Training waarderend auditenKwaliteit en auditen worden vaak bestempeld als ‘lastige onderwerpen’. Wanneer er binnen organisaties gesproken wordt over kwaliteit, dan gaat dit vaak gepaard met moeilijke woorden en diepe zuchten. Om dan nog maar niet te spreken over auditen. Doorgaans is er weinig draagvlak voor binnen organisaties. De audit wordt geassocieerd met verplichtingen en gewezen worden op fouten. Zonde! Met Waarderend Auditen wordt het auditproces leuk en vooral zinvol voor de auditees en de eigenaren van het proces. De focus ligt namelijk op de successen en dat wat wel goed gaat en werkt. Dat kan je organisatie veel opleveren!

Van Traditioneel naar Waarderend Auditen

Bij veel organisaties, met diverse certificeringen in bezit, wordt de audit gepresenteerd als een ‘moetje’ zonder toegevoegde waarde. Voor audits is daarom vaak weinig draagvlak. Als auditee ervaar je dat je het eigenlijk nooit goed kunt doen. De audit wordt gezien als een kruisverhoor en ervaren als onplezierig en verspilling van tijd. Als auditor zie je daarentegen vaak wel de waarde in van een audit. Echter, hoe maak je het voor iedereen leuk en zinvol? En hoe creëer je meerwaarde en eigenaarschap in je organisatie?

Interesse in Waarderend Auditen? Bekijk dan de training Waarderend Auditen volgens Appreciative Inquiry via de CAN Academy.

Om echt effect te ervaren van je audits is een ander perspectief nodig op kwaliteit en is het zaak dat auditen waardevoller wordt met meer energie voor de betrokkenen en met oog voor de successen van processen, teams en de mensen zelf. In een dergelijk auditproces:

  • Zijn de auditor en de auditee gelijkwaardig aan en respectvol naar elkaar;
  • Voelen de auditor en auditee zich met elkaar verbonden;
  • Gaan auditor en auditee samen op zoek naar wat het beste en beter kan;
  • Heerst een ontspannen sfeer waarin naar elkaar wordt geluisterd.

Deze nieuwe benadering van auditen noemen we Waarderend Auditen. In onderstaande tabel wordt dit nieuwe perspectief van Waarderend Auditen afgezet tegen het oude perspectief van traditioneel auditen.

Paradigmashift waarderend auditen

Waarderend Auditen volgens Appreciative Inquiry

Waarderend Auditen is gebaseerd op de wetenschappelijke filosofie en methode Appreciative Inquiry. De term staat voor Waardeer en Onderzoek en neemt als uitgangspunt hetgeen dat wel werkt en goed is in een organisatie. De focus van de methode ligt op positief geformuleerde doelen, die gebaseerd zijn op de kracht, talenten en succesverhalen van jouw organisatie. Er wordt juist gekeken naar de positieve waarden in een proces en niet alleen naar hetgeen dat verkeerd gaat, naar problemen, naar knelpunten of naar verspillingen.

Wat is Appreciative Inquiry?
Appreciative Inquiry is een filosofie, methodiek en levenshouding die kijkt naar de wereld, naar situaties en naar teams en individuen vanuit een ander perspectief dan het ‘default’ perspectief op problemen en gevaren, dat wij mensen van nature hebben. Bij Appreciative Inquiry kijkt men niet vanuit de probleemanalyse, maar vanuit hetgeen dat wél werkt, welke momenten wél succesvol zijn en welke positieve elementen wél aanwezig zijn. Dat is het vertrekpunt om problemen tegemoet te treden en verandering in te zetten. Deze nieuwe benadering geeft energie en inspiratie en nodigt daarmee uit tot beweging en actie. Hiermee creëer je beweging naar voren. – Bron: Sigmaonline, interview met Els de Bakker

Appreciative Inquiry is echter geen kunstje. Kunstjes werken namelijk altijd maar voor even. Wil je de benadering goed kunnen toepassen binnen het vakgebied, dan moet je de onderliggende filosofie ervan begrijpen. Heb je daar inzicht in, dan kun je er alsmaar op door blijven bouwen.

Eigenaarschap

Binnen het perspectief van Waarderend Auditen is eigenaarschap een belangrijke factor. Vanuit het traditionele denken is het auditen een kwaliteitsproces, waarvan meestal een staffunctionaris, die adviseert aan de organisatie, eigenaar is. Je kunt je afvragen of dat de juiste benadering is. Een proces dat wordt onderhouden, geaudit en verbeterd volgens de PCDA-Cyclus, behoort immers bij de mensen die er in werkzaam zijn. Zo’n proces heeft een eigen proceseigenaar. De audit valt binnen de PDCA-Cyclus onder de C van Check. Beter is het dan, als de proceseigenaar van een te auditen proces ook eigenaar is van de hele PDCA-Cyclus en dus ook van de audits die daaronder vallen. De auditee en proceseigenaren hebben immers belang in de uitkomst van de audits. Dat zou betekenen dat de kwaliteitsmedewerkers dienend zijn en de proceseigenaren ondersteunen en adviseren om hun processen steeds op een hoger niveau te tillen.

Praktijkvoorbeeld:
Bij een internationaal bedrijf met vestigingen in India werd er voor het eerst een auditronde in de nieuwe stijl gehouden; Waarderend Auditen vanuit het Appreciative Inquiry principe. Voorheen waren de medewerkers doorgaans niet zo happig op het bijwonen van de audit, laat staan dat ze veel te melden hadden. Dat was in dit geval echter helemaal anders. De Nederlandse auditoren omschreven de sfeer die er heerste als ‘erg prettig’. Tijdens de gesprekken kwam er veel informatie op tafel over de manier van werken. Men mocht vertellen over successen en men was duidelijk trots op wat men presteerde binnen de organisatie. De auditees bleven na hun bijdrage ook langer rondhangen. En tijdens de afrondende bijeenkomst met het management zat de zaal vol geïnteresseerden. Prachtig om te zien hoe deze nieuwe, waarderende manier van auditen ook nog bijdroeg aan de goede verstandhouding tussen Nederland en India.

Nieuwe vaardigheden van de auditor

Auditen vanuit de waarderende benadering van Appreciative Inquiry betekent dat je medewerkers motiveert om zelf het proces tegen het licht te houden en de focus ook te richten op de successen. Hier krijgen ze energie van en verloopt een gesprek open en respectvol. Dat vraagt echter wel om nieuwe vaardigheden van de auditor, met name op de zachte kant, de kant van verbinden, van ruimte geven, van intensief luisteren en van de juiste generatieve vragen stellen. Dit zijn vaardigheden die je als auditor kunt ontwikkelen. Een auditor dient zich immers anders op te stellen en zal veel meer verbinding moeten maken met de auditee en het eigenaarschap verleggen naar de auditee om zelfonderzoek te stimuleren.

Deze respectvolle en open manier van auditen zal door de auditee als zeer prettig en effectief worden ervaren. De auditee krijgt namelijk het gevoel dat er naar hem of haar wordt geluisterd en dat zijn of haar werk wordt gewaardeerd. Zo ontstaat er een gelijkwaardig en open auditgesprek met waardevolle output en meer betrokkenheid om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Dat resulteert in dat er draagvlak in de hele organisatie wordt gecreëerd voor het auditproces.

Over de auteur: Els de Bakker
Els de Bakker is een AI-Practitioner, die de filosofie van Appreciative Inquiry voornamelijk inzet op de gebieden kwaliteit en procesmanagement. Deze dynamische vakgebieden zijn continu in beweging en dat leidt ertoe dat het advieswerk en de trainingen die Els de Bakker hiervoor verzorgt ook continue in ontwikkeling zijn. Op die manier blijf je naadloos aansluiten op de actuele veranderingen binnen kwaliteitsmanagement. De belangrijkste toepassing is nu Waarderend Auditen, waarin Els inmiddels een autoriteit is. De training is een mooi startpunt om op een praktische manier kennis te maken met Appreciative Inquiry en te kijken hoe deze waarderende filosofie verder kan worden ingezet bij het verbeteren van kwaliteit.

Volg de training Waarderend Auditen

Met de training Waarderend Auditen biedt CertificeringsAdvies Nederland een nieuw perspectief op het traditionele auditen. Na het volgen van de training ben je in staat om op een vernieuwende manier een audit uit te voeren die als leuk en zinvol wordt ervaren. Je zorgt voor draagvlak en commitment met een positieve insteek op kwaliteit. Het auditen is uiteraard nog steeds vereist om de certificering te behalen, maar voegt tevens ook echt waarde toe!

In de training geven we speciale aandacht aan de vraag hoe je Waarderend Auditen naar jouw organisatie brengt? We zoomen in op hoe je Waarderend Auditen neerzet binnen jouw organisatie en hoe je iedereen meeneemt in deze nieuwe positieve benadering. Tijdens, en indien gewenst ook na, de training krijg je handige tips & tricks. De training Waarderend Auditen is te boeken als open training of als Incompany training bij jouw bedrijf op locatie.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl