Risico’s in kaart

Wat is risicomanagement?

Risico’s in kaart brengen die een bedreiging kunnen vormen voor je organisatie is van groot belang. Om je doelen te bereiken probeer je natuurlijk belemmeringen en bedreigingen zo ver mogelijk te minimaliseren. Hier komt risicomanagement om de hoek kijken. Risicomanagement is een middel dat je kunt gebruiken om risico’s in kaart te brengen waar je uiteindelijk beheersmaatregelen voor opstelt. Die beheersmaatregelen hebben als doel de kans op risico’s te verkleinen. Er bestaan verschillende soorten risico’s:

 • Externe risico’s;
 • Financiële risico’s;
 • Strategische risico’s;
 • Operationele risico’s;

Nadat je beheersmaatregelen hebt opgesteld is het wel van belang om het effect van je maatregelen te evalueren en waar nodig bij te sturen. Wanneer je dit proces continu voortzet en daarbij verbeteractie doorvoert, ontstaat er een gedegen risicomanagementproces. Daarmee til je je organisatie naar een steeds hoger niveau!

Integraal risicomanagement

De stappen van risicomanagement

Risicomanagement is dus idealiter een proces waarin je continu verbetert. Dit kun je opdelen in verschillende stappen:

 • Identificeren: op basis van je beleid en doelstellingen ga je financiële en operationele risico’s in kaart brengen;
 • Analyseren: per vastgesteld risico ga je kijken naar de kans dat deze zich voordoet en de mate van impact ervan;
 • Beheersen: je gaat kijken naar welke beheersmaatregelen je gaat implementeren om uiteindelijk je risico’s te accepteren, verminderen of voorkomen;
 • Monitoren en beoordelen: je monitort het effect van je maatregelen en de ontwikkeling van je risico’s. Wanneer je dit continu blijft doen, kun je je risico’s effectief beheersen.
 • Rapportage en communicatie: maak alles wat je in de vorige stappen doorlopen hebt inzichtelijk en creëer draagvlak binnen je organisatie. Neem anderen mee in je proces van risicomanagement en speel in op bewustwording.
wat is risicomanagement in ISO 9001

Op een rij

Voordelen van risicomanagement

Risicomanagement kan je organisatie een hoop voordelen bieden. Een aantal voorbeelden:

 • Je beheerst je processen beter;
 • Je houdt risico’s verzekerbaar;
 • Je verbetert de continuïteit van je organisatie en vermindert onverwachte situaties;
 • Je verbetert je concurrentiepositie;
 • Je vergroot het vertrouwen in je organisatie.

Hoe verweef je risicomanagement door je organisatie heen?

Om risicomanagement zo effectief mogelijk te laten werken, is het creëren van een ‘risicomanagementcultuur’ een goede stap. Het moet daarvoor een vast onderdeel zijn op de agenda bij afspraken. Vaak zien we zelfs dat medewerkers beoordeeld worden op de input die ze leveren als het gaat om het risicomanagementproces. Om het een onderdeel te laten zijn van je dagelijkse bedrijfsvoering zijn talloze praktische oplossingen te bedenken. Het belangrijkste is dat je draagvlak creëert door alle lagen van je organisatie heen, je duidelijkheid schept omtrent de verantwoordelijkheden die je medewerkers hebben als het gaat om risicomanagement, hen traint en actief betrekt op het gebied van je risicomanagementproces.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!