Risico-gebaseerd denken als uitgangspunt voor integraal risicomanagement

Risicomanagement is geen invuloefening. Integraal risicomanagement is veel meer dan dat!

Integraal risicomanagement
Portretfoto Steven Zwarts
Steven Zwarts
Manager Opleidingen

Steven Zwarts is Manager Opleidingen bij CertificeringsAdvies Nederland. Doelmatig, ondernemend en betrouwbaar zijn waarden waarmee Steven tot de juiste oplossing komt, zowel intern als voor klanten.

steven@certificeringsadvies.nl

De afgelopen jaren is integraal risicomanagement bij veel organisaties steeds prominenter op de agenda komen te staan. Dat is niet voor niets: het is voor (het voortbestaan van) organisaties van essentieel belang dat zij de risico’s die een bedreiging kunnen vormen scherp op het netvlies hebben staan en belangrijker nog: dat zij grip krijgen op deze risico’s. Bij veel, doorgaans wat kleinere, organisaties zie je helaas nog vaak dat risicomanagement als doel wordt gezien en dat het niet veel meer is dan een invuloefening van modellen of tools. Integraal risicomanagement is echter veel meer dan dat. Organisaties moeten leren om risico-gebaseerd te gaan denken en de focus leggen op overkoepelende, onderling met elkaar samenhangende, risicogebieden. Pas dan heeft het echt toegevoegde waarde voor je organisatie.

Wat is integraal risicomanagement?

Integraal risicomanagement gaat veel verder dan enkel het opsommen en mitigeren van risico’s die gerelateerd zijn aan je sturende, primaire & secundaire processen. Integraal risicomanagement is echt een vakgebied waarin vanuit een breder perspectief wordt gekeken naar het minimaliseren van de onzekerheden die het bereiken van de (organisatie)doelen en daarmee het eventuele voortbestaan van de organisatie in de weg staan. Het draait daarbij niet zozeer om kijken naar de risico’s die er zijn, maar juist om het managen van allerlei verschillende risicogebieden die onderling met elkaar samenhangen.

Integraal risicomanagement is geen doel op zich, maar een middel dat je organisatie helpt om grip te krijgen op de risico’s zodat de bedrijfscontinuïteit kan worden gewaarborgd. Dat gaat veel verder dan een simpele invuloefening van modellen of het volgen van richtlijnen uit een bedrijfsnorm, zoals ISO 9001. De kern van integraal risicomanagement zit hem namelijk in het maken van inschattingen van toekomstige gebeurtenissen en trendbreuken. Het is daarbij van belang dat je als organisatie de opties voor beheersing en de consequenties van die risico’s goed in kaart hebt.

Risico-gebaseerd denken als uitgangspunt

Zoals hierboven beschreven gaat het er bij integraal risicomanagement niet zozeer om dat je risico’s vanuit processen of afdelingen op papier weet te zetten, maar dat je juist focus weet te leggen op (de onderlinge samenhang tussen) overkoepelende risico’s vanuit allerlei risicogebieden, zoals:

 • Algemene risico’s
 • Strategische risico’s
 • Markt/Externe risico’s
 • Financiële risico
 • Operationele risico’s

Integraal risicomanagement gaat hand in hand met risico-gebaseerd denken en dus dien je jezelf als organisatie die denkwijze aan te leren. Dat kan alleen slagen als risicomanagement een serieuze plek krijgt binnen je organisatie waarbij er aandacht en draagvlak is voor het vakgebied, zowel bij het management als op de werkvloer. Risicomanagement zal tevens vast onderdeel uit moeten maken van het beleid van je organisatie en zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk geïntegreerd moeten worden. Er dient actief aan de slag te worden gegaan met het vergroten van kennis over risicomanagement binnen de organisatie en daarnaast moeten medewerkers bewust worden gemaakt en getraind worden in de praktische aspecten van risicomanagement.

Om integraal risicomanagement de aandacht te geven die het verdient zie je bij vaak wat grotere organisaties dat er een Risk & Governance afdeling op wordt gezet die zich enerzijds bezighoudt met wet- en regelgeving en anderzijds (organisatiebreed) focus heeft op risico-gebaseerd denken over alle afdelingen en processen heen.

Aan de slag met (integraal) risicomanagement?

Als organisatie wil je doelen bereiken en dus is het zaak dat je de onzekerheden die het behalen van die doelen belemmeren zoveel mogelijk minimaliseert. Je dient dus aan de slag te gaan met risicomanagement en een gedegen structuur daaromheen te bouwen zodat je een continu (verbeter)proces van bewaken en beheersen op weet te zetten. Alleen door er een continu proces van te maken kun je risico’s namelijk effectief beheersen.

Afhankelijk van de grootte, complexiteit en capaciteit binnen je organisatie bepaal je hoe je risicomanagement in gaat regelen. Dat kan al door te starten met de implementatie van een ISO 9001 norm waarbij risicomanagement centraal staat en van daaruit verder te bouwen. Uiteindelijk kun je toewerken naar een cultuur waarin risico-gebaseerd denken centraal staat. Wat je drijfveer ook is, bij CertificeringsAdvies Nederland helpen we je graag op weg met (integraal) risicomanagement. Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs vertellen je graag meer over de mogelijkheden!

New call-to-action

Portretfoto Steven Zwarts
Steven Zwarts
Manager Opleidingen

Steven Zwarts is Manager Opleidingen bij CertificeringsAdvies Nederland. Doelmatig, ondernemend en betrouwbaar zijn waarden waarmee Steven tot de juiste oplossing komt, zowel intern als voor klanten.

steven@certificeringsadvies.nl

De contextanalyse stap voor stap!

Meer weten over de contextanalyse?

 • Leer alles over de contextanalyse
 • Al ruim 3.000 keer gedownload

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields