Leestijd: 5 minuten

Procesmanagement modellen hanteren bij ISO 9001: van SIPOC tot Kotter

Er zijn tal van procesmanagement modellen die je als handig hulpmiddel in kunt zetten bij procesmanagement. Lees snel verder!

procesmanagement modellen
Portretfoto Thijs Blom
Thijs Blom
Adviseur

Thijs Blom is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Thijs is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en kijken naar hoe het goede uitstekend kan worden!

thijs@certificeringsadvies.nl

Iedere organisatie heeft te maken met processen en dus met procesmanagement. Procesmanagement kijkt naar (optimalisatie van) die processen, zowel afzonderlijk, maar ook naar de samenhang tussen processen. De moeite waard, want goed procesmanagement levert een bijdrage aan een optimale inrichting en realisatie van de organisatiedoelen en zorgt ervoor dat een organisatie ook op die realisatie kan sturen. Organisaties kunnen op allerlei manieren werken aan optimalisatie van de processen. Zo zijn er tal van procesmanagement modellen die als handig hulpmiddel ingezet kunnen worden bij procesmanagement. In dit artikel zoomen we in op een aantal van die procesmanagement modellen, namelijk het SIPOC-model en het 8-stappen verandermodel van Kotter. Zo laten we je zien hoe je dergelijke modellen kunt hanteren om uiteindelijk je processen beter in te richten. Mochten er vragen zijn of ben je op zoek naar meer handige procesmanagement modellen, neem dan gerust contact met ons op!

Procesmanagement modellen: Het SIPOC-model

Binnen de ISO 9001 norm, de norm voor kwaliteit, wordt er gesproken over continu verbeteren en beheersing van processen. Beheersing van processen betekent niet het eindeloos controleren door middel van, bijvoorbeeld, checklists of het opzetten van een uitgekauwd werkinstructieboek. Het beheersen van processen gaat juist over een constante en kwalitatieve output van diensten of producten.

Voor het inventariseren van de processen zijn er diverse procesmanagement modellen die gehanteerd kunnen worden. Eén van die procesmanagement modellen is het SIPOC-model (Supplier – Input – Process – Output Customer). Met behulp van dit procesmanagement model wordt:

 • de benodigde input (en waar deze vandaan komt);
 • de activiteit;
 • en de output (en waar deze heen gaat)

van een bepaalde activiteit in kaart gebracht. Bij toepassing van deze methode is het ook nog mogelijk om een extra stap uit te voeren, namelijk het inventariseren van eventuele bottlenecks in het proces. Door inventarisatie van de bottlenecks kan er prioriteit worden gegeven aan dat specifieke onderdeel van het proces dat als eerste verbeterd dient worden, alvorens er verder wordt gegaan met de rest.

Een voorbeeld bottleneck: ‘Er zijn twee koks in een restaurant met 50 tafels. De koks kunnen ieder 25 gerechten tegelijkertijd bereiden. In deze situatie is er, wanneer alles vol zit en de koks op maximale capaciteit draaien, niets aan de hand. Nu is het echter zo dat het restaurant uit wil gaan breiden, waardoor het aantal tafels verdubbelt naar 100 tafels. Er komt vervolgens één kok extra bij. Zodra deze situatie ontstaat zit er een bottleneck in het proces. Deze bottleneck zit hem in de hoeveelheid koks in combinatie met de maximale capaciteit van 75 gerechten. Als dit probleem niet wordt opgelost, kunnen de nieuwe tafels nooit optimaal benut worden.

Procesmanagement gaat hand in hand met verandermanagement

Het beheersen van processen geschiedt niet op papier maar in de praktijk. Indien, na het inventariseren van de processen, blijkt dat er wijzigingen doorgevoerd moeten worden is het belangrijk dat alle belanghebbenden hiervan op de hoogte zijn. Het beheersen en continue verbeteren gaat dus, in zo’n situatie, hand in hand met verandermanagement.

Om een dergelijke verandering, zoals in het voorbeeld hierboven wordt geschetst, in goede banen te lijden kan er gekeken worden naar het procesmanagement model ‘deacht succesfactoren voor verandering van Kotter’. Dit is een soort van ‘trapmodel’ waarbij je trede voor trede (in een logische volgorde) dichter bij het doel komt: die ene succesvolle organisatieverandering. Het hele model bestaat uit drie verschillende fasen:

 1. Creëer een klimaat van succes;
 2. Betrek mensen en breng de organisatie op gang;
 3. Implementeren en ondersteunen.

Per fase dienen er, achtereenvolgens, verschillende treden beklommen te worden die gelijk staan aan de acht veranderfasen.

Het model van Kotter

Hieronder wordt het model van Kotter nader toegelicht:

In de eerste fase A) creëer een klimaat van succes dienen er drie achtereenvolgende stappen te worden doorlopen:

 1. Het verhogen van urgentiebesef: men moet een urgentie voelen om te veranderen.
 2. Een team vormen dat de verandering gaat leiden.
 3. Een duidelijke richting (visie en strategie) opstellen.

Nadat deze stappen doorlopen en geïmplementeerd zijn kan er gestart worden met fase B) betrek mensen en breng de organisatie op gang. Ook daar dienen er drie opeenvolgende stappen doorlopen te worden:

 1. De verandervisie communiceren.
 2. Breed draagvlak, voor verandering, creëren.
 3. Korte termijn successen realiseren: hak de grote verandering in kleine stappen zodat het behapbaar is voor de betrokkenen en er onderdelen afgerond kunnen worden (dit geeft een gevoel van succes).

Nadat deze stappen succesvol doorlopen zijn, zijn we aangekomen bij de laatste fase, fase C) de verandering implementeren en ondersteunen. Deze fase bestaat uit twee treden:

 1. Consolideren: bewaak de verandering en monitor. Het is in deze stap belangrijk dat de organisatie niet overmoedig wordt en dat er wordt gewaakt voor uitputting. Het kan voorkomen dat in deze stap nog op zowel de oude als de nieuwe manier te werk wordt gegaan, wat een hogere werkdruk met zich mee kan brengen.
 2. Borg de verandering: de verandering is geborgd als deze periodiek en systematisch wordt gemeten, geëvalueerd en bijgestuurd (continu verbeteren).

Wanneer je succesvol een verandering door wilt voeren binnen je organisatie, bijvoorbeeld in het kader van continue verbetering uit ISO 9001, kun je het verandermodel van Kotter hanteren. Nogmaals: het is dan essentieel dat de acht veranderstappen in een logische volgorde worden doorlopen. In de praktijk ga je zien dat de verschillende fasen veelal door elkaar lopen (omdat ze nu eenmaal al lopen). Door het model erbij te nemen en bij stap 1 te starten, ga je als het ware terug naar de basis en ontdek je waar je mogelijk een steek hebt laten vallen of waar je te snel aan voorbij bent gegaan.

Hulp of ondersteuning nodig?

Wil je aan de slag met (de implementatie of optimalisatie van) ISO 9001, procesmanagement of verandermanagement? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg en geven je praktisch advies op weg naar jouw doelen.

New call-to-action

Portretfoto Thijs Blom
Thijs Blom
Adviseur

Thijs Blom is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Thijs is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en kijken naar hoe het goede uitstekend kan worden!

thijs@certificeringsadvies.nl

Aan de slag met je managementsysteem?

Download onze handige whitepaper en ontdek:

 • Hoe een managementsysteem werkt
 • Wat de rol van een systeem is
 • Hoe je het inricht met oog op ISO
 • Hoe het toegevoegde waarde biedt

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields