Processen, procedures en registraties in ISO 9001Eén van de belangrijkste verschillen tussen de ISO 9001:2008 norm en de ISO 9001:2015 norm is dat de nieuwe standaard veel meer vrijheid geeft in de vereiste gedocumenteerde informatie. In de ISO 9001:2008 norm was het nog gebruikelijk om alle processen en procedures uit te schrijven, de norm was namelijk veel meer proceduregericht. Dus de procedures werden volledig uitgeschreven, waren erg belangrijk en bleven leidend. Tegenwoordig zijn veel meer processen geautomatiseerd en hoeven er dus minder procedures uitgeschreven te worden. Het huidige doel van de norm is om meer inzichtelijk te krijgen wat de manier van werken is om daardoor continu te kunnen blijven verbeteren.

Meer lezen over ISO 9001? Bekijk het artikel: ‘De belangrijkste ISO 9001 certificering eisen in 10 minuten!’

Download stappenplan contextanalyse

Een contextanalyse voor jouw organisatie uitvoeren? Download gratis ons handige stappenplan.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Download contextanalyse

Processen, procedures en registraties in ISO 9001

Hieronder wordt ingezoomd op het verschil tussen processen, procedures en registraties:

Processen

Processen zijn er altijd en overal en hebben geen eindpunt. Een proces kan een doel hebben, maar wanneer dat bereikt is dan begint het proces weer opnieuw. De processen zijn dus de dingen die je doet waardoor je organisatie blijft lopen.

Procedures

Om die processen zo te laten verlopen, zijn er procedures nodig. De vastlegging van een proces wordt een procedure genoemd. Wanneer je dit vastlegt zorg je voor een bepaalde consequentie in de handelingen. Daardoor wordt de kans op fouten gereduceerd. Bepaalde handelingen worden namelijk op basis van bepaalde procedures verricht.

Registraties

Registraties zorgen ervoor dat je grip krijgt op de output van de processen. Hiermee zie je wat de processen verrichten wanneer er volgens de procedures wordt gewerkt. Wanneer je ziet dat dit niet de gewenste output oplevert, kan hierop meteen actie ondernomen worden.

Concluderend kan er gesteld worden dat processen de handelingen zijn, die niet opgeschreven staan maar juist continu plaatsvinden. Procedures zijn bepaalde aspecten die, vanuit het proces, uitgeschreven zijn. En registraties bevatten de vastgelegde output.

Lees ook het artikel: ISO 9001:2015: Geen handboek, maar gedocumenteerde informatie

Gedocumenteerde informatie onderhouden

De ISO 9001:2015 norm stelt dat het van belang is om inzichtelijk te maken hoe bepaalde activiteiten, processen e.d. geborgd worden. Er hoeft dus geen handboek meer geschreven te worden dat vol staat met proces- en procedurebeschrijvingen. Het uitwerken van een procedure is volgens de norm namelijk niet verplicht. Het gaat de norm erom dat je kunt laten zien hoe je processen lopen/geborgd zijn en dat je ervoor zorgt dat dit een uniforme werkwijze is. Tegelijkertijd moet deze gedocumenteerde informatie onderhouden en bijgehouden worden zodat er vertrouwd kan worden op het feit dat de processen worden uitgevoerd zoals gepland. Tegenwoordig worden zoveel processen geautomatiseerd, dat dit niet allemaal volledig uitgeschreven kan en hoeft te worden. Automatisering is namelijk ook een manier van een ‘uniforme werkwijze’, waardoor zoveel mogelijk fouten gereduceerd kunnen worden.

Bovendien schrijft ISO 9001:2015 niet direct het schrijven van procedures voor. De norm geeft aan dat dit een mogelijkheid is om het proces te borgen. Het belangrijkste is om gedocumenteerde informatie te onderhouden en passend te maken aan de huidige situatie binnen je organisatie. Het houdt je als organisatie als het ware een spiegel voor om je eigen processen continu te blijven verbeteren. Ook wel kwaliteitsmanagement dus!

Aan de slag met ISO 9001:2015?

Wil je aan de slag met de implementatie van ISO 9001 of juist een optimalisatieslag maken? Onze adviseurs helpen je graag op weg! Neem gerust contact met ons op.


New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl