ISO 22000 voedselveiligheid HACCPHoudt jouw organisatie zich bezig met de bereiding, verwerking, verpakking en/of vervoer/distributie van voedingsmiddelen? Dan diende je tot nu toe in het bezit te zijn van een HACCP-certificaat. Maar hier is per 2021 verandering in gekomen! Het certificaat voor HACCP, ook wel Hazard Analysis and Critical Control Points, is namelijk verdwenen uit de Nederlandse horeca en voedselindustrie.

Uitfasering HACCP

Steeds minder organisaties kozen er afgelopen jaren voor om HACCP te certificeren. Doordat er veel minder certificaten behaald zijn, zijn er onvoldoende certificaten om het HACCP-schema in stand te houden. In overleg met CCvD (Centraal College van Deskundigen), is door het bestuur van SCV (Stichting Certificatie Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid) besloten om de HACCP certificering uit te faseren. Uiteraard zijn er voldoende certificering-alternatieven. De feiten op een rij:

  • Alle certificaten uitgegeven vanaf 01-01-2018, zijn vervallen per 01-01-2021;
  • Na 31-12-2019 zijn er geen nieuwe HACCP-certificaten meer uitgegeven;
  • HACCP-certificaten die op 01-01-2021 nog niet zijn verlopen, verliezen na deze datum hun geldigheid.

Lees ook het artikel: Wat is het verschil tussen ISO 22000 en HACCP binnen voedselveiligheid?*Transcriptie onderaan deze pagina

Meer weten over ISO 22000?

Wil je meer weten over ISO 22000? Bekijk dan onze ISO 22000 adviespagina op de website. Heb je andere vragen over voedselveiligheid? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

Mockup Voedselveiligheid whitepaper

Checklist ISO statusWat te doen?

Alle HACCP gecertificeerde bedrijven dienen per 2021 over te stappen naar een andere norm. Ter vervanging van de HACCP-norm zijn er verschillende mogelijkheden:

BRC en IFS zijn normen waarbij vastomlijnde kaders worden gehanteerd, bij de ISO 22000 en de FSSC 22000 is daarentegen veel meer vrijheid voor invulling van de eisen. De norm die momenteel hard groeiend is, is de ISO 22000 norm. Vrijwel alle normen op het gebied van voedselveiligheid zijn gebaseerd op de HACCP-richtlijnen, want die richtlijnen blijven wel in stand.

Artikeltip: Wat is ISO 22000 en wat zijn de ISO 22000 eisen?

Overgang naar ISO 22000 / FSSC 22000

De aanpak en structuur van ISO 22000 is vergelijkbaar met die van ISO 9001 en spitst deze specifiek toe op voedselveiligheid op basis van HACCP-richtlijnen. De vernieuwde ISO 22000 norm (ISO 22000:2018) is wereldwijd geaccepteerd en van toepassing op de gehele voedselketen, van productie tot retailer, en de toeleverende bedrijven zoals de verpakkings- en reinigingsmiddelenindustrie. Doordat het een onafhankelijke certificering is, kan de organisatie daarmee zelf bepalen om de ISO 22000 te behalen of niet.

HACCP is specifiek gericht op voedselveiligheid. ISO gaat daarin veel verder en kijkt ook naar de bedrijfsprocessen en structuren. Een hele uitbreiding dus ten opzichte van HACCP. Wanneer je als bedrijf aantoonbaar de processen op orde hebt en aantoonbaar volgens de richtlijn werkt ontvang je het certificaat ISO 22000. Hiermee kun je als bedrijf bij je leveranciers en afnemers aantonen dat de processen in je organisatie goed en veilig geregeld zijn. De overgang naar de ISO 22000 norm kan dus zeker als een zeer complete en positieve vervanging worden gezien voor de HACCP certificering.

Naast ISO 22000 is er ook nog de FSSC 22000 norm welke van toepassing is op elk type organisatie, ongeacht omvang en complexiteit, die direct of indirect binnen de supply chain van levensmiddelen en/of diervoeding, zowel in Nederland als internationaal, actief is en die daadwerkelijk het product/voedsel bewerkt. Denk aan voedselproducenten, producenten van diervoeders, retailers en de voedselverpakkingsindustrie.

Meer weten? Lees ook: Met welke voedselveiligheid wet- en regelgeving moet je als organisatie rekening houden?

Wil je meer informatie?

Wil je meer weten over HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 of andere voedselveiligheidsnormen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen je graag op weg.


New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Transcriptie video ‘HACCP in een notendop

Wat is HACCP oftewel HACCP in de volksmond? Wat kun je ermee? En hoe stel je een HACCP plan op? In deze video ga ik jou dat vertellen! HACCP is een systeem wat de basis vormt voor elke GFSI-norm. Het is een wereldwijde systematiek die zowel de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en ook de beheersmaatregelen borgt. HACCP is verplicht, want het is een onderdeel van de geldende Europese wet- en regelgeving. Dus ben jij bezig met het produceren van voedsel, dan heb je al een HACCP systeem in je organisatie nodig. Om de stap te maken naar een GFSI norm is dus relatief klein aangezien er als het goed is al een uitgebreide HACCP systematiek aanwezig is in de organisatie. Een veelgestelde vraag die ik krijg is of de HACCP te certificeren valt voor een organisatie. Het antwoord daarop is nee. Dat is niet meer het geval. Sinds 2021 is het niet meer mogelijk om je alleen op HACCP te laten certificeren. Het is nu juist een belangrijk onderdeel van een GFSI norm of de ISO 22000. GFSI normen dat zijn BRC, IFS en FSSC 22000. Wanneer je met een HACCP plan aan de slag gaat dan kun je uitgaan van 7 principes. De eerste twee principes leggen de basis. De overige vijf principes zijn vooral in de uitvoering en toepassing van beheersmaatregelen. Stap 1 voer een gevarenanalyse uit. Stap 2 bepaal kritische controlepunten. Stap 3 stel kritische limieten vast. Stap 4 stel monitoringsprocedures vast. Stap 5 stel corrigerende maatregelen op. Stap 6 stel verificatieprocedures vast. En ten slotte stap 7 stel registratie- en documentatieprocedures vast. Wil je meer weten over deze zeven stappen? Klik dan op de link in de beschrijving van deze video en lees de toelichting op elke stap. De gevarenanalyse is een belangrijk onderdeel van het HACCP plan. Je brengt zowel intern als extern de grootste risico’s in kaart. En je stelt daar vervolgens de juiste en relevante beheersmaatregelen tegenover. Om voedselveiligheid goed geborgd te krijgen in de organisatie door middel van dit HACCP plan is het bewustzijnsniveau van je medewerkers ook een zeer belangrijk onderdeel hiervan. HACCP schrijft ook voor dat je medewerkers getraind en goed onderlegd bezig moeten zijn in de organisatie. Dat wil zeggen dat ze over de juiste kennis en vaardigheden beschikken over hoe om te gaan met de producten. Om dit te bereiken kun je periodiek een HACCP training geven als organisatie. Dat kun je zelf inrichten. Uiteraard kunnen wij je daar ook in ondersteunen en hebben we daar binnen onze Academy een trainingsprogramma voor. Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je ondersteuning nodig bij het inrichten van een HACCP plan? Neem dan vooral contact op met ons kantoor of vul een aanvraagformulier in via onze website. Bedankt voor het kijken weer en mocht je meer willen weten over de materie of over andere voedselveiligheidsnormen kijk dan vooral even rond op onze website.