PGS 37 opslag lithiumbatterijenDat de opslag van lithiumbatterijen risico’s met zich meebrengt is een feit. Of het nu gaat om fietsaccu’s, autoaccu’s of slechts kleine smartphoneaccu’s, de opslag van lithiumbatterijen vraagt om een gecontroleerd beleid. Zeker nu de opslag de laatste jaren exponentieel gegroeid is door een toename in de vraag naar lithiumbatterijen, bijvoorbeeld voor de productie van elektrische fietsen en auto’s.

Het grote gevaar bij lithiumbatterijen is namelijk dat ze instabiel kunnen worden bij overladen, diep-ontladen, hoge en lage temperaturen en slag of stoot. Dit brengt, afhankelijk van de situatie ernstige tot zeer ernstige gevaren met zich mee. Daarom wacht de branche met smart op een richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen, de PGS 37.

Statusupdate 1 april 2022: De PGS 37 norm is in concept gepubliceerd 

PGS-37 in concept vrijgegeven

Voorheen was er nog geen richtlijn rondom de opslag van Lithiumbatterijen en ook de kennis van de gebruikers is zeer beperkt. Specifiek gericht op de opslag van lithiumbatterijen is daarom de PGS-37 richtlijn ontwikkeld, deze is per 1 april 2022 in concept vrijgegeven. “Het is goed dat er eindelijk een richtlijn is” vertelt Michel, veiligheidsadviseur en specialist gevaarlijke stoffen. “We zien dat veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze het beste de opslag van lithiumbatterijen kunnen regelen en vooral hoe ze de veiligheidsrisico’s tot een minimum kunnen beperken. Lithiumbatterijenopslag valt namelijk niet onder de werkingssfeer van de PGS-15”.

Direct aan de slag? Bekijk de training: Opslag lithiumbatterijen volgens PGS-37

Voldoen aan PGS-37?

De PGS-37 is er op gericht om de opslag van Lithiumbatterijen veilig te laten verlopen. Vanuit de norm dient daarom zowel je opslaglocatie als het betrokken personeel aan een aantal belangrijke veiligheidseisen te voldoen.

Tijdens de audit komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • bouwkundige maatregelen en voorzieningen;
 • Handelingen en werkzaamheden;
 • Geschiktheid van de stellingen;
 • Opslaglocatie;
 • Registratie en documentatie;
 • Opleiding en training van het personeel;
 • Veiligheid binnen de voorziening;
 • Brandveiligheid;
 • Blusmiddelen;
 • Noodplan, incidenten en calamiteiten.

De omvang van het certificeringstraject om te voldoen aan de PGS-37 richtlijn is afhankelijk van de omvang van de batterijopslag. Heeft de organisatie een kleine, middelgrote of grote opslagvoorziening van batterijen? En wat is de omvang van een eventuele showroom? Ook wordt er een onderscheid gemaakt of het om nieuwe of refurbished batterijen gaat.

Aan de slag?

CertificeringsAdvies is op de hoogte van de PGS-37 richtlijn. Onze veiligheidsadviseur(s) helpen je graag op weg. Wil je je alvast voorbereiden op de PGS-37 richtlijn? Breng dan alvast onderstaande zaken in kaart om straks snel en doeltreffend de juiste stappen te kunnen zetten;

 1. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nu getroffen in je bedrijf m.b.t. het bewaren en opladen van accu’s (denk hierbij ook aan het opvangen van overdruk in de kast);
 2. Wat is de huidige opslaghoeveelheid accu’s en wat is de gewenste hoeveelheid in de toekomst in je organisatie;
 3. Hoe ga je te werk bij een lithiumbatterijen brand/ explosie (protocol);
 4. Welke maatregelen zijn getroffen met betrekking tot de rookafvoer.
Offerte aanvragen algemeen