Machineveiligheid richtlijnen en normenMachineveiligheid is ontzettend belangrijk met het oog op veiligheid op de werkvloer. Er zijn daarom niet voor niets een heleboel richtlijnen en normen met betrekking tot machineveiligheid. In dit artikel zoomen we daar wat verder op in. Wat zijn de noodzakelijke machineveiligheidsnormen? En wat is de noodzakelijke wet- en regelgeving indien er met machines wordt gewerkt?

Richtlijnen en normen voor machineveiligheid

Er zijn een heleboel machineveiligheid richtlijnen en normen. Iedere machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of wordt gebruikt moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de ‘Machinerichtlijn’ – versie 2006/42/EG. In Nederland is die Europese richtlijn wettelijk vastgelegd in ‘het Warenwetbesluit Machines’, ook wel de Machinerichtlijn genoemd.

Meer weten over machineveiligheid in het algemeen? Lees ook het artikel: Wat is machineveiligheid?

Hieronder een aantal geldende (Nederlandse) wetten en normen die betrekking hebben op machineveiligheid:

  • Arbowet (Richtlijn Arbeidsmiddelen)
  • Warenwetbesluit Machines (de Machinerichtlijn)
  • Arbobesluit Hoofdstuk 3: Inrichting arbeidsplaatsen
  • Arbobesluit Hoofdstuk 7: Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden

Specifieke machineveiligheid richtlijnen en normen

Naast bovenstaande normen en wetten met betrekking tot machineveiligheid zijn er nog veel meer normen. Het zijn er echter te veel om in dit artikel op te noemen, maar je kunt bijvoorbeeld denken aan normen voor elektrische veiligheid, drukapparatuur, hydrauliek, explosieveiligheid, testopstellingen etc. Deze kunnen allemaal van toepassing zijn op machines.

Het is belangrijk dat je als werkgever jezelf bewust bent van de risico’s die je loopt als je arbeidsmiddelen en/of machines ter beschikking stelt aan werknemers om werkzaamheden uit te voeren. Als werkgever kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  1. Worden er binnen je organisatie arbeidsmiddelen/machines ingekocht?
  2. Worden er arbeidsmiddelen/machines – ook voor eigen gebruik – ontworpen binnen het bedrijf?
  3. Laat je arbeidsmiddelen/machines modificeren binnen de organisatie?
  4. Worden er in je organisatie arbeidsmiddelen/machines uit een niet EU-land geïmporteerd?
  5. Zijn er in jouw organisatie arbeidsmiddelen/machines van voor 1995 aanwezig?
  6. Heb je testopstellingen binnen je bedrijf?

Wanneer je één van bovengenoemde vragen met JA dient te beantwoorden dan is het van belang dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving met betrekking tot machineveiligheid.

Meer richtlijnen en normen

Zoals al eerder in dit artikel benoemd zijn er tal van machineveiligheid richtlijnen en normen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat machines gebruikt dienen te worden volgens de gebruikershandleiding die erbij wordt geleverd en enkel ingezet mogen worden voor het doel waarvoor de machine is gemaakt. In de directe omgeving van de machine, of soms zelfs op de machine, dienen werkinstructies en bedieningsvoorschriften voorhanden te zijn waarin gedrag en veiligheid staan beschreven. Een werkgever die personeel met machines laat werken moet borgen dat werknemers de informatie en instructies ook daadwerkelijk begrijpen. Deze en nog veel meer regels zijn van toepassing bij het veilig werken met machines.

Wil je graag wat meer informatie over veilig werken met machines en de Richtlijn Arbeidsmiddelen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg!

NEEM CONTACT OP


New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl