend. Hier vind je meer informatie over de audit voor de nieuwe ISO 9001:2015.

Klaar voor de nieuwe ISO’s?

Wil je weten of jouw organisatie klaar is voor de nieuwe ISO’s of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op of volg onze ISO 9001:2015 training!

T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl | ISO 9001:2015 training