The ISO SurveyJaarlijks voert ISO een onderzoek uit rondom het aantal geldige certificaten volgens (ISO) managementsysteemnormen (zoals ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 ed.) wereldwijd. Hier wordt jaarlijks over gerapporteerd door middel van het publiceren van ‘The ISO Survey’. De uitkomsten van het onderzoek betreffen de aantallen die zijn afgegeven door certificatie-instellingen die zijn geaccrediteerd door leden van het International Accreditation Forum (IAF). Onlangs publiceerde ISO het onderzoek over het jaar 2021. Bron: The ISO Survey.

The ISO Survey 2022

Het laatste ISO Survey heeft betrekking op resultaten van de enquête uit 2021 en toont een schatting van het aantal geldige certificaten op 31-12-2021. De enquête is ten opzichte van eerdere edities wat verder uitgebreid met vier normen, waardoor het totaal aantal onderzochte normen op 16 stuks komt. De resultaten van de enquête bevatten drie gegevenssets:

  • Het aantal geldige certificaten per land (voor de 16 normen);
  • Het aantal vestigingen (sites), waarvoor de certificaten per land gelden (voor 12 normen);
  • Het aantal sectoren per land dat gedekt wordt door de certificaten (voor 13 normen).
The ISO Survey

De tabel toont het totaal aantal geldige certificaten en het totale aantal sites voor elke norm waarop het onderzoek betrekking heeft.
Bron tabel: ISO.org.

Conclusies onderzoek

Enkele conclusies:

  • Alle normen die in de enquête zijn meegenomen kenden een groei in aantal certificaten.
  • Er is met name een groei te zien in certificaten op het gebied van ISO 45001, 9001 en 14001. Echter is deze groei vooral gedreven door toename van certificeringen in China.
  • De resultaten laten enkele schommelingen zien op landenniveau die worden verklaard door factoren die verband houden met de deelname aan de enquête. Zo is er bijvoorbeeld voor landen als Noorwegen, Portugal en Duitsland een daling te zien met betrekking tot het aantal ISO 9001 certificaten, maar dat is te wijten aan gebrek aan deelname van een aantal certificatie-instellingen die nog wel deelnamen aan het vorige onderzoek. Andersom (certificatie-instellingen die nu wel deelnemen) is dat effect ook terug te zien in diverse cijfers.

Indicatie voor Nederlandse certificaten

Ondanks dat de uitkomsten van de enquête sterk afhankelijk zijn van het aantal certificatie-instellingen dat data aanlevert, is het interessant om een indicatie te zien van het aantal certificaten met betrekking tot diverse normen in Nederland:

Norm Certificaten Sites
ISO 9001:2015 9.090 14.533
ISO 27001:2013 1.508 2.421
ISO 14001:2015 2.445 4.306
ISO 22000:2018 443 569
ISO 45001:2018 718 1.371

Voor aantallen rondom de andere managementsysteemnormen verwijzen we door naar de website van ISO.org waar het hele onderzoek is gepubliceerd.

Meer informatie?

Wil je meer weten over (de implementatie van) ISO-normen en wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer!

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl