Ondernemen, organisatie & mensen

De driehoek optimaal in balans

Je wilt ondernemen. Doelen bereiken. Daarvoor heb je jouw organisatie op een zo goed mogelijke manier ingericht. Maar zitten de mensen in je organisatie op dezelfde golflengte? Krijg je mensen (voldoende) in beweging op weg naar jouw stip op de horizon? Al deze aspecten spelen een rol om zo de volgende (groei)stap te kunnen zetten met jouw organisatie. Het is dus zaak om aan al deze aspecten de juiste aandacht te geven en ze ‘met elkaar in balans’ te laten zijn.

Maar hoe doe je dat? Om je daarbij te helpen hebben we bij CertificeringsAdvies Nederland een unieke aanpak ontwikkeld om uiteindelijk zoveel mogelijk toegevoegde waarde te halen uit al je inspanningen. Om daar meer duiding aan te geven hebben we dit visueel weergegeven in een driehoek. We nemen je mee in onze aanpak.

CAN aanpak driehoek
Onze aanpak: ondernemen

Jouw doelen

Ondernemen

Wie ben je als organisatie en waar sta je voor? Waar liggen je kracht en onderscheidend vermogen en wat kan beter? Iedere organisatie heeft doelen en een bijpassende strategie. Waar wil je naartoe en hoe ga je dat doen? Op welke trends speel je in? Welke KPI’s koppel je? Daar draait het om bij ‘ondernemen’.

 • Missie | Visie | Strategie | SW(O)T
 • USP’s | Doelen | KPI’s | Contextdenken
 • Risicomanagement | Stakeholdermanagement
 • Beheersmaatregelen | Verbetermaatregelen
Onze aanpak: organisatie

Jouw organisatie

Organisatie

Bij het woord organisatie draait het om sturende-, kern- en ondersteunende processen. Wil je doelen met elkaar realiseren (ondernemen), dan moet je daarover afspraken maken en je werkwijze(n) in je organisatie borgen.

 • Organisatiestructuur | Procesdenken
 • Procedures | Overlegstructuur | TBV’s
 • Auditprogramma | Monitoringsprogramma

Jouw mensen

Mensen

De mensen binnen een organisatie moeten zich bewust zijn van en gecommitteerd zijn aan het doel en de uitgangspunten van je organisatie en tevens passen bij je organisatie(structuur). Het draait daarbij om betrokkenheid, bewustwording en gedrag.

 • De menskant
 • Mensen meekrijgen
 • Herhalen
Onze aanpak: mensen

De driehoek optimaal in balans

De drie elementen, ondernemen, organisatie en mensen, moeten zo optimaal mogelijk met elkaar in balans zijn:

 • Zijn de organisatiecultuur en -structuur niet op orde, dan heeft dat effect op mensen die voor de organisatie werken;
 • Mensen moeten zich bewust zijn van en gecommitteerd zijn aan de organisatiedoelen, anders ga je de stip op de horizon niet bereiken;
 • Je organisatiestructuur moet passend zijn bij waar je als bedrijf naartoe wilt. Je moet de juiste zaken geregeld hebben (organisatie).

Niet een norm, maar…

Jouw organisatie als uitgangspunt

Heb jij een managementsysteem ingericht met als doel het behalen en behouden van een certificering? Of pluk je daadwerkelijk de vruchten van een goed ingericht en daarmee duurzaam managementsysteem? Wanneer je oprecht aandacht besteedt aan (het bewustzijn van) mensen binnen je organisatie kun je met recht zeggen dat risico’s geborgd zijn. Om dat te bewerkstelligen is het zaak om mensen in beweging te krijgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Jouw organisatie als uitgangspunt

Wanneer we kijken naar de driehoek, dan zie je doorgaans dat het element organisatie meestal goed vertegenwoordigd is in organisaties, zeker in relatie tot bedrijfsnormen. Ook ondernemen is vaak bekend terrein en dat alles zit netjes geborgd in een managementsysteem dat jaarlijks ge-audit wordt. Het managementsysteem is dan ingericht met als doel een certificering behalen en behouden. Voor veel organisaties stopt het daar; het managementsysteem is dan een aangelegenheid van de KAM-manager.

In dat geval zie je dat er vaak één elementen uit de driehoek onderbelicht blijft: (het bewustzijn van) mensen binnen de organisatie. Zijn medewerkers zich bewust van relevante issues, bijbehorende beheersmaatregelen en hetgeen dat geborgd is in het managementsysteem? Om die slag te kunnen maken, moet je jezelf realiseren dat certificeren en een goed ingericht managementsysteem niet het eindpunt zijn. Ze zijn juist het startpunt voor het zetten van de volgende (groei)stap met je organisatie. Onze visie: een managementsysteem opzetten doe je niet met de norm(paragrafen), maar juist met jouw organisatie als uitgangspunt.

Onze aanpak: toegevoegde waarde

Een duurzaam systeem

Management-systeem met toegevoegde waarde

Wanneer je jezelf een spiegel voorhoudt en gaat bekijken wat nu daadwerkelijk de risico’s en pijnpunten zijn van je organisatie, dan ga je zien dat dit in veel gevallen hand in hand gaat met menselijk handelen. Borging dient daarom juist plaats te vinden via de mensen in je organisatie. Je managementsysteem vormt de structuur waar je dagelijks mee bezig bent in de praktijk; het handelen daarin ligt bij mensen. Het is dus belangrijk om bewustzijn bij die mensen te creëren. Theoretisch weten ze mogelijk wel wat de risico’s zijn, maar zijn ze zich daar ook bewust van in de dagelijkse praktijk? Wanneer je mensen in beweging krijgt, kun je met recht zeggen dat risico’s geborgd zijn. Zo haal je daadwerkelijk toegevoegde waarde uit je managementsysteem!

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!