Persoonlijke beschermingsmiddelen als onderdeel van de arbeidshygiënische strategie

In dit artikel vertellen we meer over pbm's en veilig werken in de praktijk.

persoonlijke beschermingsmiddelen
Rowena van de Vossenberg
Rowena van de Vossenberg
Manager Marketing

Rowena van de Vossenberg is Manager Marketing bij CertificeringsAdvies Nederland. Ze combineert haar kennis van en passie voor marketing met de kracht van het internet om CAN op de kaart te zetten.

rowena@certificeringsadvies.nl

Veilig werkenheeft met veel aspecten, zoals de werksituatie, gedrag van medewerkers, arbeidsmiddelen ed., te maken. Eén van die aspecten is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s). In Nederland dient een werkgever met betrekking tot het gebruik van pbm’s te voldoen aan de Arbowet. Het is echter ook belangrijk dat werkgever en werknemer samen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) kiezen waarbij het lichaam maximaal wordt beschermd tegen gevaren op de werkplek. In dit artikel vertellen we wat meer over pbm’s.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en de Arbowet

In de Arbowet staat omschreven dat een werkgever met behulp van een zogeheten arbeidshygiënische strategie moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Deze strategie bestaat uit een aantal elementen:

 1. De bron van het gevaar wegnemen;
 2. De bron van het gevaar afschermen;
 3. Voorkomen en beperken van blootstelling;
 4. Gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de Arbowet staan ook richtlijnen beschreven voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De arbeidsinspectie voert strenge controle uit op naleving hiervan. Hieronder een concreet voorbeeld met betrekking tot het pbm ‘gehoorbescherming’.

Voorbeeld: Voor het inzetten van gehoorbescherming zijn richtlijnen opgesteld. Binnen het bedrijfsleven begint het gevaar m.b.t. lawaai en slechthorendheid op 80 decibel. Dan is het een advies om gehoorbescherming aan te bieden aan medewerkers. Boven de 85 decibel is het een verplichting en moet een werkgever gehoorbescherming aanbieden.

Zoals hierboven benoemd dienen werkgevers de Arbowet na te leven en aan werknemers pbm’s beschikbaar te stellen als dat volgens de richtlijnen zo beschreven staat. Doorgaans wordt in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en/of de huisregels van een bedrijf vastgelegd welke pbm’s door het bedrijf beschikbaar worden gesteld. Het is belangrijk dat bedrijven een beleid opstellen met regels en richtlijnen omtrent het gebruik van pbm’s in de organisatie. Zo is voor iedereen duidelijk wat de geldende regels zijn en weten werknemers ook welke pbm’s er beschikbaar zijn.

Pbm voorbeelden

Wanneer men spreekt over persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s), dan draait het erom dat werknemers werkkleding, schoeisel en andere beschermingsmiddelen (kunnen) gebruiken om veilig te kunnen werken.

Hieronder een aantal pbm voorbeelden:

 • Hoofdbescherming
 • Gehoorbescherming
 • Oog- en gelaatbescherming
 • Ademhalingsbescherming
 • Valbeveiliging
 • Werkschoenen
 • Werkhandschoenen
 • Veiligheidskleding

Bij de inzet van pbm’s is het belangrijk dat werkgever en werknemer samen afstemmen welke pbm’s gebruikt gaan worden. Je kunt immers niet altijd iedereen dezelfde typen pbm’s geven: wat de een past en prettig vindt zitten, dat past een ander juist helemaal niet. Wanneer iets niet prettig zit of niet goed past, dan gaan mensen het juist met tegenzin of zelfs helemaal niet dragen.

Voorlichting geven over pbm’s

Pbm’s beschikbaar stellen is één ding, maar goede voorlichting geven over het gebruik en het onderhoud van beschermingsmiddelen is ook van belang. Het is namelijk belangrijk dat werknemers pbm’s op de juiste manier, volgens de regels, gebruiken en onderhouden. Wanneer dat namelijk niet gebeurt, dan heb je er nog niets aan. Will van Roosmalen, binnen CertificeringsAdvies Nederland gespecialiseerd in veiligheid: “Pbm’s zijn er om de medewerker te beschermen. Het wordt vaak ervaren als een moetje, terwijl het maatregelen zijn voor de eigen veiligheid. Het is zaak dat werknemers dat in gaan zien en zich daar bewust van worden.”

Maar hoe creëer je bewustwording? Will vervolgt zijn verhaal: “Enerzijds dien je, zoals hierboven benoemd, goede voorlichting te geven, maar anderzijds is het ook van belang dat er controle plaatsvindt op naleving van de regels. Deze controle kan uitgevoerd worden door een veiligheidskundige. Sommige bedrijven werken daarbij bijvoorbeeld met een groene, gele en rode kaart. Iedere keer dat de regels niet nageleefd worden en de veiligheid in gevaar komt, wordt er een straf in de vorm van een kaart met daaraan gekoppeld bepaalde maatregelen uitgedeeld.”

Problemen aanpakken bij de bron

In de Arbowet staat dat een werkgever met behulp van een arbeidshygiënische strategie moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Pbm’s zijn vaak de laatste stap in die arbeidshygiënische strategie en vormen eigenlijk altijd een aanvulling op andere maatregelen die de risico’s aanpakken bij de bron.

Will van Roosmalen: “Voordat je met pbm’s aan de slag gaat is het van belang dat je problemen bij de bron al aanpakt. Wanneer je als organisatie bijvoorbeeld een nieuwe machine aan gaat schaffen, dan kun je bij de aankoop al nadenken over het geluidsniveau van de machine zodat er geen gehoorbescherming nodig is. Door als bedrijf bij dit soort dingen – aanpakken bij de bron – stil te staan, kun je al een heleboel risico’s wegnemen. Mochten bepaalde maatregelen niet of niet voldoende mogelijk zijn, dan kan een pbm altijd als aanvulling daarop fungeren.”

Voorbeeld: Op de website van de NEN staat een case beschreven over de gevolgen van verkeerde veiligheidslaarzen. De case gaat over een uitzendkracht die met een hogedrukreiniger zijn veiligheidslaarzen doorboort en blijvend letsel aan zijn teen oploopt. De case legt een koppeling met de NEN-keuzeboom voor veiligheids- en werkschoeisel en is gebaseerd op de normen NEN-EN-ISO 20345:2011 en NEN-EN-ISO 20347:2012. Nadat een risicoanalyse aanwijst dat een pbm nodig is, kan de keuzeboom inkopers en gebruikers ondersteunen bij de keuze voor een veiligheids- of werkschoeisel.

Meer informatie?

Wil je aan de slag met veilig(er) werken binnen je organisatie? Neem dan gerust eens contact op met CertificeringsAdvies Nederland. Wij kunnen op vele vlakken ondersteuning bieden. Denk daarbij o.a. aan het uitvoeren van een RI&E, begeleiding bij VCA, veiligheidskundige ondersteuning, advies over pbm’s en diverse opleidingen en trainingen. Onze adviseurs helpen je graag!

New call-to-action

Rowena van de Vossenberg
Rowena van de Vossenberg
Manager Marketing

Rowena van de Vossenberg is Manager Marketing bij CertificeringsAdvies Nederland. Ze combineert haar kennis van en passie voor marketing met de kracht van het internet om CAN op de kaart te zetten.

rowena@certificeringsadvies.nl

Handige RI&E informatiegids!

Download geheel vrijblijvend de RI&E infogids en kom alles te weten over de voordelen van de RIE!

 • Wat houdt een RI&E in?
 • Hoe vaak voer je een RI&E uit?
 • Moet je een RI&E updaten?
 • Wat is de relatie tussen RI&E en VCA?
 • Praktische informatie!

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields