Stappenplan veiligheidsladderWil je het veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie verhogen? Dan is de Veiligheidsladder een handig hulpmiddel. Met behulp van de Veiligheidsladder, of ook wel Safety Culture Ladder genoemd, kun je als organisatie stap voor stap aan de slag met verbeteren van het veiligheidsbewustzijn. Voor een dergelijk traject is door de NEN, de beheerder van de Safety Culture Ladder, een handig handboek Veiligheidsladder opgesteld dat door organisaties geraadpleegd kan worden. In dit blogartikel vertellen we daar meer over. Daarnaast lees je in dit artikel welke stappen vanuit het stappenplan Safety Culture Ladder je dient te doorlopen om uiteindelijk gecertificeerd te worden voor een bepaalde trede.

Meer weten over de Veiligheidsladder? Lees dan het artikel: Wat is de veiligheidsladder norm?

Het handboek Veiligheidsladder

Op de site Veiligheidsladder.org is het zogenaamde ‘Handboek veiligheidsladder’ te downloaden. Dit handboek vormt het kader voor wie wil certificeren voor de Veiligheidsladder. In het handboek is te lezen wat het inhoudt om te certificeren en hoe het certificeringstraject in zijn werk gaat. Het kader:

  • Geeft richting door middel van uitleg;
  • Omvat doelstellingen
  • Bevat methoden, eisen en definities

Meer informatie over de Veiligheidsladder? [Download]

Wil je alles weten over de Veiligheidsladder? Download dan geheel vrijblijvend onze handige informatiesheets Veiligheidsladder.

DOWNLOAD PRESENTATIE

Veiligheidsladder presentatie - Veiligheidscultuur

Stappenplan Veiligheidsladder certificaat

Wie wil certificeren voor een trede van de Safety Culture Ladder, dient een aantal stappen te doorlopen. Wanneer de stappen zijn doorlopen komt de organisatie in aanmerking voor het ‘Veilig Bewust Certificaat’.

Benieuwd naar de vijf verschillende treden van de Veiligheidsladder? Lees dan het artikelDe Veiligheidsladder treden: de 5 niveaus nader verklaard.

Het certificatie stappenplan Safety Culture Ladder bestaat uit de volgende vijf stappen (bron: www.veiligheidsladder.org):

  1. Kennisnemen
  2. Zelfbeoordeling
  3. Toetsing door LCI
  4. Toekenning trede
  5. Hercertificatie

Hieronder worden deze verschillende stappen nader toegelicht:

Stap 1: Kennisnemen

In deze stap neemt de organisatie die zich wil laten certificeren kennis van alle actuele en formele informatie.

Stap 2: Zelfbeoordeling

Wat veel bedrijven niet weten is dat een organisatie zelf mag beoordelen op welke trede van de Safety Culture Ladder ze zich bevinden. Alvorens er een certificerende instantie aan te pas komt is het dan ook de bedoeling dat je als organisatie een zelfbeoordeling doet met behulp van de ‘Self Assessment Questionnaire’ (SAQ). Daarbij wordt een reeks vragen ingevuld en op basis daarvan is het mogelijk om de veiligheidscultuur binnen een organisatie te toetsen.

Stap 3: Toetsing door LCI

De opgave vanuit de zelfbeoordeling wordt vervolgens getoetst door een Ladder Certificerende Instantie (LCI). Tijdens deze toetsing wordt vooral gekeken naar hoe het bedrijf tot het oordeel is gekomen. De auditoren van de LCI nemen interviews af en bekijken in de praktijk in hoeverre de werknemers zich bewust zijn van veilig werken en wat hun niveau daarin is. Dat doen zij door middel van interviews en door waarnemingen. Daarvoor nemen ze een kijkje in het bedrijf en leggen ze eveneens werkbezoeken op locatie af.

Vervolgens worden er scores gehangen aan alle bedrijfskarakteristieken. Het is daarbij de bedoeling dat de score hoog genoeg is om aan het ambitieniveau van de organisatie te voldoen. Mocht de score echter lager uitvallen, dan is het wel mogelijk om te certificeren voor een lagere trede. Nadat de score bekend is, wordt er door de auditoren een eindrapport gemaakt dat beoordeeld wordt door een onafhankelijke beoordelaar binnen de LCI. Vervolgens gaat het rapport naar een zogenaamde certificatiebeslisser die uiteindelijk bepaalt of de organisatie gecertificeerd mag worden voor de betreffende trede.

Meer weten over de audit? Lees het artikel: De Veiligheidsladder Audit: van Self Assessment tot Veilig Bewust Certificaat

Stap 4: Toekenning trede

Na de beoordeling wordt de laddertrede door de LCI vastgesteld. Vervolgens wordt indien voldaan is aan de minimumeisen het Veilig Bewust Certificaat voor de betreffende ladder uitgereikt. Je wordt dan als organisatie ook opgenomen in het ‘Register certificaathouders’; een overzicht waarin alle organisaties die een Veilig Bewust Certificaat in bezit hebben zijn opgenomen.

Stap 5: Hercertificatie

Ieder jaar, mogelijk tussen de 10 en 12 maanden na certificering, wordt door de LCI bekeken of een organisatie nog aan de eisen en definities voldoet en of het oorspronkelijk verkregen certificaat gecontinueerd kan worden. Door middel van een beoordeling wordt bekeken of een organisatie zich op dezelfde trede bevindt, een trede is gestegen of juist een trede is gezakt.

Tijdens deze jaarlijkse beoordeling wordt een organisatie ook weer getoetst op basis van de zes bedrijfsaspecten. Meer informatie? Zie het blogartikel: het Veiligheidsladder Certificatieschema.

Wil je meer weten over de Veiligheidsladder?

Wil je meer weten over de Veiligheidsladder in het algemeen of over de mogelijkheden voor jouw organisatie in het bijzonder? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze veiligheidskundigen beantwoorden graag je vragen en voorzien je van passend advies.Veiligheidsladder informatiesheets

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl